• Žiacky parlament

   • Žiacký parlament

    • ZLOŽENIE : Mgr. Jana Baranová, Mgr. Viktória Vasilegová

                                 + predseda z každej triedy 5.-9. ročník.

    • Vaše návrhynápadypodnety adresujte predsedovi triedy  alebo priamo ktorejkoľvek pani učiteľke (p. Baranovej, p. Vasilegovej).