• 37032

     • Technická výchova - 8. C.

     • MILÉ DETI! 

      UTOROK - 20. 4. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

           ODPAD V DOMÁCNOSTI

       

      DOPLŇ SLOVÁ DO VIET.

      Je našou ..................... zachovávať zdravé životné prostredie

      pre budúce generácie.

      Život na Zemi ohrozuje znečistené ........................., voda, pôda,

      stenčovanie ozónovej ........................, otepľovanie ...............................,

      úbytok lesov a narastanie ........................... .

      Zabrzdiť tieto problémy môžeme všetci - aj ty ..................., v škole,

      na pracovisku.

      Odpad je ....................... ľudskej činnosti. Jeho majiteľ sa ho chce ........................,

      lebo ho už nepotrebuje.

      Pre druhého je však .......................druhotnou ......................., z ktorej sa dá

      vyrobiť nový výrobok.

       

      / ovzdušie, povinnosťou, atmosféry, surovinou, doma, produkt, zbaviť,

      cennou, diery, odpad, výrobok /

       

      ÚLOHU NEPOSIELAJTE, SKONTROLUJEME SI JU V ŠKOLE.

       

      Žáková

      .............................................................................

      UTOROK - 13. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 8. 40 HOD.

      DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

      OŠETROVANIE ODEVOV A BIELIZNE

       

      Žáková

      :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

      UTOROK - 30. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 8. 40 HOD. 

      DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

       

      Žáková

      ........................................................................................

      UTOROK - 23. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 8. 40 HOD.

      DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

             ÚLOHY V PRACOVNOM ZOŠITE.

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 16. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

      Technika_-_uloha.pdf

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 9. 3. 2021 ÚLOHY NA WEBE

      Napíš, kde všade/ pri akých činnostiach a úhradách/ sa dajú použiť

      hotovostné peniaze.

      Nájdi v encyklopédiách alebo na internete, akými peniazmi sa platilo na našom

      území v minulosti.

       

      ODPOVEDE POŠLI DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 2. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                      ČAS: 8. 40 HOD.

      OCHRANNÉ PRVKY EUROBANKOVIEK

       

      Vďaka ochranným prvkom sa dá pravá bankovka rozoznať od falošnej.

      1. reliéfna tlač - overujeme ju hmatom

      2. vodoznak - pri pohľade oproti svetlu

      3. ochranný prúžok

      4. sútlačová značka

      2., 3., 4. ochranný prvok sú na pravých bankovkách viditeľné z lícnej aj rubovej strany

      5. premenlivý obraz hologramu - viditeľný pri naklonení bankovky pri dopade svetla

                                                                 z lícnej strany

      6. zlatistý pruh/bankovky 5, 10, 20 eur/

      7. opticky premenlivá farba -/ 50, 100, 200, 500 eur/

       

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 16. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 8. 40 HOD.

       

                        PENIAZE 

      SLOVENSKO je členom eurozóny od roku 2009. 

      Predtým sa u nás používali slovenské koruny. 

      Dnes používame eurobankovky - päťeurová, desaťeurová, dvadsaťeurová, päťdesiateurová,

      stoeurová, dvestoeurová,  päťstoeurová. Líšia sa veľkosťou a farbou.

      Motív na bankovkách je rovnaký v celej eurozóne/ architektonické štýly - okná, brány, mosty

      v 7 obdobiach európskej kultúry.

      Menšia mena - EUROCENTY - euromince. Majú spoločnú rubovú stranu, lícna strana je 

      národná s vlastným motívom daného štátu.

      Ak platíme bankovkami a mincami, ide o HOTOVOSTNÚ PLATBU.


      PRIPRAVTE SI NA HODINU VŠETKY EUROCENTY.

       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK 9. 2. 2021 ÚLOHY NA WEBE

       

                           PENIAZE

      Peniaze sú obeživom. Používajú sa ako prostriedok na výmenu rôzneho tovaru., umožňujú určiť 

      akú má tovar hodnotu.

      Peniaze slúžia aj ako uchovávateľ hodnoty - to znamená, že peniaze, ktoré máme teraz

      k dispozícii, hneď neminieme, ale ich odložíme .

      Peniaze daného štátu označujeme ako MENA.

       

      Slovensko je členom eurozóny - oficiálna mena je euro.

       

       NAPÍŠTE 10 ŠTÁTOV, KTORÉ MAJÚ INÚ MENU AKO EURO.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK 2. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                      ČAS: 8. 40 HOD.

       

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 26. 1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      ŽIVOTNÉ POTREBY

       

      POTREBA JE POCIT NEDOSTATKU NIEČOHO, ktorý nás núti, aby sme nedostatok odstránili.

