• Ľudmila Glittová: Web stránka

     • 9.A geografia

     • V prípade nejasností ma kontaktujte : glittova@zskombj.sk

      mapa_SR_-_povrch_rieky.docx                 mapa_SR2.docx

      Orientácia na mape: Orientacia_na_mape-Slovensko.docx

      15.4.2021

      Napíšte si poznámky z prezentácie: ZILINSKY_KRAJ_2.pptx

      Vypracujte úlohy v pracovnom zošite na str.49 a 50

      Vyriešené úlohy s poznámkami mi pošlite do 16.4.

       

      25.3. 2021

      Vypracujte úlohy na opakovanie z priloženého súboru : Opakovanie-_TT_a_NR_kraje(3).docx

      Zopakujte si Trnavský a Nitriansky kraj. V utorok si napíšeme písomku z týchto krajov.

      Vyriešené úlohy z PL-opakovanie a PZ str.43 a 44 mi pošlite mailom do večera.

       

      18.3.2021 

      Dokončite úlohy v pracovnom zošite na str.41 .

      Vyriešené úlohy str.39,40 a 41 mi zašlite mailom dnes do 20,00

       

      11.3.2021

      Téma: Trnavský kraj

      Dopíšte si poznámky z priloženého listu od poľnohospodárstva:Trnavsky_kraj_-poznamky.doc

       

      2.3.2021    zadanie pre 8.A

      Téma: Bratislavský kraj

      1. Opíšte si poznámky ulohy-Bratislavsky_kraj.docx

      2. Vyriešte úlohy 6, 7, 8,  a 9 v prac. zošite na str. 38. 

      Vo štvrtok začíname skúšať orientáciu na mape.

       Poznámky a vyriešené úlohy  pošli na kontrolu  večer 2.3.2021.

       

      18.2.2021      zadanie pre 8.A

      Téma: Bratislava

       Pozrite si prezentáciu o Bratislave :  1._Bratislava.pptx

       Opíšte si poznámky :  Bratislava-poznamky.docx

       Vyriešte úlohy 2, 3, 4,  a 5 v prac. zošite na str. 37

       Poznámky a vyriešené úlohy  pošli na kontrolu  večer 18.2.2021.

       

      16.2. 2021    zadanie pre 8.B   

        Téma: Precvičovanie - povrch a vodstvo SR

      1. Precvičujte si povrchové celky a rieky Slovenska na orientáciu na mape. Pomôžu Vám aj tieto

      hry: https://www.purposegames.com/game/geomorfologicke-celky-sr-game

      https://www.purposegames.com/game/rieky-slovenska-quiz

      Odfotené výsledky oboch hier  pošli na kontrolu  do 16.2.2021.

      Opakujte si tému  - Cestovný ruch SR

                         

      11.2.2021     8.A

      Téma: Precvičovanie - povrch a vodstvo SR

      1. Precvičujte si povrchové celky a rieky Slovenska na orientáciu na mape. Pomôžu Vám aj tieto

      hry: https://www.purposegames.com/game/geomorfologicke-celky-sr-game

      https://www.purposegames.com/game/rieky-slovenska-quiz

      Odfotené výsledky oboch hier  pošli na kontrolu  do 11.2.2021.

      Opakujte si tému  - Cestovný ruch SR

       

      9.2. 2021      8.B

      Vypracujte úlohy v pracovnom zošite : Opakovanie (str.35)

      Vyriešené úlohy  mi zašlite mailom 9.2.

       

      4.2.2021       8.A  a 8.B

      Vypracujte úlohy v pracovnom zošite na str.34  a  str.35 : Opakovanie 

      Vyriešené úlohy zo str. 34 a 35 mi zašlite mailom 4.2.

       

      2.2.2021       8.B

      Téma : Cestovný ruch na Slovensku

      Opíšte si poznámky : Cestovny_ruch_SR.docx

      Pozrite si mapy v pracovnom liste :  Jaskyne_a_hrady.docx

      Vyriešte úlohy  v pracovnom zošite na str. 34/6,7,8,9 a 10 

       

      28.1.2021     

      Vypracujte v pracovnom zošite úlohy na str. 30/1,2 a 31,32-celá (využite aj učebnicu alebo internet)

      Vyriešené úlohy z PZ mi zašlite mailom 28.1.

       

      21.1.2021

      Dopíšte si poznámky k látke: Priemysel_-_poznamky.docx

       

      12.1.2021

      Téma:  Precvičovanie miest Slovenska

      Vypracujte v pracovnom zošite mapu , ktorá je za látkou na str.30 - Hospodárstvo SR  v poradí 3.mapa s číslami a písmenami.

