• Ľudmila Frančáková

     • školský rok 2020/21

     • Matematika 8.D a 8.C

      28. týždeň 12.4. - 16.4. 2021:

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      1 2 3 4 5 6
      pondelok 8.C    8.D      
        web    web      
      utorok   8.D  8.C       
        online online       
      streda     8.C   8.D    
           online  online    
      štvrtok    8.C  8.D      
        web web      
      piatok    8.C  8.D      
        web web      

       

      Pondelok: vypracujte úlohy z učebnice - str. 63 / úl. 3, 4, 5 (nezabudnite si urobiť náčrt)

      Vypracované úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

      Utorok: online hodina  - riešenie úloh na S a V hranola

      Streda: online hodina - napíšeme si písomku na S a V hranola 

      Štvrtok - Piatok: vypracujte úlohy z PL - PL_objem_a_povrch.PDF

      PL_opakovanie_I._a_II..PDF

      Úlohy nemusíte posielať, skontrolujeme ich na budúci týždeň v škole.

       

      27. týždeň 5.4. - 9.4. 2021:

      Streda: online hodina  Objem hranola

      Štvrtok: online hodina  - riešenie úloh na S a V hranola

      Piatok: online hodina - riešenie úloh na S a V hranola

       

      26. týždeň 29.3. - 2.4. 2021:

      Pondelok: vypracujte úlohy z PZ 2. časť - str. 42 - 43 / úl. 1, 2

      Vypracované úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

      Utorok: online hodina - povrch hranola 

      Streda: vypracujte úlohy z PL - PL_-_Povrch_hranola(1).docx

      Vypracované úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

      Úlohy budem hodnotiť, neposlanie úloh budem hodnotiť známkou - nedostatočný.

      Štvrtok: pekné veľkonočné prázdniny

       

      25. týždeň 22.3. - 26. 3. 2021:

      Pondelok: online hodina nové učivo - Hranoly (učebnica str. 57)

      Utorok: online hodina Typy hranolov, Pravidelný kolmý hranol (učebnica str. 58)

      Streda: vypracujte úlohy z PZ 2. časť - str. 38 - 39 / úl. 1 - 6

      Vypracované úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

      Štvrtok: online hodina  Sieť hranola

      Piatok: online hodina Povrch hranola

       

      24. týždeň 15.3. - 19. 3. 2021:

      Pondelok: Úmernosti a súradnicový systém

      vypracujte úlohy z učebnice - str. 42 / úl. 1, 2, z PZ - str. 78 / úl. 1

      Úlohy nemusíte posielať, skontrolujeme ich v utorok na online hodine.

      online hodina - pre žiakov 8.D, ktorí chcú odpovedať (opraviť si známku z výrazov).

      Utorok: online hodina Úmernosti a súradnicový systém (úl. z učebnice)

      Streda: Opakovanie jednotiek dĺžky, obsahu a objemu

      učebnica - str. 55 - prepísať farebné poučky

      vypočítajte príklady z  PL PL_-_Premena_jednotiek(1).docx

      Vypracovaný PL mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

      Štvrtok: online hodina Obvod a obsah rov. útvarov / učebnica str. 56

      Piatok: online hodina Kocka a kváder / učebnica str. 56 - 57 

       

      23. týždeň 8.3. - 12. 3. 2021:

      Pondelok: online hodina napíšeme si písomku - výrazy s premennou

      Utorok: online hodina - nové učivo Pravouhlá sústava súradníc

      Streda: online hodina - riešenie úloh PSS

      Štvrtok: vypracujte úlohy z PZ - str. 76 - 77 / úl. 1 - 4, z učebnice - str. 41 / úl. 4

      Vypracované úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

      Piatok: online hodina - riešenie úloh PSS

      8.D - pozrite si správne výsledky - pisomka_8.3._RIES..PDF

       

      22. týždeň 1.3. - 5. 3. 2021:

      Pondelok: vypočítajte príklady z  PL PL-_Uprava_vyrazov.docx

      Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

      Utorok: online hodina - oprava písomky ( známky už máte v IŽK)

      Skontrolujte si výsledky z PL z pondelka PL-_Uprava_vyrazov_RIESENIE.docx

      Streda: vypočítajte príklady z  PL PL_Uprava_vyrazov_2.docx

      Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

      Štvrtok: online hodina - zhrnutie tem. celku 

      Piatok: online hodina - opakovanie učiva

       

