• 37032

     • Ruský jazyk - 7. C,D

     • Milí SIEDMACI!

      ŠKOLSKÝ ROK 2021/ 2022

      26. 10. 2021

      BÁSNIČKY

      НАША СЕМЬЯ

      Папа, мама, дедушка и брат, бабушка, да сестра Наташа, вы знаете кто это?

      Это семья наша.

      --------------------------------------------

      7. D má 27. 9. 2021 online hodinu.

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

      ŠKOLSKÝ ROK 2020/ 2021

      --------------------------------------------------------

      POSIELAM POZNÁMKY.

       

      MACEDÓNSKO

      - nemá more

      - povrch tvoria hlavne pohoria a náhorná plošina

      PODNEBIE

      - subtropické

      VODSTVO

      - rieka Vardar

      - Ochridské a Prespanské jazero

      NERASTNÉ SUROVINY

      - uhlie, železná ruda, bauxit, chróm

      PRIEMYSEL

      1. hutnícky

      2. textilný

      3. potravinársky

      RV

      - pšenica, kukurica, zelenina, vinič, tabak

      OBYVATEĽSTVO

      - väčšina - Macedónci/ Slovania/ - pravoslávni

      - Albánci /moslimovia/

      - Srbi a Rómovia

      - patrí k najchudobnejším štátom sveta

       

      ALBÁNSKO

      - hlavné mesto - TIRANA

      - prímorský štát

      - prevažne pohoria

      - rieky krátke a vodnaté

      - subtropické podnebie

      Nerastné suroviny

      - chróm, meď, nikel, asfalt

      Priemysel

      1. potravinársky

      2. strojársky

      3. chemický - spracovanie ropy

      Poľnohospodárstvo

      RV - obilie, vinič, olivy, ovocie, zelenina

      ŽV - ovce

      Obyvateľstvo

      - prevažujú Albánci/ moslimovia/

      Mestá

      - Tirana, prístavy - Drač, Vlora

      - veľmi nízka životná úroveň, krajina sa usiluje

        o vstup do EÚ

       

       

      ŠTVRTOK - 22. 4. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      VYPRACUJTE ÚLOHY V PZ NA STR. 42.

      KONTROLA NA HODINE.

       

      Žáková

      .............................................................

       

      UTOROK - 20. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 10. 35 HOD.

       

                SEVERNÁ EURÓPA - ZHRNUTIE

      - prevažná časť leží na Škandinávskom polostrove

      - všetky štáty sú prímorské, more - hospodárske využitie / rybolov, doprava, obchod/,

        vplyv na podnebie

      - ťažba ropy, zemného plynu, železnej rudy....

      - pobaltské štáty chudobné na suroviny

      - vynikajú strojársky a elektrotechnický priemysel-

      - prevláda živočíšna výroba

      - riedko zaľudnené/ okrem Dánska/

      - veľa lesov, najviac Fínsko a Švédsko

      - sú členmi EÚ / okrem Nórska a Islandu /

      - väčšina štátov patrí k najvyspelejším na svete

      - podobné vlajky svedčia o spoločnej histórii

       

                 ŠTÁTY JUŽNEJ EURÓPY

      - ležia pri Stredozemnom mori

      - zaberajú Pyrenejský, Apeninský a juh Balkánskeho polostrova

      - majú subtropické podnebie

      - prírodné a kultúrno- historické podmienky - rozvoj CR

      PATRIA TU:

      1. TALIANSKO - Rím

      2. ŠPANIELSKO - Madrid

      3. PORTUGALSKO - Lisabon

      4. GRÉCKO - Atény

      Malé štáty:

      5. ANDORRA -  Andorra la Vella

      Najmenšie na svete:

      6. SAN MARÍNO - San Maríno

      7. VATIKÁN - Citta Della Vaticano

       

      POZNÁMKY OPÍŠTE DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      .............................................................................

      ŠTVRTOK 15. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 7. 50 HOD.

           FÍNSKO A POBALTSKÉ ŠTÁTY

       

      Žáková

      ...............................................................................................

      UTOROK - 13. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 10. 35 HOD.

       

                      NÓRSKO A ŠVÉDSKO

      - označujú sa ako škandinávske štáty / Škandinávsky polostrov, Škandinávske vrchy /

       

      Nórsko

      - nazývajú ho krajina fjordov / najdlhší Sognefjord /

      - má veľmi dlhé a členité pobrežie s množstvom zálivov - fjordov

      - veľká časť územia je za severnou polárnou kružnicou - polárny deň a polárna noc

      Povrch

      - prevládajú pohoria

      - Galdhopiggen - najvyšší vrch Nórska, aj severnej Európy

      - pohoria - turistika, lyžovanie

      Podnebie

      - výrazný vplyv má Severoatlantický prúd

      - prevláda chladné podnebie

       

      - veľký význam má more - rybolov, námorná doprava, Severné more - ťažba ropy

      - rieky - výroba elektrickej energie

      Priemysel

      1. hutnícky - výroba kovov /železo, hliník, meď, zinok /

      2. strojársky - stavba lodí,

                           - výroba zariadení pre väčšie a menšie vodné elektrárne 

      Poľnohospodárstvo

      - zameriava sa na ŽV

      1. chov hovädzieho dobytka

      2. oviec

      3. líšky, norky, soby - sever

      Mestá

      - väčšie sú na juhu pri pobreží

      - Oslo, Bergen - 1 z najdaždivejších v Európe, Trondheim

      - Nórsko je lyžiarskou veľmocou

       

