• ORANGE - SeMaFoR

     • SEparuj MAteriál FORmuj SVET

     • ...alebo ak zlúčime začiatočné slabiky kľúčových slov, výsledkom je spojenie SEMAFOR SVET.  Názov, ale v konečnom dôsledku aj primárna myšlienka projektu, ktorý vznikol ako reakcia na výzvu Nadácie Orange, konkrétne programu Školy pre budúcnosť, hľadajúcej kreatívnych učiteľov s inovatívnym nápadom na ceste k zmene zaužívaných spôsobov výučby pri zavádzaní zaujímavých interaktívnych trendov. Spomedzi 383 podaných projektov z celého Slovenska sa projekt ZŠ na Komenského 23 v Bardejove, zaradil medzi 50 najzaujímavejších projektov, plne podporených žiadanou sumou 1400 eur. Celá jeho myšlienka, teda momentálne už aj realizácia, spočíva v úlohe naučiť žiakov prvého stupňa  separovať odpad a mnohými tvorivými aktivitami poukázať na možnosti recyklácie rôznych druhov materiálu, no najmä byť súčasťou aktívnej ochrany životného prostredia. Nadväzujúc na názov projektu, v súvislosti s porozumením žiakov pri separovaní odpadu v zmysle spájania konkrétneho výrobku s farbou separačných košov, sme všetky oddelenia prvého stupňa farbou a štetcami premenili na veselú farebnú križovatku, ktorú riadi SEMAFOR SVET – teda náš štvorfarebný semafor. Vďaka nenahraditeľnej pomoci a šikovným rukám Mgr. Ľ. Sabolovej, Mgr. R. Sabola a Mgr. A Senajovej, každé zo štyroch átrií,  spolu so štvoricou základných košov na separovanie, dotvára kolorit veselej križovatky. A aby bola predložená téma deťom prístupnejšia, stavili sme v tomto inovovanom procese namiesto mentorovania učiteľov na prirodzený vplyv  facilitátorov v podobe žiakov tretieho a štvrtého ročníka z tried pre intelektovo-nadaných žiakov. Už od januára sa Mudrlanti a Rozumbrady okrem svojich bežných žiackych povinností venujú aj svojim špecifickým úlohám, spojeným s projektom. Tretiaci, známi aj ako Mudrlanti, dostali v tomto projekte dve základné úlohy. V roli výtvarníkov spolu so svojou pani učiteľkou (PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.) pretvárajú rôzny odpadový materiál a starým veciam vdychujú nový život. Na základni separátorov sa teda všetci môžu inšpirovať výrobkami z plastu, papiera, skla, kovu a iných materiálov, ktoré už podstúpili recykláciu.  Ich tvorcovia zároveň už onedlho ako propagátori predvedú všetkým svojim kamarátom divadielko, ktorým im zábavnou i poučnou formou pripomenú aký dopad má pre našu planétu realizovaný spoločný počin.  Štvrtáci – Rozumbrady sa vo svojej roli novinárov zhostili úlohy spracovania aktuálnych ekologických tém, pričom tie najdôležitejšie informácie ponúkajú aj ostatným formou projektových prác na našej základni.  Rozumbrady však spolu so svojou pani učiteľkou Mgr. Andreou Senajovou, nepracujú iba v triede, ale rovnako v teréne. Počas každého stredajšieho dopoludnia sa menia na anketárov, aby v radoch svojich rovesníkov s diktafónmi v rukách a zelených vestičkách s logom projektu, ktoré navrhol Matej Krumlovský zo 4.D,  zistili ich názory i námety na tému separovania. A keďže v našom projekte nič nezostáva bez druhej šance, platí to aj o myšlienkách a nápadoch, ktoré rovnako  neuniknú spracovaniu vo výslednom časopise SEMAFOR SVET. A isto sa v ňom dočítate aj to,  s akým výsledkom sa stretli ďalšie plánované aktivity – výtvarná recyklačná činnosť so škôlkarmi, burza starých kníh v škole či šitie vankúšikov z vyslúžilých košieľ s našimi starými rodičmi. 

                  Veríme, že primárnu invenciu, ktorá je zašifrovaná aj v samotnom názve projektu, postupne prenesieme do myslí, ale najmä do konania všetkých žiakov tak, aby sme spoločnou prácou našich malých rúčok a veľkého odhodlania aspoň minimom prispeli k SEparovaniu MAteriálov a FORmovaniu nášho krásneho SVETa.

      PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. 
               autor projektu

      Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok

      Foto: Mgr. Ľubomír Kuča

      Text: Tretiaci a štvrtáci z tried pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove ako aktívni separátori v podporenom projekte Nadácie Orange programu Školy pre budúcnosť s názvom SEparuj MAteriál FORmuj SVET  (SEMAFOR SVET).