• 37032

     • Technická výchova - 8. B

     • MILÉ DETI!

      UTOROK - 20. 4. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

             ODPAD V DOMÁCNOSTI

       

      DOPLŇ SLOVÁ DO VIET.

      Je našou ..................... zachovávať zdravé životné prostredie

      pre budúce generácie.

      Život na Zemi ohrozuje znečistené ........................., voda, pôda,

      stenčovanie ozónovej ........................, otepľovanie ...............................,

      úbytok lesov a narastanie ........................... .

      Zabrzdiť tieto problémy môžeme všetci - aj ty ..................., v škole,

      na pracovisku.

      Odpad je ....................... ľudskej činnosti. Jeho majiteľ sa ho chce ........................,

      lebo ho už nepotrebuje.

      Pre druhého je však .......................druhotnou ......................., z ktorej sa dá

      vyrobiť nový výrobok.

       

      / ovzdušie, povinnosťou, atmosféry, surovinou, doma, produkt, zbaviť,

      cennou, diery, odpad, výrobok /

       

      ÚLOHU NEPOSIELAJTE, SKONTROLUJEME SI JU V ŠKOLE.

       

      Žáková

      ..........................................................................

                              

      UTOROK - 13. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 11. 25 HOD.

          OŠETROVANIE ODEVOV A BIELIZNE

       

       

      Žáková

      ...............................................................................................................

      UTOROK - 30. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 11. 25 HOD.

      DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

       

      Žáková

      ............................................................................................

      UTOROK - 23. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 11. 25 HOD.

      DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA V DOMÁCNOSTI

           ÚLOHY V PRACOVNOM ZOŠITE.

       

      Žáková

      ..............................................................................................................

      UTOROK - 16. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

      Technika_-_uloha.pdf

       

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 9. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      Napíš, kde všade/ pri akých činnostiach a úhradách/ sa dajú používať

      hotovostné peniaze.

      Nájdi v encyklopédii alebo na internete, akými peniazmi sa v minulosti platilo

       na našom území.

       

      ODPOVEDE POŠLI DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 2. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                      ČAS: 11. 25 HOD.

       

      OCHRANNÉ PRVKY EUROBANKOVIEK

       

      Vďaka ochranným prvkom sa dá pravá bankovka rozoznať od falošnej.

      1. reliéfna tlač - overujeme ju hmatom

      2. vodoznak - pri pohľade oproti svetlu

      3. ochranný prúžok

      4. sútlačová značka

      2., 3., 4. ochranný prvok sú na pravých bankovkách viditeľné z lícnej aj rubovej strany

      5. premenlivý obraz hologramu - viditeľný pri naklonení bankovky pri dopade svetla

                                                                 z lícnej strany

      6. zlatistý pruh/bankovky 5, 10, 20 eur/

      7. opticky premenlivá farba -/ 50, 100, 200, 500 eur/

       

      Žáková

      _______________________________________________________________________________________________

       

      UTOROK - 16. 2. 2021 -  ONLINE HODINA

                       ČAS: 11. 25 HOD.

       

                            PENIAZE

       

      SLOVENSKO je členom eurozóny od roku 2009. 

      Predtým sa u nás používali slovenské koruny. 

      Dnes používame eurobankovky - päťeurová, desaťeurová, dvadsaťeurová, päťdesiateurová,

      stoeurová, dvestoeurová,  päťstoeurová. Líšia sa veľkosťou a farbou.

      Motív na bankovkách je rovnaký v celej eurozóne/ architektonické štýly - okná, brány, mosty

      v 7 obdobiach európskej kultúry.

      Menšia mena - EUROCENTY - euromince. Majú spoločnú rubovú stranu, lícna strana je 

      národná s vlastným motívom daného štátu.

      Ak platíme bankovkami a mincami, ide o HOTOVOSTNÚ PLATBU.


      PRIPRAVTE SI NA HODINU VŠETKY EUROCENTY.

       

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      .

      UTOROK 9. 2. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

                       PENIAZE

      Peniaze sú obeživom. Používajú sa ako prostriedok na výmenu rôzneho tovaru., umožňujú určiť 

      akú má tovar hodnotu.

      Peniaze slúžia aj ako uchovávateľ hodnoty - to znamená, že peniaze, ktoré máme teraz

      k dispozícii, hneď neminieme, ale ich odložíme .

      Peniaze daného štátu označujeme ako MENA.

       

      Slovensko je členom eurozóny - oficiálna mena je euro.

       

       NAPÍŠTE 10 ŠTÁTOV, KTORÉ MAJÚ INÚ MENU AKO EURO.

       

      Žáková

       

      ________________________________________________________________________________

      UTOROK - 2. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 11. 25 HOD.