      Na tejto mape pomenujte názvy miest Slovenska označené veľkými tlačenými písmenami A,B,C,D,E .......až Z

      Vypracovanú úlohu mi zašlite po hodine mailom 12.1.2021

       

      17.12.2020

      Téma: Mestá Slovenska

      Vypracujte si úlohy v pracovnom zošite str.29

      Precvičujte si spoznávanie  miest Slovenska v učebnici str.23 a hrou: https://online.seterra.com/sk/vgp/3326?c=6KYR9

       

      10.12.2020

      Téma: Sídla SR

      Prečítajte si text v učebnici na strane 22.

      Opíšte si poznámky z tohto súboru: SIDLA_SR.docx

       Vyriešte úlohy 1, 4, 5 a 6 na strane 27 a 28 v pracovnom zošite. 

      Vyriešené úlohy a poznámky mi pošlite do 11.12.2020

       

      8.12.2020

      Poznámky k obyvateľstvu SR:Obyvatelstvo__Slovenska_-_poznamky.docx

      3.12.2020

      Prečítajte si učivo z učebnice str. 16 - 17: Historické udalosti a vypracujte úlohy z PZ str. 23/1 a 24/3,4,5

       

      26.11.2020

      ŠT - vypracujte si úlohy v pracovnom zošite str.21 a 22.

      Riešenia niektorých úloh z PZ nájdeš v tomto súbore - ulohy118.docx

       

      19.11.2020

      Prikladám poznámky z hodiny:Poznamky__Ochrana_prirody__kalamity_a_prirodne_hrozby.docx

      Opakovanie na test : Slovensko - poloha, povrch , podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, ochrana prírody SR

       

      12.11.2020

      ŠT - pokračujeme v ďalšej téme : Rastlinstvo a živočíšstvo SR

      Prikladám Vám poznámky k téme:  Rastlinstvo_a_zivocisstvo_Slovenska_-_poznamky.docx

      Prečítajte si učivo aj v učebnici str.12-13   Vypracujte úlohy v pracovnom zošite 18/2 a 19/3,6

       

      10.11.2020

      UT - vypracujte priložený pracovný list :PL_-_rieky.docx      priložená slepá mapa k úlohe 1 :Rieky_-_slepa_mapa.docx

      Vypracovaný PL mi zašlite do večera na môj mail.

       

      3.11.2020

      Prikladám mapu riek Slovenska: rieky_SR.docx

       

      29.10.2020

      V tomto súbore máte mapu s vyznačenými povrchovými celkami SR, ktoré je potrebné pomenovať:Povrch_SR_-_slepa_mapa.docx

      Pomôckou pri pomenovaní celkov Ti poslúži mapa, s ktorou sme pracovali na predchádzajúcej hodine :

      Povrch_SR_-_clenenie.pdf

      Vyriešenú úlohu mi pošlite na kontrolu  29.10. do 14,00 na moju mailovú adresu.

       

      19.10. -  23.10. 2020

      Téma: Podnebie Slovenska

       Prečítajte si text v učebnici na stranách 8 a 9.

      Opíšte si poznámky z priloženého súboru do pracovného zošita na strane 12 : Podnebie_SR-poznamky.docx

       Vyriešte úlohy  v pracovnom zošite na stranách 12 a 13. Riešenia úloh 2 a 3 nájdete v priloženom súbore. V priloženom súbore nájdu úlohy aj tí, ktorí nemajú pracovný zošit. (ulohy38.docx)

      V priloženom súbore sú pohoria, nižiny a kotliny SR: Povrch_SR_-_clenenie.pdf . Precvičujte si ju, lebo po návrate do školy budeme skúšať ukazovanie celkov na mape.

       

       

      12.10. -  16.10.2020

      Téma: Povrch a geologická stavba SR

      Najprv si prečítajte  text v učebnici na stranách 6 - 7.

      Opíšte si poznámky z priloženého súboru : povrch_-poznamky_8r..docx

      Pohoria, nížiny a kotliny si vyhľadajte na mape. Pracujte aj s mapkami v učebnici na str. 7 (naučte sa ich ukázať na mape)

      Vypracujte úlohy  v pracovnom zošite na stranách 8 a 9. V priloženom súbore nájdete riešenia niektorých  úloh.  Zároveň sú to úlohy pre tých, ktorí nemajú pracovný zošit: ulohy28.docx

       

      5.10. -  9.10.2020

      Téma: Poloha SR

      1. Prečítajte si text v učebnici na strane 2.

      2.Opíšte si poznámky z priloženého súboru do pracovného zošita na strane 6: Poloha_SR_-_poznamky.docx 

      3. Vyriešte  úlohy 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v pracovnom zošite na stranách 6 a 7. V úlohe 6 doplňte len  stredný stĺpec - Názov.

       Naučte sa to.

      Poznámky a vyriešené úlohy mi pošlite na kontrolu najneskôr v piatok 9.10.2020