      21. týždeň 22. 2. - 26. 2. 2021: pekné jarné prázdniny

       

      20. týždeň 15. 2. - 19. 2. 2021:

      Pondelok: online hodina - Výrazy s premennou - súčin výrazov

      Utorok: online hodina Výrazy s premennou - podiel výrazov

      Streda: online hodina Výrazy s premennou - vynímanie pred zátvorku

      Štvrtok: vypracujte úlohy z PZ - str. 72 - 74 / úl. 1 - 10

      Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

      Piatok: online hodina  napíšeme si krátku písomku - súčet, rozdiel, súčin a podiel výrazov

       

      19. týždeň 8. 2. - 12. 2. 2021:

      Pondelok: online hodina - Výrazy s premennou - precvičovanie súčtu

      Vypracujte úlohy -  Domaca_uloha_8.2..docx a  pošlite ich najneskôr do 18.00 hodiny.

      Utorok: online hodina Výrazy s premennou - odčítanie výrazov

      Streda: vypracujte úlohy z PZ - str. 69 - 70 / úl. 8 - 14

      Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

      Štvrtok: online hodina  napíšeme si krátku písomku - hodnota výrazu, členy výrazu, opačný výraz, súčet

      Piatok: online hodina - precvičovanie súčtu a rozdielu výrazov

       

      18. týždeň 1. 2. - 5. 2. 2021:

      Pondelok: online hodina - Výrazy s premennou - hodnota výrazu

      učebnica str. 34 - 35 / úl. 4, 5, 6 ; PZ - str. 63 - 64 / úl. 1 - 5

      Utorok: online hodina - Výrazy s premennou - členy výrazu

      učebnica str. 35 / úl. 7, 8, 9 ; PZ - str. 64 - 65 / úl. 6 - 9

      Streda: vypracujte úlohy z učebnice - str. 36 / úl. 10, 11 , úlohy z PZ - str. 65 - 66 / úl. 10 - 17

      Vypočítané príklady ( PZ - str. 63 - 66 + učebnica) mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

      Štvrtok: online hodina Výraz s premennou - súčet a rozdiel výrazov

      Piatok: vypracujte úlohu z učebnice - str. 36 / úl. 3 + poučka + žltý rámček , úlohy z PZ - str. 67 - 68 / úl. 1 - 5

      Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

       

      17. týždeň 25.1. - 29.1. 2021:

      Pondelok: online hodina oprava KP, polročné hodnotenie

      Utorok: vypracujte úlohy z učebnice - str. 30 - 31 / úl. 1 - 5 + napísať ružové poučky, úlohy z PZ - str. 56 / úl. 1 , 2

      Streda: nové učivo Číselný výraz - napíšte si poučku z učebnice str. 31, vypracujte úlohy z učebnice - str. 32 / úl. 2 - 5

      Úlohy nemusíte posielať, skontrolujeme ich na online hodine.

      Štvrtok: online hodina Výraz s premennou - úvod

       

      16. týždeň 18.1. - 22.1. 2021:

      Pondelok: online hodina napíšeme si krátku písomku na počt. operácie (presunutá z piatka)

      Utorok: online hodina oprava písomky

      Streda: vypočítajte príklady z obidvoch PL opakovanie_1.PDF , opakovanie_2.PDF

      Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 16.00 hodiny.

      Štvrtok: online hodina - kontrola výsledkov z PL, zhrnutie a opakovanie učiva

      Piatok: online hodina kontrolná práca z celého tematického celku

       

      15. týždeň 11.1. - 15.1. 2021:

      Pondelok: dokončite si úlohy z prázdnin a vypracujte úlohy z PZ str. 27 / úl. 10 - 15 

      Riešenia nemusíte posielať, všetko si skontrolujeme v utorok na hodine.

      Utorok: online hodina -  precvičovanie počtových operácií s celými číslami

      Streda: online hodina -  precvičovanie počtových operácií s celými číslami

      Štvrtok: vypočítajte príklady z PL - cele_cisla_1.PDF  v každom stĺpci príklady a) - p) 

      Vypočítané príklady mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

      Piatok: online hodina - kontrola výsledkov z PL, dopočítať príklady r) - y)

       

      12. - 14. týždeň 21.12. - 8.1. 2021: vianočné prázdniny

      Opakovanie počas vianočných prázdnin:

       - konštrukčné úlohy:  PL_-_konstrukcne_ulohy.docx

      - kladné a záporné čísla: vypracujte úlohy z PZ:

      str. 16 - 17 / úl.  16 - 24 

      str. 21 / úl. 11 -14

      str. 22 - 26 / úl. 1, 2ab, 3, 4cd, 5a, 6a, 7, 8, 9

      Úlohy nemusíte posielať, skontrolujeme ich v januári.

