• Športové úspechy

    • ZŠ KOMENSKÉHO PO TRETÍKRÁT „ŠKOLOU ROKA“

    • 07.12.2015 13:11
    • Dňa 18.novembra 2015 v obci Červený Hrádok, okres Zlaté Moravce, sa konalo vyhodnotenie XVII. ročníka celoštátnej súťaže aktivity základných a stredných škôl v Slovenskej republike,“ Škola roka“.
     Súťaž vyhlásili už tradične Slovenská asociácia športu na školách so svojimi partnermi a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Do súťaže sa prihlásilo celkovo 713 škôl. Kritériá hodnotenia škôl sa vyprofilovali do troch hodnotených pilierov -účastníckeho, výkonnostného a výchovného. Hodnotilo sa v štyroch kategóriách, kde ocenili 5 najúspešnejších škôl z celého Slovenska. Kategórie boli rozdelené podľa počtu žiakov na školách. Naša škola bola zaradená do kategórie ZŠ nad 500 žiakov. Spolu s nami boli vyhlásené:
     • ZŠ Brezová Piešťany
     • ZŠ Komenského Bardejov
     • ZŠ Sadová Senica
     • ZŠ M.R.Martákovej Liptovský Mikuláš
     • ZŠ Krosnianska Košice
      
     Za našu školu cenu prevzali riaditeľ školy PhDr .Ján Mika a učiteľ TV a športovej prípravy Mgr. Andrej Pečeňuk.
     Poďakovanie patrí predovšetkým našim žiakom a celému učiteľskému zboru a hlavne žiakom športových tried so zameraním na atletiku a kolektívu učiteľov telesnej výchovy a športovej prípravy-Mgr.A.Pečeňuk,Mgr.S.Kravec,Mgr.R.Senčák,Mgr.A.Zavacká,Mgr.Z.Kollárovič.
     Na záver by som si dovolil citovať slová čestného predsedu SAŠŠ p. Antona Javorku:
     „Škola roka je barometrom, ktorý ukazuje úsilie škôl o naplnenie cieľov školského športu. Je to získanie detí pre pravidelné športovanie, vyhľadávanie talentov a práca s nimi, a aj výchova detí prostredníctvom športu.“
      
     Mgr. A.Pečeňuk
      
    •  

    • Naspäť na zoznam článkov