• Športové úspechy

    • Výber do športových tried.

    • 09.05.2018 15:11
    • Z cieľom pokračovania v dlhoročnej tradícii športových tried zameraných na atletiku na našej škole sa 25. apríla uskutočnil výber zo žiakov 4. ročníka, ktorého absolventi, po splnení podmienok, by mali v 5. ročníku navštevovať športovú triedu. Za pekného počasia a za početnej účasti rodičov zúčastnených žiakov sa malí športovci prezentovali svojou výkonnosťou v skoku do diaľky z miesta, v hode plnou loptou s poza hlavy/ 1kg/, v behu na 50 a na 500 metrov. Prvá časť odohrávajúca sa v priestoroch telocvične bola podporená projekciou tréningového procesu a úspechmi, ktorými sa pýšime počas dlhoročnej existencie športových tried na našej škole. Emocionálne vyvrcholenie a súťaživosť sa prejavila na plno v bežeckých disciplínach na dráhe, keď mnohí adepti si siahli až na dno svojich síl a preukázali bojového ducha a vôľu hodnú mladých športovcov. Výberu sa zúčastnilo 25 chlapcov a dievčat, organizačne všetko, vďaka kolegom , prebiehalo plynule a bez  problémov. Ostáva nám len veriť, že tradícia bude pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku, keď uchádzači z tohto výberu naplnia športovú triedu. Tešíme sa na Vás !

     V Bardejove  7. mája 2018     Mgr. Sergej Kravec

    • Naspäť na zoznam článkov