       

      1. Základné životné potreby - pre človeka nenahraditeľné.

      2. Ostatné potreby - bez nich by človek prežil

       

      VYBERTE ZÁKLADNÉ POTREBY:

      voda, úspech, jedlo, štúdium, spánok, kamarát, sloboda, dom, vzduch, teplo, súrodenec, vylučovanie,

      auto, rodina, teplo, peniaze, šperky, divadelné predstavenie...

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

       

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      V NOVOM ROKU VÁM PRAJEM VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA, RADOSTI A SPOKOJNOSTI.

      UTOROK - 19. 1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      ODPREZENTUJTE SVOJ VÝROBOK:

      POZNÁMKY K PREZENTÁCII

      1. Prezentovať budem..................

      2.Výhody môjho výrobku...........................

      3. Spôsoby jeho využitia.....................

      4. Ľudia by o ňom mali vedieť...........................

      5. Ďalšie poznámky.....................

       

      Pripravte si to na nasledujúcu hodinu.

       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 12. 1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      REKLAMA

      V minulosti ľudia nepotrebovali reklamu, vymieňali si svoje výrobky medzi sebou. Bol to výmenný obchod 

      bez peňazí.

      Dnes výrobok väčšinou potrebuje reklamu. REKLAMA poskytuje informácie, ktoré potrebuje kupec 

      pri rozhodovaní sa o kúpe. Stručne a výstižne opisuje hlavné výhody produktu.. 

      MARKETING

      Znamená cestu ako dostať výrobok k zákazníkovi.

      Vyber si nejaký výrobok a vytvor naň slovnú upútavku -reklamu./ môžeš použiť aj obrázky/.

      ÚLOHU POŠLI DO 15. 1. 2021.

      Žáková

      ________________________________________________________________________________________

      UTOROK - 15. 12. 2020 - ÚLOHY NA VEBE

       

      PRIPRAVTE SI ROZPRÁVANIE O VIANOČNÝCH ZVYKOCH U VÁS DOMA. 

       

      PRAJEM VÁM, AJ VAŠIM BLÍZKYM  POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY, POD STROMČEKOM VEĽA DARČEKOV

      A PRÍJEMNÚ RODINNÚ POHODU.

      Žáková

       

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 8. 12. 2020 - ÚLOHY NA WEB STRÁNKE

      DO NASLEDUJÚCEJ HODINY UROBTE VIANOČNÚ OZDOBU ALEBO UPEČTE VIANOČNÉ PEČIVO. 

      POŠLITE FOTOGRAFIU. 

       

      S POZDRAVOM ŽÁKOVÁ

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 1. 12. 2020 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 8. 40 HOD.

       

      REMESLÁ V MINULOSTI A DNES

      Remeslo je malovýroba založená na kvalifikovanej, prevažne ručnej práci výrobcu a na obmedze-

      nej deľbe práce vo vnútri dielne.

      V minulosti boli remeslá, ktoré sa vykonávali na jednom mieste, ale boli aj také, kde remeselníci 

      vandrovali z miesta na miesto, z jarmoku na jarmok.

      Remeselníci sa združovali do cechov, každý cech mal svoj znak.

      Medzi najstaršie remeslá patrili:

      1. Hrnčiarstvo

      2. Kováčstvo

      3. Obuvníctvo

      4. Kožušníctvo

      5. Garbiarstvo - spracovanie kože

      6. Sklárstvo

      7. Krajčírstvo

      8. Čipkárstvo

      9. Tkáčstvo

      10. Medovnikárstvo

      11. Rezbárstvo

      12. Košikárstvo

      13. Brtníctvo a včelárstvo

      14. Remenárstvo

      15. Farbiarstvo

      16. Výšivkárstvo

      Veľa remesiel sa zachovalo dodnes.

       

      ÚLOHY

      1. V osemsmerovke nájdi 9 remesiel.

      U  Q  Č  Ľ  H  É  Í  Ľ  G  R  J
       

      H  K   I  R  A  N  B  E  D  Á  U

      L  O  P  O  K  Q  N  Í   Ý  K  G   

       I  Š  K  U  R  C  J   A  T  I   U

      A   I  Á  C  Á  K  H  E  E  N  Y

      R  K  R N  T  R  S   J  D  V  K

       I  Á  Á Ň  O  Á  Y  T  Ť  O  Ó

      É  R  N  D  R  B  O  D  Ó  D  A

      V  K  O  Q  R  Z  N   Í  T   E  R

      Č  Á  V  O  K  E  T   Y J   M  V

       T  P  Z  É  Ú  R  Y  U  Z  M  R

       

      2. Vymysli a nakresli vlastný návrh znaku pre cech, môžeš sa inšpirovať internetom.

       

      ÚLOHY POŠLI DO KONCA TÝŽDŇA.

