• Jarmila Gubová

     • DEJ 6.r (2020/2021)

     • Vitajte, šiestaci, na hodinách dejepisu v "zatvorenej škole"! laugh

      7.6.2021 - 11.6.2021

      Klikni: Kultura__veda_a_umenie_v_stredoveku.pptx

      Klikni: Kriziacke_vypravy(1).pptx

      31.5.2021 -  4.6.2021

      Klikni: Krestanstvo_si_ziskalo_Europu.pptx

       

      29. - 31. týždeň: 26.4.2021 - 14.5.2021

      Klikni: Franska_risa_(2).pptx

      Klikni: Arabska_risa.ppsx

      Klikni: Byzantska_risa.ppt

      Klikni: Ludia_v_pohybe._Stahovanie_narodov_a_jeho_dosledky.pptx

      Klikni:Korene_stredoveku._Svet_a_ludia_za_hranicami_Rima(1).pptx

       

      Dvadsiaty ôsmy týždeň: 19.4.2021 - 23.4.2021

      23.4.2021 DEJ: Online hodina (8:40 - 9:25)   link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Staroveký Rím - hodina kontroly a overovania vedomostí žiakov

      Test. 

      Učebnica dejepisu str. 39 - 55. Zopakovať pojmy: legenda o založení Ríma, rok založenia Ríma, kráľovstvo, republika - res publica, cisárstvo, vedieť roky jednotlivých období (od - do), senát, patricijovia, plebejci, tribúni ľudu, Etruskovia, Kelti, púnske vojny, Hannibal, Scipio, Spartakovo povstanie, gladiátori, I. triumvirát, II. trimuvirát, principát, adoptívni cisári, dominát, tetrarchia, milánsky edikt, Východorímska a Západorímska ríša, rímski bohovia, rímske légie a tábory, pretoriáni, provincie, Limes Romanus, rímske stavby - akvadukty, divadlá, amfiteátre, vzdelanie, kresťanstvo v Rímskej ríši

       

      20.4.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Staroveký Rím - opakovanie - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Na bezkriedy je poslaný cvičný test na zopakovanie a upevnenie vedomostí o Starovekom Ríme. Vypracujte ho!

       

      Dvadsiaty siedmy týždeň: 12.4.2021 - 16.4.2021

      16.4.2021 DEJ: Online hodina (8:40 - 9:25)   link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Staroveký Rím Kresťanstvo v Rímskej ríši - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      PZ Hravý dejepis str. 38 - 41 - písomne vypracovať úlohy 1, 2, 3, 4, 6, 7, Zopakujme si... .

      DÚ: Písomne vypracovať na str. 39/ 5. úloha a str. 40/ 9. úloha  - poslať na kontrolu do 19.4.2021 do 18:00!

       

      13.4.2021 DEJ: Online hodina (12:20 - 13:05)   link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Kresťanstvo v Rímskej ríši - hodina osvojovania nových vedomostí 

      Klikni: KRESTANSTVO_V_RIMSKEJ_RISI_2.pptx

      Učebnica dejepisu str. 52 - 55. Prezentovať učivo podľa prezentácie - zápis poznámok do zošitov.  

       

      Dvadsiaty šiesty týždeň: 5.4.2021 - 9.4.2021

      9.4.2021 DEJ: samostatná práca žiakov 

      Život v rímskom meste - hodina osvojovania nových vedomostí 

      Klikni: Zivot_v_rimskom_meste_(1).pptx

      Učebnica dejepisu str. 49 - 51. Prepísať si do zošitov poznámky z prezentácie o spôsobe života v rímskom meste, o rímskej architektúre, výchove a vzdelávaní, zábave a oddychu.

       

      Dvadsiaty piaty týždeň: 22.3.2021 - 26.3.2021

      Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov! smiley

      30.3.2021 DEJ: Online hodina (12:20 - 13:05)   link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Rímske cisárstvo - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      PZ Hravý dejepis str. 35 - 37/ úlohy 1, 3, 4, 6, 7 - písomne vypracovať. 

      DÚ: Poslať na kontrolu vypracované úlohy PZ Hravý dejepis str.35 - 37/ úlohy 2, 6, 8.

      Rímski bohovia - hodina osvojovania nových vedomostí 

      Prezentovať učivo - zápis poznámok do zošitov.  

