• František Chudík: Web stránka

     • 6. B - Slovenský jazyk a literatúra

     • https://meet.google.com/imi-pvdx-dpz

      21. 4. 2021

      Vypracovať celú stranu 50. a cv. 5. str. 51. F. CH.

       

      15.4. 2021

      Vystupňujte tieto príslovky a napíšte do zošita : pomaly, bledo, hlboko, staro, zeleno, plytko, dávno, ticho, hlúpo,rezko. Prefotiť a poslať, F. CH.

       

      14.4. 2021

      Vypracovať pracovný zošit str. 49. celú stranu, prefotiť a poslať, F. CH.

       

      11.4. 2021

      Vypracovať pracovný zošit str. 42. cv. 35. a str. 43. cv. 36. F. CH.

       

      7.4. 2021

      Pracovný list str.46. - 48. Prefotiť a poslať, F. CH.

       

       

       

      28.3. 2021

      Pracovný zošit str.38. cv. 23. Ak nájdete ja- rozprávanie, tak ho prepíšte do zošita. Prefotiť a poslať, F. CH.

       

      24.3. 2021

      Pracovný zošit str. 43. Tatranské plesá, celú stranu 44. a cv. 6. na str. 45. prefotiť a poslať. F. CH.

       

      21.3. 2021

      Vypracovať pracovný zošit str. 41, cv. 30. a 31. Prefotiť a poslať, F. CH.

       

      14.3 2021

      Vypracovať pracovný zošit str. str. 38. cv.22. a celú stranu 40. Prefotiť a poslať. F. CH.

       

      11.3. 2021

      Vypracovať pracovný zošit str. 36. a 37, Prefotiť a poslať. F. CH.

       

       

       

      7.3. 2021

      Pracovný zošit str. 35. -  celú stranu

       

      17. 2. 2021

      Pracovný zošit str. 39. Daidalos a Ikaros, celá str. 40. a str. 41. cv. 7. Prefotiť a poslať, F. CH.

       

      14.2.2021

      Pracovný zošit, vypracovať celú stranu 32. Na strane 33. cv.7. Odfotiť a poslať. F. CH.

       

       

      10. 2. 2021

      Pracovný zošit z literatúry na strane 35. cv. 1.2. a 3. Str. 36. celú stranu a str. 37. cv 2. a 3. Vyfotiť a poslať. F. CH.

       

       

      7.2. 2021

      Pracovný zošit z jazyka str. 30 a 31, vypracovať, prefotiť a poslať, F. CH.

      31.1.2021

      Pracovný zošit z jazyka str. 26 a cv. 14, 15, 16, Str. 27 a cv. 17, 18, 19. Prefotiť a poslať. F. CH.

       

      27.1.2021

      Vypracovať pracovný zošit z literatúry str. 30, 31, 32, prefotiť a poslať. F. CH.

       

      26.1. 2021

      Cv. 13. po b, str. 47. prefotiť a poslať. F. CH.

      24.1.2021

      Prepísať do zošita zo str. 48. cv. 16.- prvý aj druhý diktát. Podčiarknite v nich prídavné mená. F. CH.

       

      17.1.2021

      Prepísať diktát cv. 11 na str. 46 a na str. druhý diktát prepísať do zošita diktát cv. 14, v obidvoch diktátoch podčiarknite prídavné mená. F. CH.


      20.10.2020

      Zajtra bude online hodina podľa rozvrhu, pozdravujem, F.CH.

      18.10. 2020

      Dobrý deň,

      Slovenský jazyk: Nadpis Komunikácia, do zošita napísať poučku zo str. 18 a z pracovného zošita vypracovať stranu 10.

      Literatúra:  Napísať do zošita Milan Rúfus 1928 - 2009, spolu s Miroslavom Válkom patrí k zakladateľom modernej slovenskej poézie. Celý život pracoval ako vysokoškolský pedagóg, písal poéziu pre dospelých, ale aj pre deti. Prečítať báseň Popoluškine šaty, klasický zápis, poučky zo str. 28 Zistili ste a Metafora. Pracovný zošit str. 12. Chcel by som Vás ešte poprosiť, aby ste mi jazyk a literatúru posielali v jednom e-maili, ďakujem, F.CH.

       

      12.10. 2020

      Dobrý deň,

      Slovenský jazyk: Z učebnice vypracujte testy str. 15, 16, 17.

      Literatúra: Nadpis do zošita II. POÉZIA. Potom Samo Chalupka 1812- 1883. Patril k štúrovcom a bol z nich najstarší. V jeho poézii je hlboké vlastenecké cítenie a boj za národnú slobodu. Tvorba: Likavský väzeň, Boj pri Jelšave, Branko, Turčín Poničan. Jeho najznámenším dielom je hrdinská báseň Mor ho! Na jeho náhrobnom kameni sú napísané verše z Branka: Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ môj ľúbil som.

       Prečítať báseň Turčín Poničan, do zošita napísať LD - epika, LŽ - epická báseň a zo strany 25 napísať do zošita poučku Zistili ste. Z pracovného zošita vypracovať stranu 10, 11.

       

       

       

      6. 10. 2020

      Dobrý deň,

      Slovenský jazyk: do konca tohto týždňa si vypracujte pracovný zošit str. 7, 8, 9.

