• Vybudovanie knižnice

        • Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov