• Erika Baldovičová: Web stránka

     • Info

     • AKTUÁLNY ROZVRH HODÍN

      19.4. - 23.4. 2021

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      1. 2. 3. 4. 5. 6.
      pondelok 7.A 6.B   8.D 8.C THD 9.AB
       WEB WEB        
      utorok 6.A 8.C 9.E 9.A   8.D
      ONLINE          
      streda   6.A   6.B 9.E 9.A
        ONLINE      ONLINE    
      štvrtok   7.A 6.B   8.D 8.C
        ONLINE ONLINE      
      piatok 9.A   6.A 7.A   9.E
          ONLINE ONLINE