• Ľudmila Glittová: Web stránka

     • 5.A  Geografia

      Z dôvodu učenia z domu zameníme si poradie tém.

      22.4.2021

      Vypracujte úlohy z priloženého pracovného listu: Typy_krajin_na_Zemi_-_opakovanie.doc

      Vyriešené úlohy z PL mi zašlite mailom dnes do 18,00

       

      19.4.2021

      Pozrite si priložené súbory: Tundry_a_polarne_krajiny.pdf

       

      8.4.2021

      Téma: Stepi

      Napíšte si poznámky z priloženého súboru : Stepi_-_poznamky.docx

      Prečítajte si súbor aj prezentáciu: Stepi.pdf      a    Stepi_-_prezentacia_(1).pptx

      Naučte sa to.

       

      29.3.2021

      Téma: Subtropické krajiny

      Prečítajte si priložený súbor : Subtropicke_krajiny.pdf

      Pošlite mi vypracované strany z pracovného zošita 46,47,48 a 49 do 31.3.

       

      25.3.2021

      Téma: Púšte a polopúšte

      Prečítajte si priložený súbor : Puste.pdf a Savany.pdf

       

      18.3.2021

      Téma: Dažďové lesy

      Opíšte si poznámky z priloženého súboru : Dazdove_lesy_-_poznamky.docx (na str.48)

      Pozrite a prečítajte si aj priložený súbor o dažďových pralesoch: Dazdove_lesy.pdf

      Vypracujte úlohy na str.49/ 4,5,6

       

      1.3.2021

      Téma: Aké bude počasie?

      Opíšte si priložené poznámky: PL_-_pocasie.docx

      Naučte sa to. Vypracujte úlohy v pracovnom zošite str. 42/1 a 43/3,4

      Tí, ktorí mi doposiaľ neposlali stranu 40 a  41 z pracovného zošita nech urobia ešte dnes.

       

      18.2.2021

      Téma: ATMOSFÉRA

      Dopíšte si poznámky na str.40 z priloženého pracovného listu: Atmosfera_-_poznamky.docx

      Prečítajte si učivo z učebnice str.52 a 53. Vypracujte úlohy v pracovnom zošite str.41/3,4,5,6 a 7

      Vyriešené úlohy a poznámky(str.40 a 41) mi pošlite mailom do 19.2.2021

       

      11.2.2021

      Vypracujte v pracovnom zošite str.39 : Opakovanie - Cestujeme po zemi

      Vyriešené úlohy mi zašlite mailom dnes 11.2.

       

      11.1. 2021

      Pomocou mapy z pracovného zošita vypracujte pracovný list: PL-geograficka_poloha.docx

      Vypracované úlohy mi zašlite po hodine mailom.

       

      17.12.2020

      Precvičovanie učiva hrou:  https://online.seterra.com/sk/vgp/3287     

                                              https://online.seterra.com/sk/vgp/3123

                                            

       

       

      12.11.2020

      Téma: Čo môžeme vidieť na mape

       Prečítajte si text v učebnici na stranách 28-29.

       Pozrite si prezentáciu Co_mozeme_vidiet_na_mape-prezentacia1.pptx

      Z priloženého súboru si opíšte poznámky do pracovného zošita na strane 22. MAPY_5-poznamky.docx

      Vyriešte aj úlohy  v pracovnom zošite na strane 22.

       

      5.11.2020

      Téma: Opakovanie

      Vypracujte si úlohy v pracovnom zošite strana 18 / 1 - 13

      Vypracovaný pracovný list mi pošlite do večera 5.11. mailom.

       

      19.10. - 23.10.2020

      Téma: Povrch Zeme

       Prečítajte si text v učebnici na stranách 16-18.

      Opíšte si poznámky z priloženého súboru do pracovného zošita na strane 12 : Povrch_Zeme-_poznamky.docx

      Vyriešte úlohy  v pracovnom zošite na stranách 12 a 13. V priloženom súbore nájdete správne riešenia. Úlohu 6 vyriešte bez pomoci.  ( ulohy35.docx )

      Pracujte s mapou,  ktorá je vložená do pracovného zošita. Otočte si ju na tú stranu, kde prevládajú modrá, hnedá a zelená farba. Skúste na nej nájsť nejaký ostrov, polostrov, záliv, prieliv s pomocou úlohy 2 v pracovnom zošite. Na tejto mape si vyhľadajte aj svetadiely a oceány. Veľkou pomôckou pri hľadaní je mapka v učebnici na strane 17 úplne dole.

       Naučte sa to.

      Tento týždeň si vyskúšame online hodinu.

       

       

      12.10. - 16.10.2020

      Téma: Objavovanie vesmíru a využitie kozmonautiky

       Prečítajte si text v učebnici na stranách 22-23.

       Najprv si pozrite si priloženú prezentáciu : Objavovanie_vesmiru_a_vyuzitie_kozmonautiky.ppt

      Napíšte si poznámky do pracovného zošita (str.16) :objavovanie_vesmiru_-_poznamky.docx

      Vypracujte úlohy k danej téme na str.16 a 17. Pomôžte si priloženým súborom so správnymi riešeniami, ale najprv sa pokúste vyriešiť bez pomoci (ulohy_25.docx )

      Naučte sa to.

      Nezabudnite poslať projekt o cestovateľovi do 16. 10. 2020.  ( glittova@zskombj.sk )

       

       

      Úlohy na obdobie 5.10. - 9.10 . 2020:

      Téma: Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme (učebnica str. 19)

      1. Najprv si  prečítajte text v učebnici na stranách 19-21.

      Pozrite si priloženú prezentáciu:Cesty_objavitelov_roznych_casti_Zeme.ppt

      2. Napíšte si poznámky do pracovného zošita na str.14 :Cesty_objavitelov_do_roznych_casti_sveta_-_poznamky.docx

      Vypracujte na str.14/ úlohu 1  a  str.15/úlohu 3.

      3. Danú tému sa naučte z poznámok.

      4. Premyslite si a vyberte jedného objaviteľa a vypracujte projekt na A4 (zaujímavosti o jeho plavbách alebo objavoch, prípadne nakreslite aj obrázok). Tento projekt vypracujte do 16.10. 2020 .

      Napísané poznámky a úlohy1 a 3 mi zašlite odfotené do 9.10.2020 na mail:  glittova@zskombj.sk