       

      Dvadsiaty štvrtý týždeň: 22.3.2021 - 26.3.2021

      26.3.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Rimania na Slovensku Marcus Aurelius - filozof na tróne - hodina osvojovania nových vedomostí 

      Klikni: Rimania_na_Slovensku.pptx 

                  Rimske_cisarstvo-dominat_a_tetrarchia.ppt

      Učebnica dejepisu str. 47 - 48. Prepísať si do zošitov poznámky z prezentácií o Rimanoch na Slovensku a o forme vlády cisárov: Marca Aurélia, Diokleciána a Konštantína Veľkého.

       

      23.3.2021 DEJ: Online hodina (12:20 - 13:05)   link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Kontrola správneho riešenia úloh v PZ Hravý dejepis str. 32 - 34/úlohy 1, 6, 7, 8, 9, 10.

      Rímske cisárstvo Rozmach a pád Rímskej ríše - hodina osvojovania nových vedomostí 

      Klikni: Rozmach_a_pad_Rimskej_rise.pptx

      Učebnica dejepisu str. 45 - 46. Prezentovať poznatky z prezentácie a prepísať do zošitov poznámky o vláde jednotlivých cisárov, o rímskych légiách a o rímskych táboroch Limes Romanus.

       

       Dvadsiaty tretí týždeň: 15.3.2021 - 19.3.2021

      19.3.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      DÚ: Hravý dejepis str. 32/1. úloha, str. 33/6. úloha, str. 34/7, 8, 9, 10 úloha poslať na kontrolu do 19.3.2021 do 18:00!

      Rímske cisárstvo - hodina osvojovania nových vedomostí 

      Klikni: Rimske_cisarstvo_-_principat.ppt

      Učebnica dejepisu str. 45. Prepísať si do zošitov poznámky o forme vlády cisára Octavia Augusta a o nasledujúcich cisároch.

       

      16.3.2021 DEJ: Online hodina (12:20 - 13:05)   link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Staroveký Rím - Kríza a pád republiky - hodina osvojovania nových vedomostí 

      Kontrola správneho riešenia úloh v PZ Hravý dejepis str. 32 - 33/úlohy 2, 3, 4, 5.

      Klikni: Kriza_a_pad_republiky.pptx

      Učebnica dejepisu str. 43 - 44. Výklad nového učiva, prezentácia nových vedomostí a zápis poznámok do zošitov.

       

      Dvadsiaty druhý týždeň: 8.3.2021 - 12.3.2021

      12.3.2021 DEJ: Online hodina (8:40 - 9:25)   link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Víťazný rozmach republiky - hodina osvojovania nových vedomostí 

      Klikni: Rim_Vitazny_rozmach_republiky_poznamky.ppt

      Učebnica dejepisu str. 42 - 43. Výklad nového učiva, prezentácia nových vedomostí a zápis poznámok do zošitov.

      DÚ: V PZ Hravý dejepis str. 32/33 - písomne vypracovať úlohy 2, 3, 4, 5 a poslať na kontrolu do 15.3.2021 do 18:00 !!!

       

      9.3.2021 DEJ: Online hodina (12:20 - 13:05)   link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Staroveký Rím - Rímska republika - hodina osvojovania nových vedomostí 

      Klikni: Rim_Republika_poznamky.ppt

      Učebnica dejepisu str. 41 - 42. Výklad nového učiva, prezentácia nových vedomostí a zápis poznámok do zošitov. 

       

      Dvadsiaty prvý týždeň: 1.3.2021 - 5.3.2021

      5.3.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Staroveký Rím - kráľovská doba - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      PZ Hravý dejepis str. 30 - 31. Písomne vypracovať úlohy 1 - 6 a poslať na kontrolu do pondelka 8.3.2021 do 18:00 !!!

       

      2.3.2021 DEJ: Online hodina (12:20 - 13:05)   link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Staroveký Rím - kráľovská doba - hodina osvojovania nových vedomostí 

      Klikni: Staroveky_Rim_-_kralovska_doba(1).pptx

      Učebnica dejepisu str. 39 - 40. Výklad nového učiva, prezentácia nových vedomostí a zápis poznámok do zošitov.

       

      Dvadsiaty týždeň: 15.2.2021 - 19.2.2021

      19.2.2021 DEJ: Online hodina (8:40 - 9:25) 

      Staroveké Grécko - rozbor správneho riešenia testových úloh a vyhodnotenie testu

       

      16.2.2021 DEJ: Online hodina (12:20 - 13:05)  

      Staroveké Grécko - hodina kontroly a overovania vedomostí žiakov

      Test.

