• Erika Goliašová: Web stránka

     • Inštrukcie

     • Milí žiaci,

      na tejto webstránke vás budem informovať o novom učive i domácich úlohách z NJ. Vašou úlohou je postupovať presne podľa pokynov, ktoré nájdete v jednotlivých prílohách, resp. zadaniach. Úspešné zvládnutie tohto núdzového režimu si vyžaduje zodpovedný prístup a pravidelnú prípravu. Odporúčam vypracovanie úloh postupne, tzn. úlohy vám pošlem vždy v deň, v ktorý by sme mali mať podľa rozvrhu aj reálnu hodinu v škole. V prípade nejasností ma môžte kontaktovať prostredníctom tejto webstránky alebo cez email: goliasova@zskombj.sk