• Ľudmila Kurimská: Web stránka

     • 4.A Slovenský jazyk

     •                               

      Pozdravujem Vás a pracujte pokojne podľa pokynov, ktoré sme si dali ešte v triede.


       13. 3. 2020      Budú vám posielané aj  zábavné a hravé úlohy cez emaily 

                                vašich rodičov.

       27.3.2020       Po dvoch týždňoch v karanténe

                                 Ďalšie pokyny a úlohy Vám budú posielané cez                          -  emaily                                                                                                                      - online stránky    / dám vám a vašim rodičom vedieť/ vedieť   Ľ. K.


      Slovenský jazyk – učebnica  str. 87/3

                                                        str. 92/ Diktát

                                                         str. 96/7

                                                          str. 97/ 12

                                       Pracovný  zošit – str. 49,50,51,52,53,54,55

      27. 3. 2020

      Počas dvoch týždňov ste si splnili úlohy, ktoré som Vám dala, aj ďalšie, ktoré som vám posielala cez emaily. Splnili ste ich nad očakávanie. Výborne.


      30.3. 2020   Slovenský jazyk -   Učebnica  - napr:: PO :     str. 98 cv. 16,  

                                                                    UT :     str.  98  OPAKUJME SI, A

                                                                    STR:     str. 99 / poučka, odpísať

                                                                    ŠT:        str. 100 /  oranžová poučka  prečítajte, zapamätajte

                                                                    PA::       str. 101/  5

                                      Prac . zošit -          zatiaľ nerobíme