      Švédsko

      - má najväčšiu rozlohu aj počet obyvateľov zo štátov SE

      Povrch

      - Z- hornatý

      - V, J - nížinatý

      - menší vplyv Atlantického oceánu / dlhšie a chladnejšie zimy vo vnútrozemí /

      Priemysel

      - hospodársky najsilnejší zo severnej Európy / bohaté nerastné suroviny, neúčasť

        vo vojnách/

      1. ťažba železnej rudy

      2. hutnícky priemysel

      3. strojársky - osobné a nákladné autá /VOLVO, SCANIA /

                          - presná mechanika

                          - spotrebná elektronika/ Elektrolux/ - chladničky, práčky, vysávače

                          - telekomunikačné prístroje / Ericsson /

      4. drevársky - výroba nábytku - IKE

      5. papierenský - papier

      - drevo je 2. najdôležitejšou surovinou

      Poľnohospodárstvo

      - prevláda RV

      - menej náročné obilniny, krmoviny, cukrová repa, zemiaky

      ŽV - chov hovädzieho dobytka

      Doprava

      - veľmi dobré púodmienky pre všetky druhy dopravy

      - vodná doprava - typické trajekty / slúžia na prepravu osôb , tovaru medzi štátmi 

        pri Baltskom mori /

      CR

      - turisti obdivujú prírodu a kultúrne pamiatky/ radnice, kostoly/

      - sídlo kráľovskej rodiny /zámok Drottingholm - v zozname UNESCO /

      - okolie Veľkej medenej hory vo Falune - domy baníkov skoro v pôvodnom stave

      - plavba po jazerách

      - príroda Škandinávskych vrchov

      - národný park Abisko

      - mestá - Štokholm - Benátky severu

                   - Goteborg/Joteborg/

                   - Malmo

                   - univerzitné mestá - Uppsala, Lund

       

      POZNÁMKY OPÍŠTE DO ZOŠITA A POŠLITE.

       

      Žáková

      ............................................................................................................................

                          

      ŠTVRTOK - 8. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 7. 50 HOD.

       

                        DÁNSKO A ISLAND

      DÁNSKO

      - leží na Jutskom polostrove a na priľahlých ostrovoch /Sjaelland,

      Fyn.../

      - má nížinatý povrch, pri pobreží sú kriedové útesy

      - podnebie ovplyvňuje blízky Atlantický oceán / mierne letá,

      teplejšie zimy, dostatok zrážok, veľa veterných dní /

      - v poľnohospodárstve prevláda ŽV / produkcia mlieka,

       mliečnych výrobkov, mäsa /

      - výroba piva - Tuborg

      - strojársky priemysel - výroba poľnohospodárskych strojov

      - chemický priemysel - umelé hnojivá

      - ťažobný priemysel - veľké ložiská zemného plynu

      / Severné more /

      - energetický - 1/10 elektrickej energie vyrábajú veterné elektrárne

      / 1. miesto v Európe /

      - výrobca stavebnice LEGO

      - v doprave dominuje vodná doprava / medzi ostrovmi /, ale aj

      mosty medzi ostrovmi /

      Mestá

       Kodaň - veľmi dobrá poloha, sídlo kráľovskej rodiny, 

      historické pamiatky, zábavný park Tivoli, atrakcia pre turistov - 

      - socha Malej morskej panny / symbol Kodane /

      - ďalšie mestá - Aarhus, Odense

      - Dánsku patria  Faerské ostrovy, majú svoju menu, vlajku

      - dobré podmienky pre rybolov a chov oviec

      - Grónsko tiež patrí Dánsku.

      ISLAND

      - v minulosti bol súčasťou Dánska / samostatnosť v 2. polovici

      20. stor. /

      - v r. 2008 ho zapísali do zoznamu UNESCO

      - tudra pokrýva vnútrozemie

      - je to krajina činných sopiek, ľadovcov, gejzírov

      - najznámejšia sopka HEKLA

      - horúcimi prameňmi sa vykurujú budovy, skleníky / pestovanie

      subtropického ovocia /

      - veľkú časť vnútrozemia zaberajú ľadovce / vznikli vplyvom 

      vlhkého podnebia a Severoatlantického prúdu /

      - najlepšie podmienky pre život sú na pobreží ostrova

      - veľmi rozvinutý rybolov

      - dominuje vodná doprava

      - nie sú tam železnice, ani klasické cesty / často sa používajú

      terénne automobily

      - je miestom medzipritátí z Európy do Severnej Ameriky

      - Reykjavík je jediným väčším mestom

       

      POZNÁMKY SI OPÍŠTE DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      ...............................................................................

      UTOROK - 30. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 10. 35 HOD.     

