• Jarmila Gubová: Web stránka

     • Úvodné info - aktualizácie

     • Dobrý deň!

      Pozdravujem všetkých svojich žiakov - piatakov, siedmakov, ôsmakov aj deviatakov, ktorých učím slovenský jazyk a literatúru a dejepis. 

      Na tejto stránke budú zverejňované aktuálne informácie a oznamy pre jednotlivé triedy a predmety v nasledujúcich týždňoch, počas  ktorých budeme komunikovať a vyučovať prostredníctvom webovej stránky.

      22. 3. 2020 - aktualizované informácie pre 7.B a 9.B z literatúry a dejepisu

      23. 3. 2020 - aktualizované info pre 7. B z DEJ, 8.B zo SJL a 9. B zo SJL a DEJ

      24. 3. 2020 - aktualizované info pre 5.D z Lit., 7. B z Lit. a 8.B z Lit.

      25. 3. 2020 - aktualizovaná info pre 5.D zo  SJ, 7.B zo SJ a DEJ a 8.B zo SJ

      26. 3.2020 - aktualizované info pre 5.D, 8.B, 9.B - z Lit a Dej.

      30.3. 2020 - aktualizované info pre 9.B - SJL a DEJ a 8.B SJL

      31.3. 2020 - aktualizované info pre 7.B SJL a DEJ

      1. 4. 2020 - aktualizované info pre 5.D - SJL