      Žáková

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 24. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

       

      VÝROBKY

      Charakterizujeme ich takto:

      1. POLOVÝROBOK - výrobok, ktorý sa ešte ďalej spracováva/doska/

      2. FINÁLNY VÝROBOK - už sa ďalej nespracováva/mobil, tablet..../

      3. NOVÝ VÝROBOK - výrobok, ktorý uspokojuje potreby na vyššej úrovni/nový šampón, robotický vysávač.../

      4. TOVAR - výrobok určený na predaj

      5. NEPODAROK - nepodarený výrobok

       

      DOMÁCA ÚLOHA

      a/ na bavlnenú jednofarebnú látku otlač pečiatky zo zemiakov, ktoré namočíš do farby,

           použi ľubovoľné vzory

      b/ daj pozor, aby si sa neporezal, popros rodičov, nech Ti pomôžu vzory vyrezať

      c/ odfoť a pošli do konca týždňa

       

      Žáková

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK -10. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEB STRÁNKE

       

      AKO SA SPRÁVAŤ V TECHNICKOM PROSTREDÍ

       

      V technickom prostredí sa správame tak, aby nám technika čo najviac slúžila a pomáhala, ale aby sme pri 

      tom neohrozili seba aj iných.

      Každé technické zariadenie si vyžaduje iný spôsob zaobchádzania.

      Najdôležitejšie pravidlá:

      1. Manipuluj so zariadením primeraným tvojmu veku a schopnostiam.

      2. Najprv si prečítaj návod na obsluhu alebo popros dospelého človeka.

      3. Nikdy nevstupuj do priestorov, kde je vstup zakázaný.

      4. Ak máš pochybnosti, vyhľadaj pomoc skúsenejšieho.

      POZNÁMKY SI OPÍŠ A POŠLI DO 13. 11. 2020.

      S pozdravom Žáková.

       

      _____________________________________________________________________________________________________

      UTOROK - 3. 11. 2020 - Úlohy na WEB STRÁNKE

       

      KDE VZNIKAJÚ TECHNICKÉ DIELA

       

      a/ v dielňach remeselníkov - autá, stavebné stroje, hračky, televízory, kuchynské potreby, nábytok....

      b/ v obývaných územiach - mestá, dediny, školy, nemocnice, obytné domy.....

      c/ v prírode - cesty, mosty, priehrady, lyžiarske vleky.....

      Prírodné prostredie svojou činnosťou dopĺňa technickým prostredím. 

      Pri svojej tvorbe musí rešpektovať určité pravidlá:

      1. funkčnosť - musí plniť funkciu, na ktorú bolo vytvorené

      2. estetickosť a urbanizmus - príjemne pôsobiaci vzhľad, primerané umiestnenie v teréne

      3. ekologickosť - nesmie narúšať prírodné prostredie

       

      POZNÁMKY POŠLITE DO 6. 11. 2020.

      Žáková 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
      V UTOROK - 27. 10. 2020 - ONLINE HODINA
       
                             ČAS: 8.40 HOD.
       
       
      1. poznámky si opíšete do zošita
       
      2. navrhnete dizajn výrobku, ktorý sa rozhodnete vyrobiť
       
      3. úlohy pošlete do 30. 10. 2020
       
       
      CESTA OD MYŠLIENKY K TECHNICKÉMU DIELU
       
      Ak remeselník alebo továreň chce vyrobiť výrobok, bude postupovať takto:
       
      1. zistí potreby zákazníkov - či je to potrebné, či sa to bude kupovať - MARKETING
       
      2. odhadne svoje schopnosti a možnosti - či to dokáže vyrobiť, či splní funkciu...- práca MANAŽÉROV
       
      3. navrhne tvar/dizajn= výtvarné riešenie, vzhľad/ a konštrukciu výrobku - tvar, rozmery, konštrukciu, kontrolu....- 
       
      práca výtvarníkov, konštruktérov
       
      4. vypracuje postup výroby - ako vyrobiť súčiastky, montáž, navrhnúť pomôcky...- práca inžinierov technológov.
       
      5. vyrobí jednotlivé diely a zmontuje ich pomocou technického výkresu- práca hospodárskych pracovníkov a 
       
      robotníkov
       
      6. urobí skúšku spoľahlivosti, bezpečnosti a životnosti - práca pracovníkov skúšobne
       
      7. zabezpečí balenie a predaj - pracovníci obchodného oddelenia
       
      S pozdravom Žáková