• Jana Baranová: Web stránka

     •  

      Odkaz na virtuálnu miestnosť na online hodiny:

       

      V aktuálnom okienku nájdeš rýchlu informáciu, či je daná hodina vyučovaná cez virtuálnu miestnosť meet - ONLINE alebo si pozrieš podklady k nej na príslušnej web podstránke - WEB. Vypracované úlohy mi posielajte na môj email - baranova@zskombj.sk

       


      Týždeň  19.4. - 23.4.2021

       

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      1 2 3 4 5 6
      pondelok ANJ 5.A ANJ 5.D ANJ 8.A,B ANJ 5.B   ANJ 9.C
      bezkriedy bezkriedy   bezkriedy    
      utorok ANJ 6.C ANJ 6.D ANJ 5.A ANJ 5.D    
      online online online online    
      streda ANJ 9.C     ANJ 5.B ANJ 6.C ANJ 5.A
            online online online
      štvrtok ANJ 8.A,B ANJ 5.B ANJ 5.D ANJ 9.C   ANJ 6.D
        online online     online
      piatok ANJ 6.C ANJ 8.A,B ANJ 5.B ANJ 6.D ANJ 5.D ANJ 5.A
      web   bezkriedy web bezkriedy bezkriedy