             

                       SEVERNÁ EURÓPA

      - veľkú časť územia obmývajú moria - Nórske, Severné, Barentsovo, Baltské

      - väčšina územia leží v miernom podnebnom pásme/podstatný vplyv 

        oceánu/

      - malá časť územia je v subarktickom pásme

      - vplyvo teplého Golfského prúdu Nórske more nezamŕza

      - povrch formoval ľadovec - dôkazom sú fjordy/dlhé úzke zálivy pozdĺž

        pobrežia Nórska/ a množstvo jazier

      - veľmi málo obyvateľov a nízka hustota zaľudnenia

      - veľa lesov/najviac Fínsko a Švédsko/

      ŠTÁTY a ich hlavné mestá

      1. Švédsko - Štokholm

      2. Nórsko - Oslo

      3. Fínsko - Helsinky

      4. Dánsko - Kodaň

      5. Island - Reykjavik

      6. Estónsko - Tallin

      7. Litva - Vilnius

      8. Lotyšsko - Riga

       

      POZNÁMKY OPÍŠTE DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      ................................................................................................

       

      ŠTVRTOK - 25. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      OPAKOVANIE: STREDNÁ A ZÁPADNÁ EURÓPA

       

      VYPRACUJTE NA ZNÁMKY PRACOVNÝ LIST  Z PZ NA STR. 39.

       

      POŠLITE DO 28. 3. 2021.

       

      Žáková

      ................................................................................................................

       

       

      UTOROK - 22. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 10. 35 HOD.

       

                          ÍRSKO

      - v minulosti bolo celé Írsko súčasťou spojeného kráľovstva - osamostatnilo sa až v 20 rokoch 

        20. stor.

      - označuje sa ako "zelený ostrov" - veľa lúk a pasienkov

      - v poľnohospodárstve prevláda ŽV - hovädzí dobytok, ovce, kone

      - za prácou sa Íri ťahovali do Spojeného kráľovstva a USA

      - po vstupe do EÚ rozvoj priemyslu

      1. elektrotechnický

      2. výroba elektroniky - počítače

      3. potravinársky - výroba piva, whisky

      - Íri patria ku keltskej jazykovej skupine

       

      ZHRNUTIE - ŠTÁTY ZÁPADNEJ EURÓPY

      - blízkosť Atlant. oceánu

      - Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Holandsko - dnes patria medz najrozvinutejšie

      - výroba dopravných prostriedkov, elektroniky, spotrebná elektronika

      - Francúzsko je najpriťažlivejšie pre cestovný ruch/príroda, kultúrno - historické pamiatky

      - jazyky - angličtina, francúzština

      - najviac ornej pôdy - Francúzsko, Holandsko

      - lúky, pasienky - Spojené kráľovstvo, Írsko

      - lesy - Luxembursko, Francúzsko

       

      POZNÁMKY DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      .......................................................................................................

      ŠTVRTOK - 18. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                      ČAS: 7. 50 HOD.

       

      SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

      - leží na ostrove Veľká Británia, viacerých menších ostrovoch a zaberá aj

        severnú časť 

        ostrova Írsko

      - skladá sa zo 4 historických krajín:

      1. Anglicko

      2. Škótsko

      3. Wales

      4. Severné Írsko

      - Britské ostrovy od pevniny oddeľuje Lamanšský prieliv

      - Spojené kráľovstvo bolo od konca 17. do polovice 19. stor. - najbohatšie na svete

        / vďaka kolóniám vo svete - nerastné suroviny, plodiny sa podpísali pod rozvoj

          priemyslu/

      - väčšiny kolónií sa vzdalo a má s nimi dobré vzťahy - Britské spoločenstvo

        národov

      - britský panovník je formálnou hlavou štátu v Austrálii, Kanade, Novom Zélande

      Podnebie

      - vplyv oceánu - dostatok zrážok/ sneh len v pohoriach/

      - veľa veterných dní, hmlisto

      Vodstvo

      - najdlhšia rieka -Temža/ cez Londýn/, spojená prieplavmi s inými

        riekami - suroviny, tovar

      - Londýn - medzinárodný prístav- vďaka prílivu

      Obyvateľstvo

      - Angličania, Walesania, Škóti, Íri

      - veľa je aj prisťahovalcov/aj Slovákov/

      - prevládajú protestanti

      Poľnohospodárstvo

      - orientované na ŽV - chov oviec/ produkcia vlny/

                                      - chov hovädzieho dobytka

                                      - produkcia mlieka, mäsa

                                      - chov koní/dostihy/

      RV - pestovanie zemiakov

      Priemysel

       1. v minulosti ťažobný - hlavne čierne uhlie

                                           - ťažba ropy v Severnom mori

       2. hutnícky

       3. strojársky 

       4. automobilový - osobné - Rolls Royce, Jaguár, Opel/Vauxhall/

                                 - nákladné automobily a ťahače - Man

                                 - výroba lodí

                                 - výroba lietadiel

       5. elektrotechnický - v popredí

       6. spotrebná elektronika - v popredí

      Mestá

      - Londýn - hlavné mesto, sídlo parlamentu, vlády a kráľovskej rodiny

      - 1 z 3 najväčších miest Európy

      - pamiatky - Parlament, most Tower Bridge, Buckinghamský palác, Big Ben.

        Katedrála sv, Pavla

      - Birmingham

      - Manchester

      - Liverpool

      - Glasgov-najväčšie v Škótsku

      - Oxford, Cambridge - významné univerzity

      - Stonehenge - neďaleko kamenné megality postavené p. n. l.

