• Predškoláčik

     • Oznamy a informácie

     • Základná  škola , Komenského  23  v  Bardejove

      Viete, čo má dieťa vedieť pred vstupom do školy?

                 

      Má vaše dieťa strach zo školy?

      Obávate sa, či je vaše dieťa pripravené na vstup do školy?

      Chcete spoznať prostredie školy?

      PREDŠKOLÁČIK

      Hry, aktivity a záujmové činnosti pre predškolákov pred vstupom
      do š
      koly aj za prítomnosti rodiča v priestoroch základnej školy.

      • V priestoroch školy - v triede sa deti „učia“ hravým spôsobom,
      • osvoja si  potrebné vedomosti, zručnosti, návyky potrebné pre ľahšie zvládnutie 1.ročníka,       
      • odbúra sa strach detí zo školy a obavy  rodičov o dieťa nastupujúce do školy,
      • deti a rodičia sa zoznámia s priestormi školy.

       

      Vaše deti môžu  stráviť   PRÍJEMNÉ POPOLUDNIE

      od 15.30 – 16.30 hod. v priestoroch základnej školy.

      Ďalšie  stretnutie: 8.4.2022    Prihlásiť sa môžete na tel.č.:0905 941 091

      Bližšie info : www.zskombj.sk -sekcia Podstránky - Budúci prváci- Predškoláčik      

       

      _____________________________________________________________________________________

       

       

       

      Prvé stretnutia- 4.3. 2022 v 3.C triede, 1. skupina od 15.30- 16.15hod a 2. skupina od 16.30 - 17.15 hod.

       Ďalšie stretnutia -  11.3.2022, 18.3. 2022, 25.3.2022-1. skupina od 15.30- 16.15hod a 2. skupina od 16.30 - 17.15 hod    Stretnutia v marci sú už naplnené, nie sú už voľné miesta,  v prípade záujmu sa môžete nahlásiť na aprílové stretnutia.

      1.apríla- piatok sa uskutoční slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka v šk. jedálni o 16.00. Info na stránke školy.

      V apríli sa uskutočnia 3 stretnutia - 8.4., 22.4., 29.4. 2022 - 1. skupina od 15.30..., 2. skupina od 16.30

      V prípade záujmu  je potrebné sa prihlásiť na tel. čísle  0905941091 (A.Matiašová) . Informácie dostanete aj na sekretariáte školy- tel. 472 2383. Stretnutie trvá 45 min. (jedna vyučovacia hodina), preto prosím o skorší prichod do triedy, aby sa deti stihli prezuť a pripraviť si potrebné veci na lavicu. Poplatok- 2Eur. 

      Stretnutia predškolákov budú vždy v piatok v dvoch skupinách.

      Prosíme rodičov, aby s predškolákom vstupovala do školy len jedna osoba s rúškom/ respirátorom/.

       

      Na stretnutie si deti donesú prezuvky, farbičky, ceruzku, gumu, nožnice, tyčinkové lepidlo, zošit č.440, stieraciu tabuľku s fixou, hyg. vreckovky. Bolo by dobre, ak si potrebné veci nosí predškolák sám v svojej taške.

      uč.Mgr. Alena Matiašová /v prípade otázok ma kontaktujte na tel.0905941091 alebo matiasova@zskombj.sk/

      ( V deň stretnutia si prosím overte na tejto stránke , či sa stretnutie nezrušilo.)