       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 26. 1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      ŽIVOTNÉ POTREBY

       

      POTREBA JE POCIT NEDOSTATKU NIEČOHO, ktorý nás núti, aby sme nedostatok odstránili.

       

      1. Základné životné potreby - pre človeka nenahraditeľné.

      2. Ostatné potreby - bez nich by človek prežil

       

      VYBERTE ZÁKLADNÉ POTREBY:

      voda, úspech, jedlo, štúdium, spánok, kamarát, sloboda, dom, vzduch, teplo, súrodenec, vylučovanie,

      auto, rodina, teplo, peniaze, šperky, divadelné predstavenie...

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK 19. 1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      Odprezentuj svoj výrobok.

      Poznámky k prezentácii:

      1. Prezentovať budem..................

      2. Výhody môjho výrobku ...............................

      3. Spôsoby jeho využitia ..................................

      4. Ľudia by o ňom mali vedieť...................

      5. Ďalšie poznámky .............................

      Pripravte si to na budúcu hodinu.

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      V NOVOM ROKU VÁM PRAJEM VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA, RADOSTI A SPOKOJNOSTI.

      UTOROK - 12. 1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      REKLAMA

      V minulosti ľudia nepotrebovali reklamu, vymieňali si svoje výrobky medzi sebou. Bol to výmenný obchod 

      bez peňazí.

      Dnes výrobok väčšinou potrebuje reklamu. REKLAMA poskytuje informácie, ktoré potrebuje kupec 

      pri rozhodovaní sa o kúpe. Stručne a výstižne opisuje hlavné výhody produktu.. 

      MARKETING

      Znamená cestu ako dostať výrobok k zákazníkovi.

      Vyber si nejaký výrobok a vytvor naň slovnú upútavku -reklamu./ môžeš použiť aj obrázky/.

      ÚLOHU POŠLI DO 15. 1. 2021.

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 15. 12. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

       

      PRIPRAVTE SI ROZPRÁVANIE O VIANOČNÝCH ZVYKOCH VO VAŠEJ RODINE.

      Porozprávate po prázdninách.

       

      PRÍJEMNÉ A POŽEHNANÉ  SVIATKY, VEĽA DARČEKOV VÁM, AJ VAŠIM RODINÁM PRAJE UČITEĽKA Žáková.

      Oddýchnite si.

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 8. 12. 2020 - ÚLOHY NA WEB STRÁNKE

       

      DO NASLEDUJÚCEJ HODINY UROBTE VIANOČNÚ OZDOBU ALEBO UPEČTE VIANOČNÉ PEČIVO.

      POŠLITE FOTOGRAFIU.

      S pozdravom Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 1. 12. 2020 - ONLINE HODINA

                           ČAS: 11. 25 HOD.

      REMESLÁ V MINULOSTI A DNES

      Remeslo je malovýroba založená na kvalifikovanej, prevažne ručnej práci výrobcu a na obmedze-

      nej deľbe práce vo vnútri dielne.

      V minulosti boli remeslá, ktoré sa vykonávali na jednom mieste, ale boli aj také, kde remeselníci 

      vandrovali z miesta na miesto, z jarmoku na jarmok.

      Remeselníci sa združovali do cechov, každý cech mal svoj znak.

      Medzi najstaršie remeslá patrili:

      1. Hrnčiarstvo

      2. Kováčstvo

      3. Obuvníctvo

      4. Kožušníctvo

      5. Garbiarstvo - spracovanie kože

      6. Sklárstvo

      7. Krajčírstvo

      8. Čipkárstvo

      9. Tkáčstvo

      10. Medovnikárstvo

      11. Rezbárstvo

      12. Košikárstvo

      13. Brtníctvo a včelárstvo

      14. Remenárstvo

      15. Farbiarstvo

      16. Výšivkárstvo

      Veľa remesiel sa zachovalo dodnes.

       

      ÚLOHY

      1. V osemsmerovke nájdi 9 remesiel.

      U  Q  Č  Ľ  H  É  Í  Ľ  G  R  J
       

      H  K   I  R  A  N  B  E  D  Á  U

      L  O  P  O  K  Q  N  Í   Ý  K  G   

       I  Š  K  U  R  C  J   A  T  I   U

      A   I  Á  C  Á  K  H  E  E  N  Y

      R  K  R N  T  R  S   J  D  V  K

       I  Á  Á Ň  O  Á  Y  T  Ť  O  Ó

      É  R  N  D  R  B  O  D  Ó  D  A

      V  K  O  Q  R  Z  N   Í  T   E  R

      Č  Á  V  O  K  E  T   Y J   M  V

       T  P  Z  É  Ú  R  Y  U  Z  M  R

       

      2. Vymysli a nakresli vlastný návrh znaku pre cech, môžeš sa inšpirovať internetom.

       

      ÚLOHY POŠLI DO KONCA TÝŽDŇA.