       

      Devätnásty týždeň: 8.2.2021 - 12.2.2021

      12.2.2021 DEJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  

      Staroveké Grécko - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Opakovanie vedomostí z tematického celku Staroveké Grécko - príprava na test.

       

      9.2.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Staroveké Grécko kultúra a umenie - hodina osvojovania nových vedomostí 

      Klikni: Kultura_a_umenie_v_starovekom_Grecku.ppt

      Urobiť zápis poznámok o kultúre a umení v starovekom Grécku do zošitov.

      Učebnica dejepisu str. 25 - 38. Opakovanie poznatkov o starovekom Grécku od minojskej civilizácie až po helenistický svet Alexandra Macedónskeho.

       

      Osemnásty týždeň: 1.2.2021 - 5.2.2021

      5.2.2021 DEJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Macedónia a helenistický svet - hodina osvojovania nových vedomostí

      Klikni: Macedonia_a_Alexander_I._Velky.pptx

      Učebnica dejepisu str. 36 - 38/ učebný text.

      Výklad učiteľa, prezentácia - zápis poznámok do zošitov. PZ Hravý dejepis str. 28 - 29/ úlohy 1 - 5.

       

      2.2.2021 DEJ: Online hodina (12:20 - 13:05)  

      Klasické Grécko, Atény za Perikla a bratovražedná vojna - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      PZ Hravý dejepis str. 25 - 27. Vypracovať písomne úlohy 1 - 9.

       

      Sedemnásty týždeň: 25.1.2021 - 29.1.2021

      26.1.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Atény za Perikla a bratovražedná vojna - hodina osvojovania nových vedomostí

      Klikni: Ateny_za_Perikla.pptx

      Učebnica dejepisu str. 33 - 35. Prečítať učebný text, pozrieť si prezentáciu s poznámkami a urobiť zápis poznámok do zošitov.

       

      Šestnásty týždeň: 18.1. - 22.1.2021

      22.1.2021 DEJ: Online hodina (8:40 - 9:25)  

      Dávnoveké Grécko - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      PZ Hravý dejepis str. 22 - 24. Vypracovať písomne úlohy 2 - 8.

      Klasifikácie žiakov za I. polrok šk. r. 2020/2021. 

       

      19.1.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Klasické Grécko (Grécko-perzské vojny) - hodina osvojovania nových vedomostí

      Klikni: Grecko-perzske_vojny.pptx

      Učebnica dejepisu str. 31 - 32. Prečítať si učebný text, pozrieť si prezentáciu o grécko-perzských vojnách a podľa prezentácie na poslednej snímke urobiť zápis poznámok do zošitov.

       

      Pätnásty týždeň: 11.1. - 15.1.2021

      15.1.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Dávnoveké Grécko  - hodina osvojovania nových vedomostí

      Klikni: Davnoveke_Grecko_I..ppt

      Učebnica dejepisu str. 28 - 30. Prečítať si učebný text a podľa prezentácie prepísať poznámky do zošitov. Zamerať sa na pojmy - olympijské hry, Atény, tyrania, demokracia, zákonodarcovia, Sparta, Sparťania, aristokracia, spartská výchova (prečítaj si Reč prameňov str. 30). 

         

      12.1.2021 DEJ: Online hodina (12:20 - 13:05)  link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Staroveké Grécko. Grécko bájí a povestí - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      PZ Hravý dejepis str. 20 - 22. Vypracovať písomne úlohy 1 - 8.

       

       

      12. - 14. týždeň: 21.12.2020 - 8.1.2021

      Milí šiestaci, prajem Vám šťastné a požehnané Vianoce,angel v zdraví a pohode prežité zimné prázdniny! wink

      Jedenásty týždeň: 14.12. - 18.12.2020

      18.12.2020 DEJ: samostatná práca žiakov

      Staroveké Grécko. Grécko bájí a povestí - hodina osvojovania nových vedomostí

      Klikni: Staroveke_Grecko_minojska_civilizacia.pptx

                  Staroveke_Grecko_mykenska_civilizacia.pptx

                  Trojska_vojna.pptx

      Učebnica dejepisu str. 25 - 27. Prečítajte si učebný text, prezrite si prezentácie a prepíšte poznámky do zošita.

