• Alena Zavacká

     •  

                                

      Týždeň 4.10 -  8.10.2022

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      1 2 3 4 5 6
      pondelok MAT 7.B.   TSV 5.A.    MAT 8.C      MAT 6.D  TSV 9AC 
                 
      utorok  MAT 6.D  MAT 7.B.   MAT 8.C.   TSV 8.AB TSV 7.B. TSV 5.B.
      web          
      streda MAT 7.B    MAT 8.C.     TSV 5.A.    TSV 5.A.     
                 
      štvrtok MAT 6.D TSV 9AC MAT 8.C  MAT 7.B    TSV 7.B TSV 8.AB
                 
      piatok    MAT 6.D MAT 8.C  MAT 7.B.  TSV 5.B. TSV 5.B.