• Športové úspechy

    • ÚSPECHY PRETEKÁROV A PRETEKÁROK ATLETICKÉHO ODDIELU ŠŠK JAK BARDEJOV V SEZÓNE 2015.

    • 16.11.2015 12:06
     • členovia reprezentácií SR
     • výsledky na medzinárodných súťažiach
     • výsledky na M-SR
     • sumár výsledkov zo súťaží VsAZ
     • záver
    • ČLENOVIA REPREZENTAČNÝCH VÝBEROV SR

      

     1. Zuzana Karaffová  -  reprezentantka SR v kategórii dospelých na 1.EURÓPSKÝCH HRÁCH V BAKU-ME družstiev skupina C, kde skončila v skoku do výšky na 6.mieste a prispela tým k celkovému víťazstvu SR a postupu do B skupiny ME družstiev dospelých

     2. František Jankov - reprezentant SR do 17rokov v skoku do výšky na Medzištátnom štvorstretnutí CZE-SVK-HUN-SLO v Trnave.

     3. Adam Lysý - reprezentant SR do 17rokov v hode diskom na Medzištátnom štvor stretnutí CZE-SVK-HUN-SLO v Trnave.

     4. Gabriel Katrenič - reprezentant SR do 15rokov v hode oštepom na Medzištátnom päťstretnutí CZE-SVK-HUN-SLO-CHOR v Břeclavy, svojím výkonom prispel k historickému 3.miestu družstva SR chlapcov na tomto podujatí.

     5. Marek Herstek - reprezentant SR do 15rokov v behu na 100m prekážok na Medzištátnom päťstretnutí CZE-SVK-HUN-SLO-CHOR v Břeclavy, svojím výkonom prispel k historickému 3.miestu družstva SR chlapcov na tomto podujatí.

     6. Patrik Helmanovský - reprezentant SR do 15rokov v hode diskom na Medzištátnom päťstretnutí CZE-SVK-HUN-SLO-CHOR v Břeclavy, svojím výkonom prispel k historickému 3.miestu družstva SR chlapcov na tomto podujatí.

     7. Sarah Javorská - reprezentantka SR do 15rokov v hode diskom na Medzištátnom päťstretnutí CZE-SVK-HUN-SLO-CHOR v Břeclavy.

      

     Výsledky na medzinárodných súťažiach

      

     Medzinárodný míting v skoku do výšky Memoriál O.Demiaňuka Ľvov/Ukrajina/

     Marek Herstek 2.miesto v kategórii žiakov

      

     Medzinárodný míting v skoku do výšky Banskobystrická latka 2015.

     Zuzana Karaffová    2.miesto kategória

     František Jankov      3.miesto v kategórii dorastencov

     Marek Herstek          2.miesto v kategórii žiakov

      

     10.ročník Memoriálu V.Savčinského v skoku do výšky Bardejov

     Zuzana Karaffová    1.miesto kategória

     František Jankov      2.miesto v kategórii dorastencov

     Marek Herstek          1.miesto v kategórii žiakov

     Radoslav Voľanský 3.miesto v kategórii žiakov

      

     Medzinárodné detské hry“ Internationa Rumi Children Games Sport“ Konya/Turecko/

     Patrik Helmanovský  hod diskom     2.miesto

     Gabriel Katrenič        Hod oštepom 3.miesto

        4x100m          1.miesto

      

     Medzinárodný atletický míting „Krak“ v Krakove

     Kategória  starší žiaci/čky

     Marek Herstek           skok do výšky           1.miesto

                                     110mprekážok            1.miesto

     Gabriel Katrenič        hod oštepom   1.miesto

     Patrik Helmanovský  hod oštepom    2.miesto

     Patrik Helmanovský vrh guľou        3.miesto

     František Jankov       300mprekážok    2.miesto

     František Jankov       skok do diaľky    3.miesto

     Marek Vašičkanin     600m               3.miesto

     Barbora Džambová    hod oštepom    3.miesto

      

     21. ročník Medzinárodného festivalu športu mládeže Zamošč/Polsko/

     Mesto Bardejov reprezentovalo 12 atlétov a získali 1.miesto

     Marek Herstek                       1.miesto- skok do diaľky,skok do výšky

     Sebastian Hnatko                   3.miesto- 100m

     Gabriel Katrenič                     1.miesto-  hod oštepom

     Patrik Helmanovský               1.miesto- vrh guľou

     Radoslav Voľanský               5.miesto- 300m

     Marek Vasičkanin                 

     Denisa Lenková                     5.miesto- 100m

     Sarah Javorská                       3.miesto skok do výšky

     Barbora Džambová                1.miesto- hod oštepom          

     Denisa Veselovská                 3.miesto-600m

     Kristína Bobovčáková           1.miesto-vrh guľou

     Lenka Ratvajská                    7.miesto- 300m

     Štafeta 100-200-400-800m   2.miesto

      

     Výsledky na M-SR

      

     -HALOVÉ M-SR VŠETKY KATEGÓRIE

      

     1.miesto-haloví majstri SR na rok 2015:

      - Zuzana Karaffová               skok do výšky                        juniorky

      - Radoslav Voľanský            7-boj                                       st.žiaci

      

     2. miesto:

      - František Jankov                 skok do výšky                        dorast

      -Marek Herstek                     skok do výšky                        st.žiaci

                                                    60m prekážok

     -Gabriel Katrenič                   vrh guľou                   st.žiaci

      

     3.miesto:

     -Daniela Zákutná                   vrh guľou                   juniorky

     -František Jankov                   viacboj                                    dorast