       

      11. týždeň 14.12. - 18.12. 2020:

      Pondelok: online hodina - precvičovanie sčítania a odčítania kladných a záporných čísel

      Utorok: online hodina napíšeme si krátku písomku (sčítanie a odčítanie, porovnávanie a usporiadanie, abs. hodnota, čís. os)

      Streda: online hodina - násobenie kladných a záporných čísel

      Štvrtok: online hodina - delenie kladných a záporných čísel

      Piatok: vypracujte úlohy z PZ - str. 19 - 20 / úl. 5 - 10

       

      10. týždeň 7.12. - 11.12. 2020:

      Pondelok: online hodina porovnávanie a usporadúvanie čísel (PZ + učebnica)

      Utorok: online hodina - sčítanie a odčítanie kladných a záporných čísel

      Streda: online hodina - sčítanie a odčítanie kladných a záporných čísel

      Štvrtok: vypracujte úlohy z PZ - str. 12 - 13 / úl. 1, 2, 3, 4, 6, 7

      Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

      Piatok: online hodina - riešenie úloh z učebnice a PZ

      Domáca úloha: PZ str. 13 - 14 / úl. 8, 9, 10 - poslať do 18.00 hodiny.

       

      9. týždeň 30.11. - 4.12. 2020:

      Pondelok: online hodina zhrnutie učiva tematického celku Lichobežník

      - rozbor písomky (známky)

      Utorok: online hodina - nové učivo Kladné a záporné čísla (úvod)

      Streda: online hodina - číselná os, opačné čísla, absolútna hodnota

      Štvrtok: vypracujte úlohy z PZ - str. 2 - 5 / úl. 1 - 13 

      Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

      Piatok: online hodina - riešenie úloh z PZ

       

      8. týždeň 23.11. - 27.11. 2020:

      Pondelok: online hodina konštrukčné úlohy (konštrukcia lichobežníka)

      Utorok: vypracujte úlohy z PZ - str. 43 - 45 / úl. 1, 2, 3, 4, 5

      Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 18.00 hodiny.

      Streda: online hodina konštrukčné úlohy + obvod a obsah lichobežníka

      Štvrtok: online hodina - konštrukčné úlohy + obvod a obsah lichobežníka

      PZ - str. 46 / úl. 8 ; str. 47 / úl. 9, 10 ; str. 48 / úl. 2 ; str. 50 / úl. 2

      Kto nebude na online hodine, ten mi pošle úlohy do 13.00 hod.

      Piatok: online hodina napíšeme si krátku písomku na lichobežník (obvod a obsah, konštrukcia)

       

      7. týždeň 16.11. - 20.11. 2020:

      Pondelok: online hodina nové učivo Obsah lichobežníka

      Utorok: voľno

      Streda:  vypočítajte úlohy z PZ - str. 48 / úl. 3 , str. 49 / úl. 4, 5, 6

      Štvrtok: online hodina - rišenie úloh na obvod a obsah trojuholníka, rovnobežníka a lichobežníka

      zadané úlohy: ulohy_SaO_19.11..docx 

      Piatok: online hodina nové učivo Konštrukcia lichobežníka

       

      6. týždeň 9.11. - 13.11. 2020:

      Pondelok: jesenné prázdniny

      Utorok: Dokončiť a poslať úlohy z minulého štvrtka (kto to ešte neurobil).

      Viacerí z vás zabudli urobiť a poslať úlohu z učebnice str. 24 / úl. 6

      Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily /správe/ najneskôr do 14.00 hodiny, budem ich hodnotiť.

