• Predškoláčik

     • Oznamy a informácie

     • Základná  škola , Komenského  23  v  Bardejove

      Viete, čo má dieťa vedieť pred vstupom do školy?

                 

      Má vaše dieťa strach zo školy?

      Obávate sa, či je vaše dieťa pripravené na vstup do školy?

      Chcete spoznať prostredie školy?

      PREDŠKOLÁČIK

      Hry, aktivity a záujmové činnosti pre predškolákov pred vstupom
      do š
      koly aj za prítomnosti rodiča v priestoroch základnej školy.

      • V priestoroch školy - v triede sa deti „učia“ hravým spôsobom,
      • osvoja si  potrebné vedomosti, zručnosti, návyky potrebné pre ľahšie zvládnutie 1.ročníka,       
      • odbúra sa strach detí zo školy a obavy  rodičov o dieťa nastupujúce do školy,
      • deti a rodičia sa zoznámia s priestormi školy.

       

      Vaše deti môžu  stráviť   PRÍJEMNÉ POPOLUDNIE

      od 15.30 – 16.15 hod. v priestoroch základnej školy.

      Ďalšie  stretnutie: 4.4.2018 Prihlásiť sa môžete na tel.č.:472 23 83

      Bližšie info : www.zskombj.sk sekcia Budúci prváci - Predškoláčik  


      7.2. alebo 9.2.2018 – Prvé stretnutie predškolákov v 3.C triede od 15.30-16.15h. V prípade záujmu  je potrebné sa prihlásiť na tel. čísle školy 054/ 472 23 83 alebo osobne na sekretariáte školy.Stretnutia sú len pre predškolákov, ktorí budú zapísaní do 1.ročníka na ZŠ Komenského 23. Stretnutie trvá 45 min./jedna vyučovacia hodina/, preto prosím o skorší prichod do triedy, aby sa deti stihli prezuť a pripraviť si potrebné veci na lavicu.Začiatok stretnutia je o 15.30h.

      14.2. alebo 16.2. --   Druhé stretnutie. Na každé stretnutie je potrebné sa prihlásiť telefonicky alebo na stretnutí. 

      21.2. alebo 23.2.-  Tretie stretnutie predškolákov.

      9.3. 2018 Štvrté stretnutie predškolákov. Je potrebné prihlásiť sa telefonicky alebo osobne.

      16.3.2018 - Piate stretnutie predškolákov. Je potrebné prihlásiť sa telefonicky alebo osobne, okrem tých, čo sa prihlásili na poslednom stretnutí.

      23.3.2018 - Šieste stretnutie predškolákov. Je potrebné prihlásiť sa telefonicky alebo osobne, okrem tých, čo sa prihlásili na poslednom stretnutí.

      Na stretnutie si deti donesú prezuvky, farbičky, ceruzku, gumu, nožnice, tyčinkové lepidlo, zošit č.440, stieraciu tabuľku s fixou, hyg. vreckovky. Je dobré, ak si potrebné veci nosí predškolák sám v svojej taške.

      uč.Mgr. Alena Matiašová/V prípade otázok ma kontaktujte na tel.0905941091/

      / V deň stretnutia si prosím overte na tejto stránke , či sa stretnutie nezrušilo./

       Všetkých predškoláčikov pozývame na slávnostný zápis, ktorý sa uskutoční 4.4.2018 v školskej jedálni o 16.00hod.

       Tešíme sa na Vás!