• Ľudmila Glittová: Web stránka

     • 8.C  Geografia

      Bratislava.docx

      14.12.2021

      Prikladám poznámky k novej látke:Obyvatelstvo__Slovenska_-_poznamky(1).docx

      Vypracujte priložený pracovný list: PL_-_vodstvo_SR.docx  a pošlite mi dnes 14.12. do 18,00 

      7.12.2021

      V tomto súbore máte mapu s vyznačenými povrchovými celkami SR:Povrch_SR_-_slepa_mapa.docx

      Pomenuj tieto povrchové celky :

      Nížiny a kotliny - 1,2, 3, 4,9,10,11, 12 

      Pohoria - A,B,E,G,H,K,R,P,T,V,U,N,Z, S

       

       

      2.11.2021

      Jazerá vznikli činnosťou prírodných síl. Väčšina jazier sú ľadovcového pôvodu - plesá (Tatry a Nízke Tatry) :

      Veľké Hincovo pleso, Popradské, Zelené, Štrbské pleso, Skalnaté pleso.

      Umelé vodné nádrže vytvoril človek. 

      Najviac vodných nádrží je na Váhu.

      Zaplavené jamy po ťažbe štrku - Senecké jazerá, Zlaté piesky

      Priehrady: Liptovská Mara - Váh, Oravská priehrada - Orava, Zemplínska Šírava - Laborec, Domaša - Ondava,

      Ružín - Hornád

      Najväčšie je vodné dielo Gabčíkovo na Dunaji.

      Najväčšie zásoby podzemnej vody sú v riečnych usadeninách Dunaja. Na Slovensku sú bohato zastúpené aj minerálne a termálne vody.

      Najznámejšie minerálne vody - Slatina, Fatra, Baldovska, Ľubovnianka, Santovka.

      Termálne pramene podmienili vznik kúpeľov ( napr. Piešťany, Bardejovské Kúpele, Trenčianske Teplice, Rajecké Teplice, Dudince).

       

      26.10.2021

       

      Téma : VODSTVO 

      Vysoké pohoria Karpát, ktoré vypĺňajú veľkú časť Slovenska spôsobujú, že väčšina riek u nás iba pramení a odteká do susedných štátov.

      Rieky Slovenska patria k úmoriam Čierneho a Baltského mora.

      K úmoriu Baltského mora patria rieky: Dunajec a Poprad. Tieto rieky sú iba na severe SR.

      Väčšina riek SR patrí k úmoriu Čierneho mora. Sú to rieky:

      Morava, Váh, Kysuca, Hron, Hornád, Dunaj, Orava , Nitra, Laborec, Topľa, Bodrog, Slaná, Turiec, Torysa, Ondava, Latorica, Ipeľ

      Väčšina našich riek má najvyšší stav vody na jar, keď sa topí sneh. Dunaj má najviac vody až začiatkom leta.Zásobujú ho prítoky z Álp, kde sa sneh topí neskôr.

       

      28.9. 2021

      Prikladám poznámky k dnešnej látke : Poloha_SR_-_poznamky.docx

      povrch_-poznamky_8r..docx