      Streda: nové učivo Lichobežník

      napíšte si poznámky z učebnice str. 25 - dve poučky s obrázkom 

      Lichobežník, Pravouhlý lichobežník, Rovnoramenný lichobežník

      vypracujte úlohy: učebnica - str. 25 / úl. 1, PZ - str. 41 / úl. 1, 2, 3

      Štvrtok: Obvod lichobežníka

      napíšte si poznámky z učebnice str. 25 - tretia poučka s obrázkom

      Obvod lichobežníka

      vypracujte úlohy: učebnica - str. 25 / úl. 2, 3, PZ - str. 42 / úl. 4, 5, 6

      Piatok: online hodina napíšeme si krátku písomku na obvod a obsah rovnobežníka a trojuholníka

       

      5. týždeň 2.11. - 6.11. 2020:

      Pondelok: jesenné prázdniny

      Utorok: online hodina nové učivo Obsah trojuholníka

      Streda: online hodina riešenie úloh z PZ - str. 37 - 40 / úl. 3, 4, 5, 7, 9

      Štvrtok: vypočítajte úlohy z PZ - str. 37 - 40 / úl. 1, 2, 6, 8, 10, 11

      učebnica - str. 24 / úl. 6

      Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily / jednej správe najneskôr do 18.00 hodiny.

      Piatok: jesenné prázdniny

       

      4. týždeň 26.10. - 30.10. 2020:

      Pondelok: Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika - úlohy na opakovanie

      Vypočítajte z PZ úlohy na str. 31 / 1 - 4 a str. 32 / 5 - 8

      Utorok: online hodina nové učivo Obvod a obsah rovnobežníka

      Streda: online hodina riešenie úloh z učebnice a PZ

      Štvrtok: online hodina riešenie úloh z učebnice a PZ

      Piatok: jesenné prázdniny

       

      3. týždeň 19.10. - 23.10. 2020:

      Pondelok - utorok: Dokončiť a poslať úlohy z minulého týždňa (kto to ešte neurobil).

      Streda: online hodina

      Štvrtok: online hodina

      Piatok: Vypracujte si úlohy z učebnice str. 20 / úl. 4, 5, 6 (narysovať útvary, nie nakresliť), 7, 8, 9, 10

                                                                  str. 21 / úl. 15, 16, 17 + napísať poučku

      Všetky úlohy mi pošlite v jednom maily / jednej správe najneskôr do 12.00 hodiny.

       

      2. týždeň 12.10. - 16.10. 2020:

      Tento týždeň budeme riešiť konštrukčné úlohy.

      Postupne vám napíšem zadania na jednotlivé dni, príp. čas online hodiny.

      Pondelok: urobíte si dve konštrukčné úlohy /náčrt, rozbor, popis konštrukcie, konštrukcia/

      1. úloha: zostrojte štvorec MNOP so stranou dĺžky 3,5 cm.

      2. úloha: zostrojte obdĺžnik ABCD so stranou dĺžky 7cm a uhlopriečkou 8 cm.

      Utorok: online hodina o 9.45 hod.

      1. úloha: zostrojte kosoštvorec ABCD, ak strana má 5cm a uhlopriečka IACI= 6 cm.

      / pomôžte si úlohou 59 / 5 z PZ - len namiesto uhla máte ďalšiu stranu - veta sss /

      2. úloha: str. 59 / úl. 6 - kosoštvorec zostrojený pomocou výšky

      /pozrite si definíciu čo je výška v rovnobežníku/

      kosostvorec_vyska.flipchart

      Streda:  úloha:  PZ str. 60 / úl. 7 - konštrukcia štvoruholníka

      /možete využiť zhodnosť strán - rysovať kružnice alebo rovnobežnosť strán - rysovať rovnobežky/

      Štvrtok: Narysujte dva rovnobežníky podľa postupu v tomto dokumente : 2_x_kosodlznik.docx

      Celú konštrukciu - náčrt, rozbor, popis konštrukcie, konštrukcia

      Piatok: online hodina o 9.30 hod.

      PZ str. 60 / úl. 8, učebnica str. 66 ú úl. 3b)

      Všetky zadania mi pošlite najneskôr v piatok do 18.00 hodiny. smiley

       

      1. týždeň 5.10. - 9.10. 2020:

      Tento týždeň si zopakujete a upevnite všetko, čo sme si v škole povedali o rovnobežníkoch.

      1. Rovnobežky preťaté priečkou - súhlasné a striedavé uhly

      2. Rovnobežník a jeho vlastnosti - strany, uhly a uhlopriečky

      3. Výška rovnobežníka

      Pozrite si definície a poučky v učebnici - Rovnobezniky.docx, ktoré vám chýbajú, dopíšte si ich.

      Do zošita si vypracujte úlohy: str. 63 / úl. 4, 7 ;  str. str.64 / úl. 3  

      V pracovnom zošite máme vypracované strany 52 - 56. Ak vám niečo chýba, dopíšte si to.