• Predškoláčik

     • Oznamy a informácie

     • Základná  škola , Komenského  23  v  Bardejove

      Viete, čo má dieťa vedieť pred vstupom do školy?

                 

      Má vaše dieťa strach zo školy?

      Obávate sa, či je vaše dieťa pripravené na vstup do školy?

      Chcete spoznať prostredie školy?

      PREDŠKOLÁČIK

      Hry, aktivity a záujmové činnosti pre predškolákov pred vstupom
      do š
      koly aj za prítomnosti rodiča v priestoroch základnej školy.

      • V priestoroch školy - v triede sa deti „učia“ hravým spôsobom,
      • osvoja si  potrebné vedomosti, zručnosti, návyky potrebné pre ľahšie zvládnutie 1.ročníka,       
      • odbúra sa strach detí zo školy a obavy  rodičov o dieťa nastupujúce do školy,
      • deti a rodičia sa zoznámia s priestormi školy.

       

       

      Stretnutia: štvrtok, piatok  Prihlásiť sa môžete na tel.č.:0905 941 091

      Bližšie info : www.zskombj.sk -sekcia Podstránky - Budúci prváci- Predškoláčik      

       

      __________________________________________________________________________________

      1. apríla sa uskutoční slávnostný zápis prvákov v šk. jedálni.

      Tešíme sa na Vás !

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

      Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24.2. 2023 v 4.C triede: 1. skupinka o 15.30, 2. skupinka o 16.30

      Ďalšie stretnutia budú každý štvrtok a piatok / do 24.3. 2023/

      Štvrtok o 15.15 hod. a o 16.15 hod./ 2 skupiny/- 23.3.2023

      Piatok o 15.15 hod. a  o 16.15 hod./ 2 skupiny/- 24.3.2023

       V prípade záujmu  je potrebné sa prihlásiť na tel. čísle  0905941091 (A.Matiašová) . Stretnutie trvá 45 min. (jedna vyučovacia hodina), preto prosím o skorší prichod do triedy, aby sa deti stihli prezuť a pripraviť si potrebné veci na lavicu. Stretnutia sú len pre predškolákov, ktorých rodičia zapíšu dieťa do 1. ročníka na ZŠ Komenského. Poplatok za každé stretnutie- 2Eur. 

       Ak dieťa ochorie alebo nemôžete prísť, oznámte to prosím telefonicky alebo sms.

      Na stretnutie si deti donesú prezuvky, farbičky, ceruzku, gumu, nožnice, tyčinkové lepidlo, zošit č.440, stieraciu tabuľku s fixou, hyg. vreckovky. Bolo by dobre, ak si potrebné veci nosí predškolák sám v svojej taške.

      uč.Mgr. Alena Matiašová /v prípade otázok ma kontaktujte na tel.0905941091 alebo matiasova@zskombj.sk/- najlepšie po vyučovaní, od 13.00

      ( V deň stretnutia si prosím overte na tejto stránke , či sa stretnutie nezrušilo.)