• Predškoláčik

     • Oznamy a informácie

     • Základná  škola , Komenského  23  v  Bardejove

      Viete, čo má dieťa vedieť pred vstupom do školy?

                 

      Má vaše dieťa strach zo školy?

      Obávate sa, či je vaše dieťa pripravené na vstup do školy?

      Chcete spoznať prostredie školy?

      PREDŠKOLÁČIK

      Hry, aktivity a záujmové činnosti pre predškolákov pred vstupom
      do š
      koly aj za prítomnosti rodiča v priestoroch základnej školy.

      • V priestoroch školy - v triede sa deti „učia“ hravým spôsobom,
      • osvoja si  potrebné vedomosti, zručnosti, návyky potrebné pre ľahšie zvládnutie 1.ročníka,       
      • odbúra sa strach detí zo školy a obavy  rodičov o dieťa nastupujúce do školy,
      • deti a rodičia sa zoznámia s priestormi školy.

       

      Vaše deti môžu  stráviť   PRÍJEMNÉ POPOLUDNIE

      od 15.30 – 16.15 hod. v priestoroch základnej školy.

      Ďalšie  stretnutie: 12.3.aj 13.3.2020 Prihlásiť sa môžete na tel.č.:472 23 83

      Bližšie info : www.zskombj.sk sekcia Podstránky - Predškoláčik      

       

      Z dôvodu aktuálneho vývoja šírenia nákazy Riaditeľstvo ZŠ ruší všetky popoludňajšie aktivity na škole.  Stretnutia 12.3. a 13.3. sú zrušené.         

      O ďalších stretnutiach vás budem informovať.

       

       

      Ďalšie stretnutia budú-14.2.,  21.2.,27.2. aj 28.2., 12.3. aj 13.3., 20.3.,27.3. 2020

      Stretnutia predškolákov budú vždy v piatok 1. skupina -od 15.30 - 16.15h, 2.skupina- 16.30- 17.15h. Pre veľký záujem je vytvorená aj 3.skupina vo štvrtok- od 15.45 - 16.30 hod.

      12.3. alebo 13.3.– Štvrté stretnutie predškolákov v 1.C triede v piatok od 15.30-16.15h/tá skupina je už plná/ alebo 16.30 - 17.15h./ skupina je už plná/a vo štvrtok od 15.45 - 16.30h/sú ešte voľné miesta/. V prípade záujmu  je potrebné sa prihlásiť na tel. čísle  0905941091 (A.Matiašová) .Stretnutia sú len pre predškolákov, ktorí budú zapísaní do 1.ročníka na ZŠ Komenského 23. Stretnutie trvá 45 min. (jedna vyučovacia hodina), preto prosím o skorší prichod do triedy, aby sa deti stihli prezuť a pripraviť si potrebné veci na lavicu. Poplatok- 2Eur. 

       

      Na stretnutie si deti donesú prezuvky, farbičky, ceruzku, gumu, nožnice, tyčinkové lepidlo, zošit č.440, stieraciu tabuľku s fixou, hyg. vreckovky. Bolo by dobre, ak si potrebné veci nosí predškolák sám v svojej taške.

      uč.Mgr. Alena Matiašová/V prípade otázok ma kontaktujte na tel.0905941091 alebo alenagl@azet.sk/

      ( V deň stretnutia si prosím overte na tejto stránke , či sa stretnutie nezrušilo.)