      - na vidieku sú hrady a zámky bývalých aj súčasných šľachticov

       

      POZNÁMKY DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK 16. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

                   PRACOVNÝ LIST

      Vypracujte tento pracovný list do zajtra/ do 15. 00 hod./ na známky.

      1. Vymenuj štáty strednej Európy a napíš ich hlavné mestá

       

       

      2. Doplň vety.

      a/ Väčšina štátov strednej Európy nemá ............ .

      b/ Severná časť strednej Európy je ..................... , smerom na juh 

           vystupujú .................. .

      c/ Najvyšší bod Slovenska je .................  ............. .

      d/ Slovensko susedí s ..... štátmi.

      e/ Rieka pretekajúca Prahou - ............. .

      3. Česká republika zaberá 3 historické územia:

      a/

      b/ 

      c/

      4. Vytvor správne dvojice:

      A kúpele                         a/  Plzeň

      B čierne uhlie                 b/  Pardubice

      C perníky                        c/   Ostravsko

      D najvyšší bod               d/   Luhačovice

      E pivo                              e/  Snežka

      F metropola Moravy       f/   Liberec

      G stredisko textilnej výroby na severe      g/ Brno

      5. Čo sa vyrába v Česku?

       

      6. Doplň vety o Poľsku.

      a/ Poľsko na severe obmýva ..................... more.

      b/ Územie Poľska patrí do povodia 2 riek: ................. a ................... .

      c/ Najvýznamnejšie nerastné suroviny sú: ...................... ............. 

          a ...................... ................. .

      d/ Lodenice sú v 3 prístavoch: ......................, ..................., ................. .

      e/ Okrem Varšavy sú tam mestá: /napíš 4, nie prístavy/.

      f/ Veľmi početné je ........................ vierovyznanie.

       

      7. Aké plodiny sa pestujú v Maďarsku?

       

      8. Doplň vety o Maďarsku.

      a/ Najväčším mestom je ........................ . 

      b/ Najznámejšie jazero sa volá ................. .

      c/ Bauxit je surovina na výrobu ................... .

      d/ Počet obyvateľov je približne ................. miliónov.

      e/ Dôležité postavenie má ..................... priemysel .

       

      9. Vymenuj štáty strednej Európy, ktorými prechádzajú 

           Alpy.

       

      10. Doplň vety o Švajčiarsku a Rakúsku.

      a/ Biely znak na švajčiarskej vlajke .............. .

      b/Sídlo medzinárodných organizácií vo Švajčiarsku .................. .

      c/ Švajčiarsky syr ................... .

      d/ V Švajčiarsku sa vyrábajú ................., .................. a ..................

           prístroje.

      e/ V Rakúsku je ........................ a ..................... priemysel.

      f/ Najznámejšie mestá v Rakúsku sú: ..................., ..................,

         ......................., ......................., ...................... .

       

      11. Odpovedz na otázky o Nemecku.

      a/ Na aké 2 krajiny bolo N. rozdelené v minulosti.

       

      b/ Aké 3 nemecké rieky majú celoeurópsky význam.

       

      c/ Čo sa vyrába v Nemecku.

       

       

      d/ Kde sa nachádza najznámejšie nemecké letisko.

      e/ Napíš 3 najznámejšie prístavy v Nemecku.

       

      f/ Vymenuj 2 priemyselné oblasti Nemecka

      g/ Čo sa pestuje v Nemecku.

       

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 11. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 7. 50 HOD.

       

                        KRAJINY BENELUXU

       

      BELGICKO - hlavné mesto BRUSEL

      - hlavné sídlo EÚ a Severoatlantickej aliancie NATO v Európe

      Povrch

      - väčšinu územia zaberajú nížiny a pahorkatiny, pohorie Ardeny - V

      Vodstvo

      - rieky - Maas, Šelda

      Priemysel

      1. elektrotechnický

      2. výroba spotrebnej elektroniky

      3. brúsenie diamantov

      4. výroba kvalitnej čokolády

      5. výroba čipiek

      6. pestovanie kvetov

      7. hutníctvo a ťažké strojárastvo v minulosti

      Poľnohospodárstvo

      - prevláda ŽV

      Administratívne členenie

      1. Flámsko - Flámi /sever/ - nemčina

         - je bohatšie

         - najväčšie mesto - prístav Antverpy

         - starobylé mestá - Brugy, Gent

      2. Valónsko - Valóni/juh/ - francúzština

        - najväčšie mesto Liége

       

      HOLANDSKO - hlavné mesto AMSTERDAM

       

      - najnižšie položená krajina v Európe

      - krajina bojujúca s morom

      - rieky: Rýn, Maas, Šelda prepojené prieplavmi a kanálmi

      - v niektorých oblastiach pri pobreží vybudovali hrádze kvôli záplavám 

      - prehradením a vysušením časti mora vznikli POLDRE, čím krajina získala

        ornú pôdu

      - priaznivé podmienky - vysoká hustota zaľudnenia/ 1. v Európe - okrem malých štátov/

      Poľnohospodárstvo

      - prevláda ŽV - chov hovädzieho dobytka na mlieko - mliečne výrobky, syry

      RV - pestovanie zemiakov, krmovín

            - pestovanie kvetov - krajina tulipánov

      - krajina veterných mlynov

      - veterné elektrárne, elektrárne na plynový pohon

      - jediná surovina - zemný plyn/dno Severného mora

      - dováža sa bauxit, ropa/ pohonné hmoty -  Shell/

      Priemysel

      1. elektrotechnický - Philips/ v meste Eindhoven/

      2. výroba kakaa

       

      LUXEMBURSKO - hlavné mesto LUXEMBURG

       

      - jedna z finančných veľmocí Európy

      - dôležité postavenie má bankovníctvo a poisťovníctvo

      - pestovanie viniča

      - úradný jazyk - luxemburčina/ zmes nemčiny a francúzštiny,

        bližšia k francúzštine/

       

      POZNÁMKY DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 9. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 10. 35 HOD.

