• František Chudík: Web stránka

     • 7. D - Slovenský jazyk a literatúra

     •  

      15.4. 2021

      Napísať do zošita cv. 5. po a. Cv. 6. na strane 67. Prefotiť a poslať, F. CH.

       

      14.4. 2021

      Nakresliť obidve ilustrácie k článku Hľadači pokladov, prefotiť a poslať. F. CH.

       

      7.4. 2021

      Prečítať článok str. 106. Percy Jackson - Zlodej blesku, napísať osnovu do zošita a poslať, F. CH.

       

      24.3. 2021

      Prečítať článok Dievčatko z krajiny drakov na strane 100. Napísať osnovu, prefotiť a poslať. F. CH.

       

      11. 3. 2021

      Vypracovať cv. 25. a 26.na strane 84. Prefotiť a poslať. F. CH.

       

      17.2. 2021

       

      Urobiť zápis článku Mobil a nakresliť ilustráciu článku, F.CH.

       

       

      10. 2. 2021

      Dočítať článok Srdce v ofsajde, urobiť klasický zápis a nakresliť ilustráciu, odfotiť a poslať. F. CH.

       

      3. 2. 2021

      Prepísať poučku zo str. 65 Zistili ste a nakresliť ilustráciu zo str. 63. F. CH.

       

      26.1. 2021

      Do zošita cv. 25. na str. 84, prepísať, doplniť i, y, prefotiť a poslať. F. CH.

      13.1.2021

      Prečítať na druhej hodine článok Poškoláci na str. 55. až 59. Do zošita napísať osnovu článku aspoň v siedmich bodoch. Prefotiť a do večera poslať.

      https://meet.google.com/imi-pvdx-dpz


      19.10.2020

      Dobrý deň,

      zajtra o 9, 00 hod. bude triednická schôdzka, kde Vám vysvetlím ako sa bude dalej postupovať vo vyučovaní online. Pripojite sa tak, že si ťuknete na ten link hore. Pozdravujem, F. CH.

       

      18.10. 2020

      Dobrý deň,

      Slovenský jazyk: Skratky v písomnej komunikácii ako nadpis, do zošita napísať poučku zo str. 22 a cv. 2 len odpísať do zošita skratky a čo znamenajú.

      Literatúra: Napísať nadpis  Piesne, prepísať zo str. 22 báseň Bosá láska a nakresliť k nej ilustráciu. Ešte Vás poprosím, aby ste mi posielali literatúru aj jazyk v jednom e-maili, ďakujem, F.CH.

      12.10.2020

      Dobrý deň,

      Slovenský jazyk: Nadpis - Nespisovné slová v súkromnej komunikácii. Prepísať poučku zo strany 21 Zapamätajte si. Vypracovať cvičenie 5. zo str. 21.

      Literatúra: Prečítať básničky zo str. 20, napísať klasickú schému. Napísať do zošita poučky zo str. 21 Zistili ste a Budeme si pamätať.

      5. 10. 2020

      Dobrý deň,

      posielam Vám úlohy na tento týždeň,

      slovenský jazyk: Asertívna a efektívna komunikácia, opísať a naučiť sa poučky zo strany 18 a strany 19.

      Literatúra: Prečítať zo str.18 básničku Dcérke, urobiť obvyklý zápis, vyhľadať epitetá a napísať do zošita, napísať poučku zo strany 19, úplne na spodnej časti strany

      24. 3. 2020 

      Dobrý deň,

      v škole som vám nadiktoval články, ktoré treba prečítať do konca tohto týždňa a urobiť k nim obvyklý zápis a ilustráciu. Len pripomínam ( Maroško, Oči plné oblohy, Môj mladší brat a ja, Bojujeme u riaditeľa). Toto ste mali do konca tohto týždňa. Cez víkend vám nadiktujem ďalšie články a učivo, ktoré treba prebať.

      Z jazyka ste si mali zopakovať podstatné mená, prídavné mená a slovesá a všetky poučky, ktoré sme napísali do zošita. ďalej som nadiktoval aj cvičenia z učebnice, ktoré ste mali vypracovať do konca tohto týždňa.

      Pozdravujem všetkých!

      30.3. 2020 

      Dobrý deň,

      keďže články boli trošku dlhšie ako obvykle, tak na tento týždeň si len všetko ešte raz zopakujte, celý tematický celok od str.85  až po str.109 a tiež poučky, ktoré boli pri jednotlivých článkoch.