      Literatúra: Pracovný zošit str. 6, 7, 8, a 9. Prefoťte mi to a pošlite na moj maíl chudík@zskombj.sk, toto tiež do konca tohto týždňa, pozdravujem

       

       

       

       

      ( 24. 3. 2020 ) Dobrý deň,

      v škole som vám nadiktoval ktoré články z literatúry treba prečítať a urobiť k nim obvyklý zápis a nakresliť ilustráciu. Potom ste si mali napísať do zošita všetky poučky, ktoré boli pri článkoch a naučiť sa ich. Len ešte raz pripomínam, ktoré články to boli ( Zakopaný meč pod Zoborom, Kráľ Matej a bača, Detvan a Jánošíkov poklad a Čertova brázda). Tieto články boli presne na dva týždne. Do konca tohto týždňa by ste mali všetko toto prebrať. Ja vám cez víkend dám ďalšie úlohy. To  bola literatúra.

      Z jazyka ste si mali zopakovať a upevniť si poučky všetkých skloňovacích vzorov, ktoré sme prebrali. A dal som vám aj cvičenia z učebnice, ktoré by ste mali vypracovať do konca tohto týždňa. Tiež cez víkend vám z jazyka zadám nové úlohy.

      Pozdravujem všetkých!

      ( 30.3.2020 ) Dobrý deň,

      tak sme poslednýkrát mali z literatúry Čertova brázda, nezabudnite si všetko poriadne zopakovať a hlavne všetky poučky. Ďalej si prečítajte povesť Kôň so zelenou hrivou. Urobiť obvyklý zápis a ilustráciu k článku. Keďže je povesť dlhšia, tak to bude na celý týždeň.

       

      Z jazyka na tento týždeň ostávajú zopakovať všetky poučky skloňovacích vzorov podstatných mien. Vypracovať 4. a 5. cv. str.85, takže to bude do stredy a v stredu napíšem ďaľšie úlohy.

      Pozdravujem!

      6.4.2020

      Dobrý deň,

      takže všetci si na hlavnej stránke školy prečítajte zadanie na tento týždeň a Veľkú noc, ak si vyberiete slovenčinársku tému, tak mi to prepošlite na na môj mail chudik@zskombj.sk a prajem Vám požehnanú Veľkú noc.

      13. 4. 2020

      Dobrý deň, 

      poslal som vašim rodičom správu, aby ma informovali o vašej práci, keďže viacerí nereagovali, prosím, oznámte rodičom, aby ma kontaktovali a napísali mi krátku správu o vašej práci na mail chudik@zskombj.sk 

      19. 4.2020

      Dobrý deň,

      chcem Vám najprv oznámiť, že úlohy na celý týždeň budem tu písať vždy cez víkend, Vy ich do nasledujúceho piatku vypracujete a pošlete mi to odfotené na moju školskú adresu chudik@zskombj.sk, nie na iné adresy, ako napr. messenger, chcem to mať zosumarizované na tejto školskej adrese.

      Takže z literatúry článok Kôň so zelenou hrivou prečítať, urobiť obvyklý zápis a nakresliť ilustráciu k článku. Naďalej ostávajú poučky, ktoré sme mali, čiže opakujte si ich.

      Z jazyka opakovať poučky všetkých skloňovacích vzorov, ktoré sme prebrali. Vypracujte cvičenie 3. a), b) str. 87, ďalej cv.4. str.88, do zošita napíšte poučku str. 88 - Zapamätajte si a nučiť sa ju. Pozdravujem. F. Chudík

      25.4. 2020

      Dobrý deň,

      ešte Vás chcem poprosiť, aby ste mi úlohy z jazyka aj z literatúry posielali naraz v jednej správe, ďakujem.

      Teraz úlohy na ďalší týždeň z literatúry : str. 105 Tri zlaté ruže, prečítať, obvyklý zápis a ilustráciu k článku. Str. 107 zapamätajte si opísať do zošita a zo str. 108 Zopakujte si.

      Z jazyka str. 52 napísať nadpis SPRÁVA a poučku Zapamätajte si. Prečítať celú stranu 52 a 53 a potom napísť do zošita jednu ľubovoľnú správu. Pozdravujem, F. Chudík

      3.5. 2020

      Dobrý deň,

       z literatúry str.109 Život Konštantína prečítať, obvyklý zápis, ilustráciu k článku. Do zošita napísať a naučiť sa poučku Zapamätajte si, str. 111.

      napísať nadpis OZNÁMENIE a poučku zo str. 59 Zapamätajte si a Všimnite si, tie sa aj naučiť, do zošita ešte napísať ľubovoľné oznámenie, pozdravujem, F. Chudík

      10.5. 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry prečítať článok Legenda o sv. Jurajovi, obvyklý zápis a ilustrácia. Zo strany 113 napísať poučku Zapamätajte si.

      Z jazyka napísať nadpis Vecný a umelecký text, napísať do zošita poučku zo strany 64 a 65. Potom ďalší nadpis Pozvánka a poučku zo strany 66 a do zošita napísať ľubovoľnú pozvánku, pozdravujem, F. Chudík

      17.5. 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry str.113 článok Mataj prečítať, obvyklý zápis a ilustrácia, zo str. 117 napísať do zošita poučku Zapamätajte si a zo str. 118 Zopakujte si.

      Z jazyka nadpis Plagát, napísať poučku zo str. 78 Zapamätajte si. Túto tému spojíme s témou INZERÁT. Napíšte poučku zo str. 83. Nakresliť plagát do zošita a jeden inzerát. Pozdravujem, F. Chudík

      23.5 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry str. 118 Zľudovené piesne: Keby som bol vtáčkom, Keď mi srdce choré, prečitať a ilustráciu, str. 120 poučku napísať do zošita Zapamätajte si.

      Z jazyka nadpis OPIS, napísať poučku str. 92 a opísať ľubovoľného domáceho živočícha do zošita.Potom nadpis Akostné prídavné mená, poučku zo str. 94 a zo str. 93 cv. 4. a, b do zošita. Pozdravujem, F. Chudík