                 

                          FRANCÚZSKO

      - jeden z najvyspelejších štátov sveta

      - rozlohou 2. najväčší štát v Európe a počtom obyvateľov 3. najväčší

      - ročne ho navštívi najviac zahranič. turistov/veľa pamiatok v Zozname UNESCO/

      Povrch

      ----------------

      Alpy - JV, 

      Jura - V

       Vogézy - V

       Ardeny- SV

      Pyreneje - J 

      Centrálny masív

      Francúzske stredohorie

      Severofrancúzska nížina

      Francúzska nížina

       

      Vodstvo

      ----------------

      Seine, Loire, Rhône, Garonne

       

      Poľnohospodárstvo

      RV -  v popredí pestovanie viniča, pšenice, cukrovej repy, kvetov, jabĺk

      ŽV - chov hovädzieho dobytka

      - rybolov - pobrežie Atlantického oceána

       

      Priemysel

       

      - dovoz surovín- na výrobu železa, ocele, hliníka, uránu na výrobu elektrickej

        energie v jadrových elektrárňach/okolo 75 %/

      1. strojársky - dopravné strojárstvo - lietadlá, vlakové súpravy - TGV, 

      osobné automobily/ Renault, Peugeot, Citroen/časť výroby v zahraničí/

      2. chemický  - výroba pohonných hmôt v prístavoch

                             - výroba pneumatík Michelin/ St. Etienne/

                             - výroba plastov

                             - výroba liekov

                             - výroba kozmetiky/ Chanel, Dior, L Oréal/

      3. elektronický - výrobky v domácnosti/Moulinex, Tefal/

      4. potravinársky - víno/Chardonnay, Beaujolais - božolé/,

                                     syry, jogurty/svetový význam/

      Mestá

      Paríž - hlavné mesto, mesto módy

      Marseille - 2. najväčšie mesto, prístav, spracovanie ropy

      Lyon - 3. najväčšie, farmaceutický priemysel

      Toulouse - výroba lietadiel

      Bordeaux, Nantes, Le Havre - prístavy na západnom pôobreží

       

      Cestovný ruch

      - turistika a lyžovanie v pohoriach

      - pobyt pri Stredozemnom mori - Francúzska riviéra

      - návšteva vinárskych oblastí

      - paláce a záhrady vo Versailles

      / všetky ich priraďujeme k Parížu a okoliu/

      - zámky na Loire

      - pútnické mesto Lurdy

      - cyklistické preteky Tour de France

       

      - návšteva kultútno-historických pamiatok: Katedrála Notre- DAME, galéria Loure,

        Víťazný oblúk, Eiffelova veža

      - návšteva kaňonov / VERDEN/

       

      MONAKO

       

      - pobrežie Stredozemného mora pri hraniciach Francúzska a Talianska

      - 1 z najmenších štátov Európy

      - hospodársky úzko späté s Francúzskom

      - nízke dane, preto je lákavé pre boháčov z Európy

      - kasína

       - veľká cena F1

      POZNÁMKY DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠTVRTOK - 4. 3. 2021 ÚLOHY NA WEBE

       

             ZÁPADNÁ EURÓPA

       

      - najvyspelejšia časť Európy

      - takmer všetky štáty mali mimo Európy rozsiahle kolónie, získali bohatstvo

      Patria tu:

      1. pevninské štáty - Francúzsko, krajiny BENELUXU -  Belgicko, Holandsko, Luxembursko

      2. ostrovné štáty - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Írsko

      - ležia v blízkosti Atlantického oceána

      - ostrovné oblasti sú hornatejšie na severe, pevninské zase na juhu

      - ZE patrí do oceánskej oblasti mierneho pásma/ dostatok zrážok, menšie rozdiely

        medzi zimnými a letnými teplotami/

      - už v minulosti patrili Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Holandsko k popredným

       oblastiam sveta

      - najviac lesov -  Luxembursko

      - najviac ornej pôdy - Francúzsko, Holandsko

      - popredné miesto vo výrobe dopravných prostriedkov, elektroniky,

      moderných technológií

      - Francúzsko - najpríťažlivejší štát z hľadiska CR

       

      ÚLOHY

      1. Vypíšte pohoria ZE.

       2. Vypíšte rieky ZE.

       

      POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA .

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

      UTOROK - 2. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 10. 35 hod.