       

      15.12.2020 DEJ:  Online hodina (12:20 - 13:05)  link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Civilizácie starého Orientu - kontrola a overovanie vedomostí žiakov

      Testové otázky z týchto učebných látok - Sumeri, Babylonská ríša, Chetitská ríša, Fenícia, Staroveký Egypt.

       

      Desiaty týždeň: 7.12. - 11.12.2020

      11.12.2020 DEJ: samostatná práca žiakov

      Civilizácie starého Orientu - hodina opakovania a upevňovania vedomostí (príprava na písomnú previerku)

      Učebnica dejepisu str. 19 - 24. Opakovať si vedomosti o civilizáciách starovekého Orientu - Sumeri, Babylonská ríša, Chetitská ríša, Fenícia, Staroveký Egypt. 

       

      8.12.2020 DEJ:  Online hodina (12:20 - 13:05)  link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Kontrola správneho riešenia úloh v PZ Hravý dejepis str. 17 - 19

      Bohovia starovekého Egypta - hodina osvojovania nových vedomostí

      Klikni: Bohovia_starovekeho_Egypta_Gula_Robert.ppt

       

       

      Deviaty týždeň: 30.11. - 4.12.2020

      4.12.2020 DEJ:  Online hodina (8:40 - 9:25)  link: http://meeť t.google.com/gfg-wofh-sqc

      Staroveký Egypt - hodina osvojovania nových vedomostí

      Klikni: Staroveky_Egypt_ppt_1.pptx

      Učebnica dejepisu str. 22 - 24. Prezentovať poznatky o Starovekom Egypte podľa prezentácie a urobiť si poznámky do zošitov.

      DÚ: Písomne vypracovať úlohy v PZ Hravý dejepis str. 17 - 19/ úlohy 1 - 9. Poslať na kontrolu do pondelka (7.12.2020) do 18:00 !!!

       

      1.12.2020 DEJ:  Online hodina (12:20 - 13:05)  link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Človek objavuje meď a bronz, Človek využíva železo správne riešenie testu a klasifikácia vedomostí žiakov

      Babylonská ríša, Chetitská ríša, Feničania - hodina osvojovania nových vedomostí

      Klikni: Civilizacie_stareho_Orientu_____Babylonska_risa__Chetitska_risa_a_Fenicania.pptx

      Učebnica dejepisu str. 21 - 23. Prečítať učebný text a podľa prezentácie a pokynov učiteľa napísať poznámkový aparát do zošita.

       

       

      Ôsmy týždeň: 23.11. - 27.11.2020

      27.11.2020 DEJ: samostatná práca žiakov

      Civilizácie starého Orientu - hodina osvojovania nových vedomostí

      Klikni: Civilizacie_stareho_Orientu_1._cast.pptx

      Učebnica dejepisu str. 19 - 21. Prečítajte si učebný text a pozrite si prezentáciu, ktorá obsahuje aj poznámky, ktoré si môžete prepísať do zošita. 1. Prírodné podmienky starovekých civilizácií 2. Organizácia mestských štátov 3. Vznik vedy 4. Život bežného obyvateľa  5. Sumeri

       

      24.11.2020 DEJ: Online hodina (12:20 - 13:05)  

      Človek objavuje meď a bronz, Človek využíva železo - kontrola a overovanie vedomostí žiakov

      Testové otázky z týchto dvoch učebných látok.

       

      Siedmy týždeň: 16.11. - 20.11.2020

      20.11.2020 DEJ: Online hodina (8:40 - 9:25) 

      Obrazy starovekej spoločnosti - Človek využíva železo - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Kontrola a správne riešenia úloh v PZ Hravý dejepis str. 14 - 16. Zopakovať základné pojmy z medenej, bronzovej a železnej doby - príprava na písomnú previerku vedomostí.

       

      17.11.2020 DEJ: Štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu

       

      Šiesty týždeň: 9.11. - 13.11.2020

      13.11.2020 DEJ: Mladšia železná doba - samostatná práca žiakov

      Klikni: Mladsia_zelezna_doba_-_laten.pptx - pozri na portál Bezkriedy

      Učebnica dejepisu str. 17 - 18. Prečítajte si učebný text v učebnici a pozrite si prezentáciu - doplnkový učebný materiál s poznámkami do zošita. 

      : Vypracujte úlohy v PZ Hravý dejepis str. 14 - 16/úlohy 1 - 8. Pošlite vypracované úlohy na kontrolu do utorka 17.11.2020 do 18:00 !!!

