• František Chudík: Web stránka

     • 8. D - Slovenský jazyk a literatúra

     • 24. 3. 2020

      Dobrý deň,

      skončili sme fantastickú literatúru, ktorú ste si mali zopakovať. Ďalej som vám nadiktoval články, ktoré ste si mali prečítať a urobiť obyklý zápis. Len pripomínam ( Osudy a cesty Mórica Beňovského, Tajný denník Adriana Molla, Denníky Georgie Nicolsonovej a Zvolenská stolica). Tieto úlohy som vám dal do konca tohto týždňa. Cez víkend vám nadiktujem ďalšie úlohy.

      Z jazyka zopakovať prebrané učivo (slovné druhy) a vypracovať cvičenia z učebnice.

      Pozdravujem všetkých!

       

      30.3.2020

      Dobrý deň,

      Na tento týždeň si prečítajte článok Konštantín a Metod a urobte obvyklý zápis.

      Z jazyka si napište do zošita cvičnie 6. celé zo strany 70. A ešte poučku zo strany 71.

      Pozdravujem!

       

      6.4.2020

      Dobrý deň,

      takže všetci si na hlavnej stránke školy prečítajte zadanie na tento týždeň a Veľkú noc, ak si vyberiete slovenčinársku tému, tak mi to prepošlite na na môj mail chudik@zskombj.sk a prajem Vám požehnanú Veľkú noc.

      13. 4. 2020

      Dobrý deň, 

      poslal som vašim rodičom správu, aby ma informovali o vašej práci, keďže viacerí nereagovali, prosím, oznámte rodičom, aby ma kontaktovali a napísali mi krátku správu o vašej práci na mail chudik@zskombj.sk 

      19.4.2020

      Dobrý deň,

      chcem Vám najprv oznámiť, že úlohy na celý týždeň budem tu písať vždy cez víkend, Vy ich do nasledujúceho piatku vypracujete a pošlete mi to odfotené na moju školskú adresu chudik@zskombj.sk, nie na iné adresy, ako napr. messenger, chcem to mať zosumarizované na tejto školskej adrese.

      Z literatúry článok Slová... (V. Zamarovský), urobíť obvyklý zápis, zo str.95 napísať do zošita Zistili ste a na internete si nájdite, prečítajte a nalepte do zošita krátky článoček o Vojtechovi Zamarovskom.

      Z jazyka si napíšte do zošita nadpis Frazeologizmy a zo strany 72 celú poučku a naučte sa ju, ešte pod poučkou Všimnite si a vypracujte cvičenie 4. str. 72 a cvičenie 5. b), pozdravujem, F. Chudík

      25.4.2020

      Dobrý deň,

      chcem Vás poprosiť, aby ste literatúru a jazyk posielali v jednej správe, ďakujem.

      Literatúra na tento týždeň: str.96 článok Slová z hlbín dávnych vekov, klasický zápis a ilustráciu. Do zošita napísať str. 99 Zistili ste.

      Z jazyka nadpis ZDRUŽENÉ POMENOVANIA, poučku do zošita str. 74 Zapamätajte si a str. 75. Vypracovať cv. 3. str. 74, nakresliť a pomenovať značky. Pozdravujem, F. Chudík

      3.5. 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry článok Všetko sa skladá z atómov, obvyklý zápis, ilustráciu a poučku do zošita za článkom Literatúra faktu.

      (nepíšem strany, ale len názvy, lebo máte rôzne vydania učebníc)

      Z jazyka napísať nadpis SLOVNÁ ZÁSOBA a napísať poučky do zošita str. 79 Zapamätajte si a Zopakujte si.

      10.5. 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry článok Zomrel dva razy, najprv napísať stručne o Alexandrovi Petrovičovi (Sándor Petofi), potom klasický zápis článku do zošita a ilustráciu.

      Z jazyka nadpis Úvaha, do zošita napísať obidve poučky zo strany 81. Do zošita napísať úvahu min. na jednu stranu zošita A4 na tému Môj pohľad na Covid - 19 (napr. plusy a mínusy dnešného spoločenského stavu). Pozdravujem, F. Chudík

      17.5. 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry článok Premožiteľ neviditeľných dravcov, prečítať, obvyklý zápis a ilustráciu.

      Z jazyka nadpis Podmet, prísudok a vetný základ, napísať poučku zo strany 84  a str. 85. Pozdravujem, F. Chudík.

      23.5. 2020

      Dobrý deň,

      z literatúry prepísať do zošita celú stranu 108 Čo sme sa naučili, čo už vieme.

      z jazyka nadpis Predmet, poučky str. 87 a 87 a vypracovať do zošita cv. 5.,  str. 87, pozdravujem, F. Chudík.

      1.6. 2020

      Dobrý deň,

      literatúru tento týdeň nebudeme riešiť, len jazyk, takže do zošita napísať nadpis Zhodný a nezhodný prívlastok, napísať do zošita poučky zo str. 89, vypracovať cv. 4. po b. Potom poučky zo str. 90 a vypracovať cv. 8. a 9., pozdravujem, F. Chudík.

      7.6. 2020

      Dobrý deň,

      z jazyka nadpis Príslovkové určenie miesta a času. Napísať do zošita poučku zo strany 92 a strany 93, vypracovať cv. 6. str. 92, a cv.8. str.93. Napísať zo strany 94 poučku a vypracovať cv. 12. Pozdravujem, F. Chudík

      15.6. 2020

      Dobrý deň,

      z jazyka nadpis Príslovkové určenie spôsobu a príčiny. Prepísať poučku zo str. 96 a 97. Prepísať a podčiarknúť príslovkové určenie spôsobu v 5. cv. na str. 96 a vypracovať cv. 10. na str. 97, pozdravujem, F. Chudík