       

      STREDNÁ EURÓPA - ZHRNUTIE

       

      - veľmi dobrá geografická poloha

      - povrch - pohoria a nížiny

      - rieky - dostatok vody, vybudované prieplavy - doprava, výroba elektrickej energie

      - najviac ornej pôdy má Maďarsko, najviac lesov - Rakúsko

      - v krajinách je zastúpená rastlinná a živočíšna výroba

      - obyvatelia patria hlavne ku Germánom a Slovanom

      - najviac ich žije v mestách, pracujú hlavne v priemysle a službách

      - strojárstvo - najdôležitejšie odvetvie priemyslu

      - dobre rozvinutú dopravu majú hlavne Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko

      - hospodársky najvyspelejším, rozlohou, aj počtom obyvateľov najväčším štátom

        je Nemecko

      - všetky štáty/okrem Švajčiarska a Lichtenštajnska/ sú členmi EÚ

      - štáty strednej Európy sú našimi najvýznamnejšími obchodnými partnermi

       

      POZNÁMKY DO BUDÚCEJ HODINY.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 18. 2. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

                   NEMECKO - POKRAČOVANIE

      OBYVATEĽSTVO

      - prevládajú Nemci

      - významné zastúpenie má turecká menšina/ viac ako 3 milióny/

      - Nemci sa vyznačujú dôslednosťou

      MESTÁ

      - hlavné mesto BERLÍN/rozdelené Berlínskym múrom, východná časť bola hlavným

      mestom NDR, budova Ríšskeho snemu - sídlo parlamentu/

      - Mníchov - centrum Bavorska, výroba BMW, pivný festival

      - Hamburg - prístavné mesto v ústí Labe

      - prístavy - Brémy, Lubeck, Wismar - zapísané do zoznamu UNESCOK

      - Kolín nad Rýnom - katedrály

      - Rostock - prístav

      - Drážďany - galéria maliarskeho umenia

      - Lipsko

      Frankfurt nad Mohanom - 2. najväčšie letisko v Európe

      - Stuttgard - automobily Mercedes

      - Bonn

      - Dusseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg - vytvárajú KONURBÁCIU/ zhluk väčších

        a menších sídiel

      - Lipsko - veľtržné mesto

      - mnohé bane a hutnícke kombináty  po ukončení ťažby uhlia slúžia ako múzeá, 

        niektoré sú v zozname UNESCO/ ako príklad úpravy povrchu po ťažbe/

      DOPRAVA

      - kvalitná sieť diaľnic - najdlhšia v Európe

      - vysokorýchlostné ICE vlaky

      - kvalitná letecká doprava - najväčšie letisko - Frankfurt nad Mohanom, Berlín, Mníchov,

        Bonn, Hannover...

      - riečna doprava- preprava tovarov - Duisburg - patrí k najväčším vnútrozemským 

        prístavom v Európe

      CR

      - turistov láka množstvo historických pamiatok a prírodných zaujímavostí

      - veľmi dobré podmienky pre rozvoj CR

       

      NAPÍŤE ASPOŇ 8 PAMIATOK A ZAUJÍMAVOSTÍ NAVŠTEVOVANÝCH TURISTAMI. 

      V PZ VYPRACUJTE 1. a 3. úlohu na str. 35. 

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

      UTOROK - 16. 2. 2021 - ONLINE HODINA                   

                       ČAS: 10. 35 HOD.

       

                            NEMECKO

      - 2. najväčší štát Európy podľa počtu obyvateľov/ okrem Ruska/

      - patrí k hospodársky najsilnejším štátom sveta

      - v minulosti bolo Západné Nemecko a Východné Nemecko/ r. 1990 došlo k zjednoteniu 

         pádom Berlínskeho múru

      POLOHA

      - priaznivá poloha, prístup k Severnému a Baltskému moru

      POVRCH

      - sever prevažne nížinatý - Severonemecká nížina/ menej úrodná - v minulosti zaľadnená/

      - údolia riek/ Rýn/- vhodné podmienky pre poľnohospodárstvo

      - smerom na juh prevládajú pohoria - Švábska a Franská Jura, Bavorský les, Schwarzwald, Alpy

      / 3000 km/

      VODSTVO

      - Dunaj, Rýn, Labe - celoeurópsky význam, sú splavné, Rýn má veľký význam pre priemysel

      PRIEMYSEL

      - hlavnou priemyselnou oblasťou je PORÚRIE a DOLNÉ PORÝNIE

      - svetový význam - výroba automobilov/ Volkswagen, Opel, Audi, BMW, MERCEDES, 

      PORSCHE/, elektrotechniky,

        /Siemens, Grundik/, spotrebnej elektroniky, meracích a optických

      prístrojov, umelých hnojív, liekov, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, porcelánu, piva

      - veľa výrobkov nemeckých firiem sa vyrába v zahraničí

      POĽNOHOSPODÁRSTVO

      - prevláda ŽV - dobré podmienky na celom území - mlieko, mäso, koža

      RV - využíva moderné technológie

      - produkcia zemiakov, cukru, piva, pšenice, chmeľu...

       

      POZNÁMKY DO ŠTVRTKU.

       

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 11. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                           ČAS: 7. 50 HOD.