      Z jazyka si zopakujte ohybné slovné druhy a vypracujete cv.6 a) na str. 67, koncom týždňa znova napíšem.

      Pozdravujem!

       

      6.4.2020

      Dobrý deň,

      takže všetci si na hlavnej stránke školy prečítajte zadanie na tento týždeň a Veľkú noc, ak si vyberiete slovenčinársku tému, tak mi to prepošlite na na môj mail chudik@zskombj.sk a prajem Vám požehnanú Veľkú noc.

      19.4.2020

      Dobrý deň,

      chcem Vám najprv oznámiť, že úlohy na celý týždeň budem tu písať vždy cez víkend, Vy ich do nasledujúceho piatku vypracujete a pošlete mi to odfotené na moju školskú adresu chudik@zskombj.sk, nie na iné adresy, ako napr. messenger, chcem to mať zosumarizované na tejto školskej adrese.

      Z literatúry si prečítajte Prefíkané vrany na str. 110 a urobte obvyklý zápis do zošita. Nakreslite ešte ilustráciu k článku.

      Z jazyka 8. cv. Zahrajte sa (tú tabuľku) a cvičenie 4. a) str.83, pozdravujem, F. Chudík

      25.4. 2020

      Dobrý deň,

      chcem Vás najprv poprosiť, aby ste posielali literatúru a jazyk v jednej správe, ďakujem. 

      Literatúra na tento týždeň: str. 113 Kočovníci severu, obvyklý zápis a ilustráciu k článku, str. 118 poučku Zistili ste.

      Z jazyka nadpis JA - ROZPRÁVANIE, napísať poučku str. 61 Zapamätajte si. Pozdravujem. F. Chudík

      3.5. 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry článok Ja a moja príšera str. 118, obvyklý zápis, ilustráciu a poučky zo strany 123 Zistili ste a Budeme si pamätať. 

      Z jazyka napísať JA - ROZPRÁVANIE na ľubovoľnú tému (na polovicu strany zošita A4).

      10.5. 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry článok Adrianin prvý prípad str. 123, zápis, ilustrácia a zo str. 129 poučky Zistili ste a Budeme si pamätať.

      Z jazyka nadpis On - rozprávanie, napísať poučku zo str. 65 Zapamätajte si. Napísať on - rozprávanie na ľubovoľnú tému (na polovicu strany zošita A4). Pozdravujem, F. Chudík

      17.5. 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry str. 130 článok Emil a detektívi, prečitať, obvyklý zápis a ilustráciu. Napísať poučku zo str. 135 Zistili ste, pozderavujem, F. Chudík.

      Z jazyka  nadpis Citoslovcia, napísať poučku zo str. 73 Zapamätajte si. Vypracujte cv. 7 str. 73. Pozdravujem, F. Chudík

      23.5 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry str. 135 a článok Peter a Bob v nebezpečenstve, prečítať, obvyklý zápis a ilustrácia. Poučku zo str. 141 Zistili ste napísať do zošita.

      Z jazyka nadpis Vyjadrený a nevyjadrený podmet, poučku str. 76 a str. 77. Potom vypracovať 4. cvičenie a, b. Pozdravujem, F. Chudik

      1.6. 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry nadpis do zošita Dramatické umenie, prečítať článok Princezná so zlatou hviezdou na čele, str. 142, obvyklý zápis a ilustrácia. Napísať poučku zo str. 149 Zistili ste a poučku budeme si pamätať str. 150.

      Z jazyka do zošita nadpis Slovesný a slovesno-menný prísudok, potom poučky zo strany 80 Zapamätajte si a vypracovať cv. 6 zo str. 81, pozdravujem, F. Chudík

      7.6. 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry prepísať a naučiť sa základné literárne termíny zo strany 151 - celú stranu.

      Z jazyka nadpis Prisudzovací sklad, dvojčlenná veta. Napísať poučky str. 83 Zapamätajte si. Vypracovať cv. 4. str. 83 a. Pozdravujem, F. Chudík.

      15.6 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry prepísať do zošita zo str. 152 Základné znaky poézie a aj str. 153.

      Z jazyka tento týždeň nebudeme robiť nič, pozdravujem, F. Chudík