       

       

      10.11.2020 DEJ:  Online hodina (12:20 - 13:05)  

      Obrazy starovekej spoločnosti - Človek objavuje meď a bronz - kontrola a správne riešenia úloh PZ Hravý dejepis

      Človek využíva železo. Staršia železná doba - hodina osvojovania nových vedomostí

      Klikni: Starsia_zelezna_doba.ppt

      PZ Hravý dejepis str. 11 - 13. Učebnica dejepisu str. 16 - 17. Poznámky podľa prezentácie.

       

      Piaty týždeň: 2.11. - 6.11.2020

      3.11.2020 DEJ:  Online hodina (12:20 - 13:05)  

      Pravek - kamenná doba - správne riešenie testu a klasifikácia vedomostí žiakov

      Obrazy starovekej spoločnosti - Človek objavuje meď a bronz - hodina osvojovania nových vedomostí

      Učebnica dejepisu str. 13 - 15. Prezentácia - doplnkový učebný materiál - poznámkový aparát. Klikni: Clovek_objavuje_med_a_bronz.pptx

       

      Štvrtý týždeň: 26.10. - 29.10.2020

      27.10.2020 DEJ: Online hodina (12:20 - 13:05)  

      Pravek - kamenná doba - kontrola a overovanie vedomostí žiakov

       

      Tretí týždeň: 19.10. - 23.10.2020

      23.10.2020 DEJ:  Online hodina (8:40 - 9:25)  

      Pravek - kamenná doba   

      Rozbor PL - hodnotenie vedomostí žiakov a upevňovanie nadobudnutých vedomostí.

      Hravý dejepis - pracovný zošit pre 6. ročník str. 10/Zopakujme si... .

       

       

      Druhý týždeň: 12.10. - 16.10.2020

      Opakovanie učiva: Pravek - kamenná doba

      Posielam Vám na opakovanie učiva o praveku pracovný list, ktorý si môžete vytlačiť a napísať doň odpovede, alebo napíšete len svoje  odpovede do dejepisného zošita. Klikni: PRACOVNY_LIST_PRAVEK.docx 

      Vypracovaný PL, resp. odpovede na úlohy pošlite na kontrolu na môj pracovný mail -  gubova@zskombj.sk do pondelka 19. 10. 2020 !!!

      Rozširujúce učivo : Pravek na Slovensku 

      Posielam Vám prezentáciu na zopakovanie pravekých pojmov. Klikni: Opakovanie_praveke_pojmy.pptx 

      Na doplnenie informácií o praveku na Slovensku Vám posielam prezentáciu, v ktorej máte na mape Slovenska ukázané praveké archeologické náleziská a popis pamiatok a pravekých kultúr, ktoré osídlili aj naše  územie. Klikni: Praveke_naleziska_na_Slovensku.pptx   Do zošitov si vypíšte len miesta archeologických nálezísk na Slovensku.

       Prvý týždeň: 5.10. - 9.10.2020

      Nové učivo: Život prvých lovcov a zberačov - umenie a náboženstvo   učebnica dejepisu str. 9 - 10.

      Posielam Vám poznámkový aparát k danému učivu, ktoré si prečítate v učebnici. Prezrite si aj obrázky, ktoré sa viažu k danému učivu, môžete si niektorý z nich nakresliť do zošita.  Klikni: Zivot_prvych_lovcov_a_zberacov.docx

      Vypracujte si v pracovnom zošite Hravý dejepis str. 5 - 7 / úlohy 1,2,3,4,5,6,7 - upevníte si učivo o lovcoch a zberačoch. 

      Nové učivo: Kamenná doba - pastieri a roľníci učebnica dejepisu str. 11 - 12. Prečítajte si učebný text  a posielam Vám poznámky k danému učivu. Klikni: Kamenna_doba_-_pastieri_a_rolnici.docx

      Zamerajte svoju pozornosť na obrázok - mapa "úrodného polmesiaca" - str. 11. Osvojte si nové pojmy: civilizácia, komunita, kultúrne plodiny, palisáda, revolúcia  str. 12./Slovníček. Pozri si na bezkriedy - prezentáciu.

      Vypracujte v Hravom dejepise str. 8 - 9/úlohy 1,2,3,4,5,6,7 - na upevnenie vedomostí o neolitických pastieroch a roľníkoch. yes