       

      RAKÚSKO A ŠVAJČIARSKO - POKRAČOVANIE

       

      Hospodárstvo

      Švajčiarsko

      - nemá takmer žiadne zásoby nerastných surovín

      - priemysel sa orientuje na výrobu bez nerastných surovín

      a/ výroba presných meracích a optických prístrojov

      b/ výroba hodiniek

      - nepodporuje výrobu jadrovej energie

      Rakúsko

      - v minulosti sa tam ťažila železná ruda, kamenná soľ, magnezit

      -  ťažba ropy klesla na minimum

      - nemá žiadne jadrové elektrárne 

       

      Švajčiarsko je rozdelené na samostatné územné celky - KANTÓNY/ jazyková rôznorodosť/.

      - sídlia tam medzinárodné organizácie:

      1. Medzinárodný Červený kríž

      2. Úrady OSN pre Európu

      3. Medzinárodný olympijský výbor

      4. Európska futbalová únia

      - prevažná väčšina sídli v Ženeve

      MESTÁ ŠVAJČIARSKA

      Bern - hlavné mesto

      Ženeva

      Zurich

      Bazilej

      Lugano

      Luzern

      MESTÁ RAKÚSKA

      Viedeň - hlavné mesto

      Salzburg

      Graz

      Linz

      Innsbruck

      Bregenz

      Villach

      CESTOVNÝ RUCH

      - v oboch štátoch lyžiarske strediská v Alpách

      - Ženevské jazero Švajčiarsko

      - historické centrá Viedne, Grazu, Salzburgu v Rakúsku

       

      LICHTENŠTAJNSKO

      - malý štát medzi RAKÚSKOM a ŚVAJĆIARSKOM

      - veľmi dobré predpoklady pre horský cestovný ruch

      - je sídlom bánk a finančných inštitúcií

      - prepojené so Švajčiarskom colnou a menovou úniou

      - hlavné mesto Vaduz - známe hradom

       

      POZNÁMKY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

      UTOROK - 9. 2. 2021 - ÚLOHY NA WEBE


          ŠVAJČIARSKO A RAKÚSKO

      Alpy zaberajú značnú časť rozlohy oboch  štátov - ALPSKÉ ŠTÁTY/ Bernské Alpy, Penninské 

      ALPY, Vysoké Taury...

      - tvoria prekážku v doprave zo severu na juh - cestné a železničné tunely

      - sú to vnútrozemské štáty

      - v Rakúsku sa hovorí po nemecky

      - vo Švajčiarsku po nemecky, francúzsky/sever/, taliansky /JUH/

      - pre oba štáty je charakteristický poriadok a čistota

      POVRCH

      - vhodný pre rozvoj ŽV / chov hovädzieho dobytka a oviec na mlieko/ mliečne výrobky - syry,  

         čokoláda.../

      VODSTVO

      ŠVAJČIARSKO - Rýn/ vodná doprava/

      RAKÚSKO - Dunaj/ pramení v Nemecku/, Inn, Salzach...

      PRIEMYSEL

      1. drevospracujúci - papier, hudobné nástroje 

      2. hutnícky - výroba hliníka

      3. chemický

           Rakúsko - /spracovanie ropy - koncern OMV/

           Švajčiarsko - výroba liekov

      CESTOVNÝ RUCH

      - najvyššie zisky z cestovného ruchu

      - Alpy lákajú turistov v zime aj v lete

      - rozšírená agroturistika

      - turistov lákajú tiež kultúrno- historické pamiatky/ Viedeň, Salzburg, Graz, Bern, Bazilej...

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠTVRTOK - 4. 2. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

                         MAĎARSKO

       - vnútrozemský štát

      3/5 územia tvoria nížiny - Veľká dunajská a Malá dunajská nížina

      - pohoria na severe - najvyššie - Matra

      PODNEBIE

      - mierne a prechodné/ teplé letá, studené zimy/

      VODSTVO

      - najväčšia, najvýznamnejšia rieka - Dunaj /rozdeľuje ho na 2 časti/

      - Tisa- zavlažovanie, povodne

      - jazero Balaton- najväčšie stepné jazero v Európe/ CR, vodné vtáctvo/

       POĽNOHOSPODÁRSTVO

      - stepi pokrývajú väčšinu krajiny - veľmi úrodné černozeme

      - pestuje sa: pšenica, kukurica, slnečnica, cukrová repa, tabak, marhule, broskyne, paradajky, uhorky, 

        paprika, melóny

      - chová sa: dobytok, ošípané, husi, kačice, kone

      PRIEMYSEL

      - nemá dostatok nerastných surovín - dovoz, 

      - zásoby bauxitu - vývoz aj do zahraničia

       

      1. strojársky - výroba autobusov, montáž áut

      2. chemický - spracovanie ropy

      3. farmaceutický - výroba liečiv

      4. potravinársky - 

      5. energetický - výroba elektrickej energie/ hlavne tepelné elektrárne

      DOPRAVA

      - dobre rozvinutá cestná a železničná doprava, budovanie diaľnic

      - vodná doprava - Dunaj/ preprava nerastných surovín/

      OBYVATEĽSTVO

      - prevážne Maďari, aj početná slovenská menšina

      - 1/5 obyvateľov žije v Budapešti

      MESTÁ

      - hlavné mesto Budapešť

      - ďalšie: Debrecín, Miškovec, Segedín, Gyor, Pešť, Nyiregyháza, Ostrihom...

