• Jana Varcholová: Web stránka

     • AKTUÁLNY ROZVRH


     • ŠKOLA Z DOMU

      messenger:   Jana Varcholova ZSkom                         spoločná komunikácia, messenger :

                mail:   varcholova@zskombj.sk                          9.A zskombj,  5.B zskombj,  5.D zskombj 

      link na virtuálnu hodinu:  https://meet.google.com/pnr-koxn-bbu

      úlohy z online hodiny aj tie samostatne urobené posielajte na messenger alebo mailom. 

                AKTUÁLNY ROZVRH (18.1-22.1.2021)

          7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
        1 2 3 4 5 6
        pondelok MAT 5B   MAT 9A MAT 9A MAT 5D INF 7C
              online  
       
        utorok INF 6B MAT 9A MAT 5D MAT 5B INF 7B INF 5D
            online
      online
      online    
        streda MAT 9A MAT 5B MAT 5D      
         
       online online      
        štvrtok MAT 5B MAT 5D MAT 9A INF 5B INF 7A INF 6A
             
           
        piatok  INF 5A MAT 5B  MAT 9A   MAT 5D  INF 9A  INF 9B
             online
      online
         

      POZOR   hodiny kde nieje nič uvedené si vyhľadajte úlohu na podstránke pre určenú triedu a predmet.