      Žáková

      ____________________________________________________________________________________

      UTOROK - 24. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

        - 

      VÝROBKY

      Charakterizujeme ich takto:

      1. POLOVÝROBOK - výrobok, ktorý sa ešte ďalej spracováva/doska/

      2. FINÁLNY VÝROBOK - už sa ďalej nespracováva/mobil, tablet..../

      3. NOVÝ VÝROBOK - výrobok, ktorý uspokojuje potreby na vyššej úrovni/nový šampón, robotický vysávač.../

      4. TOVAR - výrobok určený na predaj

      5. NEPODAROK - nepodarený výrobok

       

      DOMÁCA ÚLOHA

      a/ na bavlnenú jednofarebnú látku otlač pečiatky zo zemiakov, ktoré namočíš do farby,

           použi ľubovoľné vzory

      b/ daj pozor, aby si sa neporezal, popros rodičov, nech Ti pomôžu vzory vyrezať

      c/ odfoť a pošli do konca týždňa

       

      Žáková

      _______________________________________________________________________________________

      MILÉ DETI!

      UTOROK -10. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

      AKO SA SPRÁVAŤ V TECHNICKOM PROSTREDÍ

      V technickom prostredí sa správame tak, aby nám technika čo najviac slúžila a pomáhala, ale aby sme pri 

      tom neohrozili seba aj iných.

      Každé technické zariadenie si vyžaduje iný spôsob zaobchádzania.

      Najdôležitejšie pravidlá:

      1. Manipuluj so zariadením primeraným tvojmu veku a schopnostiam.

      2. Najprv si prečítaj návod na obsluhu alebo popros dospelého človeka.

      3. Nikdy nevstupuj do priestorov, kde je vstup zakázaný.

      4. Ak máš pochybnosti, vyhľadaj pomoc skúsenejšieho.

      POZNÁMKY SI OPÍŠ A POŠLI DO 13. 11. 2020.

      S pozdravom Žáková.

      ______________________________________________________________________________________

       

      UTOROK - 3. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEB STRÁNKE

      KDE VZNIKAJÚ TECHNICKÉ DIELA

      a/ v dielňach remeselníkov - autá, stavebné stroje, hračky, televízory, kuchynské potreby, nábytok....

      b/ v obývaných územiach - mestá, dediny, školy, nemocnice, obytné domy.....

      c/ v prírode - cesty, mosty, priehrady, lyžiarske vleky.....

      Prírodné prostredie svojou činnosťou dopĺňa technickým prostredím. 

      Pri svojej tvorbe musí rešpektovať určité pravidlá:

      1. funkčnosť - musí plniť funkciu, na ktorú bolo vytvorené

      2. estetickosť a urbanizmus - príjemne pôsobiaci vzhľad, primerané umiestnenie v teréne

      3. ekologickosť - nesmie narúšať prírodné prostredie

       

      POZNÁMKY POŠLITE DO 6. 11. 2020.

      Žáková 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      V UTOROK - 27. 10. 2020 - ONLINE HODINA

       
                            ČAS: 11.25 HOD.
       

       

      1. poznámky si opíšete do zošita

      2. navrhnete dizajn výrobku, ktorý sa rozhodnete vyrobiť

      3. úlohy pošlete do 30. 10. 2020

       

      CESTA OD MYŠLIENKY K TECHNICKÉMU DIELU

      Ak remeselník alebo továreň chce vyrobiť výrobok, bude postupovať takto:

      1. zistí potreby zákazníkov - či je to potrebné, či sa to bude kupovať - MARKETING

      2. odhadne svoje schopnosti a možnosti - či to dokáže vyrobiť, či splní funkciu...- práca MANAŽÉROV

      3. navrhne tvar/dizajn= výtvarné riešenie, vzhľad/ a konštrukciu výrobku - tvar, rozmery, konštrukciu, kontrolu....- práca

          výtvarníkov, konštruktérov

      4. vypracuje postup výroby - ako vyrobiť súčiastky, montáž, navrhnúť pomôcky...- práca inžinierov technológov.

      5. vyrobí jednotlivé diely a zmontuje ich pomocou technického výkresu- práca hospodárskych pracovníkov a robotníkov

      6. urobí skúšku spoľahlivosti, bezpečnosti a životnosti - práca pracovníkov skúšobne

      7. zabezpečí balenie a predaj - pracovníci obchodného oddelenia

       

      S pozdravom Žáková

      _____________________________________________________________________________________________