      

      

     -M-SR  SAZ NA DRÁHE

      

     1.miesto-Majstri SR na rok 2015:

     -Družstvo starších žiakov v zložení:

     1. Branický Ivo                     

     2. Kuchta Eduard                 

     3. Helmanovský Patrik          

     4. Herstek Marek                  

     5. Hnatko Sebastián              

     6. Vašičkanin Marek             

     7. Michalov Marek                

     8. Katrenič Gabriel                

     9. Maňko Maximilián

     10. Tipul Viliam                    

     11. Varholík Marek               

     12. Voľanský Radoslav        

     13. Dzurišin Samuel              

     14. Olejár Marek                   

     15. Biľ Martin                                   

     16. Jackanin Patrick              

     17. Košša Martin                   

     18. Olejár Oliver                   

     19. Patrik Megela                               hosťovanie 1.AC Humenné  

     20. Samuel Sedlák                             hosťovanie ATU Košice

     Vedúci družstva:Mgr.Andrej Pečeňuk

      

     - Zuzana Karaffová                skok do výšky                        juniorky

     - Herstek Marek                     viacboj                                    st.žiaci

     -Gabriel Katrenič                   hod oštepom               st.žiaci

     -Denisa Lenková                    skok do diaľky           ml.žiačky

      

     2.miesto:

     - František Jankov                  skok do výšky                        dorast

     - Marek Herstek                     300m prekážok           st.žiaci

     -Sarah Javorská                      hod diskom                st.žiačky

     -Voľanský,Herstek,Helmanovský,Katrenič  4x60m st.žiaci

                

      

     3.miesto:

     -Daniela Zákutná                   vrh guľou                   juniorky

     - František Jankov                  300m prekážok           dorast

     - Marek Herstek                     110m prekážok           st.žiaci

     -Patrik Helmanovský             hod diskom                st.žiaci

                                                    hod oštepom

                                                    vrh guľou

     -Radoslav Voľanský              skok do diaľky           st.žiaci

     -Soňa Stojáková                     hod kriketovou lop.    ml.žiačky

      

      

     M-SR  ORGANIZOVANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA

      

     1.miesto-Majstri SR družstiev ZŠ  na šk.rok 2014/2015 družstvo ZŠ Komenského chlapci:

     -Marek Herstek

     -Patrik Helmanovský

     -František Jankov

     -Radoslav Voľanský

     -Marek Vašičkanin

     -Sebastián Hnatko

     -Martin Zavacký

     -Viliam Tipul

     -Filip Malaník

     -Gabriel Katrenič

      

     -Jankov,Herstek,Katrenič,Hnatko                 4x60m

     -Kendrová,Lenková,Javorská,Lukáčová       4x60m

      

     2.miesto

     Družstvo  ZŠ Komenského dievčatá:

     -Simona Lukáčová

     -Viktória Kendrová

     -Sarah Javorská

     -Denisa Lenková

     -Denisa Veselovská

     -Kristína Bobovčáková

     -Erika Brehuvová

     -Zuzana Vagaská

     -Simona Juščáková

     -Lenka Ratvajská

      

     3.miesto:

     -Marek Herstek          skok do diaľky

     -František Jankov       skok do výšky

      

      

     Sumár výsledkov zo súťaží VsAZ

      

     Na majstrovstvách VsAZ naši pretekári vo všetkých kategóriách získali spolu 95 medailí v individuálnych disciplínach. Z toho: 1.miesto-39x

                                                                  2.miesto-35x

                                                                  3.miesto-21x

      V súťažiach družstiev sa stali majstrami VsAZ v kategóriách-

     dorastencov, starších žiakov, starších žiačok, mladších žiačok. Druhé miesta získali družstvá- mladších žiakov najmladších žiakov a žiačok. Tretie miesto získali dorastenky.

     Družstvá chlapcov a dievčat ZŠ vyhrali majstrovstvá ZŠ Prešovského kraja.

      

     ZÁVER

      

     Tréneri zodpovední za prípravu :

     1.Mgr.Andrej Pečeňuk- dorast, starší žiaci, mladší žiaci, družstvo chlapcov ZŠ

     2.Mgr.Zoran Kollárovič- dorastenky, staršie žiačky, mladšie žiačky, najmladší žiaci, družstvo dievčat ZŠ

     3.Mgr.Alena Zavacká- najmladšie žiačky

      

     Pre AO ŠŠK JAK Bardejov bola tohtoročná sezóna najúspešnejšia za posledných 22rokov.Na súťažiach M-SR republiky naši pretekári získali 31 medailí:10x-1.miesto, 9x2.miesto,12x3.miesto. V reprezentačných výberoch SR v rôznych kategóriách sme mali 7 zástupcov. Družstvo chlapcov získalo historické 1.miesto v súťaži starších žiakov. Chlapci svoju dobrú pripravenosť potvrdili majstrovským titulom medzi ZŠ, takže môžeme konštatovať, že naši chlapci pod vedením Mgr.Andreja Pečeňuka ovládli v roku 2015 atletické ovály na Slovensku.  Družstvo dievčat pod vedením Mgr.Zorana Kollároviča obsadilo veľmi dobré 2.miesto na M-SR družstiev ZŠ, čím potvrdili,

      že na ZŠ Komenského sa pracuje kvalitne, deti majú chuť a všetci si zaslúžia obdiv za dosiahnuté výsledky vzhľadom na podmienky v akých sa pripravujeme. 

    • Naspäť na zoznam článkov