• Jana Baranová: Web stránka

     • 5.C,D

     • Milí žiaci, 

      všetko platí ako sme sa dohodli na poslednej vyučovacej hodine. Učte sa postupne slovnú zásobu z lekcie 5 a pokúste sa v pracovnom zošite vypracovať cvičenia z lekcie 5. Ak nebudete niečomu rozumieť, prosím kontaktujte ma na e-mail: baranova@zskombj.sk

      Skontrolujte si správne odpovede v pracovnom zošite 5A.

      Spravne_odpovede-_5A.docx

      ÚLOHY OD 30.3. DO 7.4.

      - naučiť sa slovíčka 5 B,C

      - učebnica str. 54/1 prečítať s porozumením This is our house

      - učebnica 56/1 naučiť sa slovíčka

      - pracovný zošit str. 44/45

      Prajem veľa chuti do učenia!