      CR

      - najviac je navštevované hlavné mesto a jeho kúpele

      - jazero Balatón

      - hrad Višehrad - sídlo uhorských panovníkov v 14. stor. , založili tu zoskupenie 

         štátov V4 - Vyšehradská štvorka/ Maďarsko, Poľsko, Česko, Slovensko /

      - kúpele Eger

      - Tokajská oblasť - červené víno/ zasahuje aj na Slovensko/

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 2. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                     ČAS: 10. 35 HOD. 

                

      POĽSKO

      výhodná geografická poloha / sever strednej Erópy/

      POVRCH

      - prevažujú nížiny - Mazovská, Veľkopoľská, Sliezska

      - pahorkatiny - Mazúrska jazerná, Veľkopoľská jazerná, Pomoranská jazerná...

      - pohoria - najvyššie na juhu - Západné- Východné Beskydy / Tatry/

      - tretinu územia pokrývajú lesy

      PODNEBIE

      - mierne a prechodné, smerom na východ menší vplyv oceánu

      VODSTVO

      - Väčšina územia patrí k úmoriu Baltského mora - rieky Odra, Visla /splavné/

      - vybudované prieplavy

      - množstvo jazier ľadovcového pôvodu - SV / Mazurská jazerná pahorkatina/

      - v Tatrách plesá - Morské oko / najväčšie/

      PODY

      - úrodné sú na nížinách a pahorkatinách

      - východ - močiare

      HOSPODÁRSTVO

      - dostatok nerastných surovín

      - ťažba čierneho a hnedého uhlia, železnej rudy, zinku,  medi, rašeliny, kamennej soli/ známa vo svete/ - VELIČKA

      Priemysel

      1. hutnícky - Hornosliezska panva -Katovice, Nowa Huta

      2. strojársky - Varšava, Vroclav, Poznaň, lodenice - prístavy/Gdansk, Štetín, Gdyňa

      3. chemický - Lodž, Plock

      4. textilný 

      5. potravinársky - výroba cukru

      6. výroba elektrickej energie - hlavne tepelné elektrárne

      Poľnohospodárstvo

      ŽV - chov dobytka, ošípaných, hydiny

      - v moriach lov rýb

      RV - pšenica, raž, zemiaky, zelenina, cukrová repa, ľan...

      Doprava

      - rozsiahla sieť železníc a ciest

      - chýbajú kvalitné diaľnice

      - tranzitné ropovody a plynovody z Ruska do Poľska a potom do západnej Európy

      - význam má aj námorná a vodná doprava

      Cestovný ruch - veľmi dobré predpoklady - pamiatky, príroda...

      OBYVATEĽSTVO

      - nerovnomerné osídlenie, väčšina v mestách a na juhu pri riekach

      - národnostné menšiny - Nemci, Bielorusi

      - veľa Poliakov sa vysťahovalo alebo pracuje v zahraničí/ západná Európa/

      - prevláda katolícke vierovyznani

      MESTÁ

      - Varšava, Krakov, Katowice, Lodž, Vroclav, Poznaň, Štetín, Gdynia, Gdaňsk....

       

      POZNÁMKY POŠLITE DO 5. 2. 2021.

       

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 28. 1. 2021 - WEB

             ČESKO - dokončenie

      PRIEMYSEL

      1. strojársky - najvýznamnejší / PRAHA a okolie, BRNO, PLZEŇ/

                             - výroba automobilov / ŠKODA, TATRA /, autobusov / SOR, IRISBUS /, električiek, 

                               vagónov, menších lietadiel

      2. potravinársky - výroba piva /PLZEŇ/, cukru, cukroviniek - ORION

      3. textilný, kožiarsky - na ústupe

      4. výroba skla, porcelánu, keramiky - menej

      5. chemický - spracovanie ropy

      6. farmaceutický

      7. elektrotechnický

      DOPRAVA

      - hustá dopravná sieť

      - najväčší význam - cestná a železničná doprava  

      - letecká doprava - letisko - PRAHA - Ruzyň - medzinárodný význam

      Obyvateľstvo

      - najviac zaľudnené regióny veľkých miest a priemyselné oblasti

      - väčšina žije v mestách

      - najviac ČESI, menšiny - SLOVÁCI, POLIACI, NEMCI

      MESTÁ

      - hlavné mesto - PRAHA, veľkomesto, vďaka historickým pamiatkam, turisticky veľmi navštevované

      mesto

      - 2. najväčšie - BRNO - centrum Moravy

      - OSTRAVA - centrum Sliezska

      - iné dôležité - PLZEŇ, LIBEREC, OLOMOUC, ČESKE BUDĚJOVICE, PARDUBICE, HRADEC KRÁLOVÉ, 

        JIHLAVA.....

      Cestovný ruch

      - veľmi dobré predpoklady

      - Praha

      - mestá v zozname UNESCO - ČESKÝ KRUMLOV, LITOMYŠL, TELČ, KUTNÁ HORA

      - množstvo hradov, zámkov, kaštieľov

      - krasové oblasti Moravského krasu, ČESKÝ RAJ, Krkonoše, Šumava

       

      POZNÁMKY POŠLITE DO 30. 1. 2021. 

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

                          - 

      UTOROK 26. 1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE    

                  ČESKO

       - západný sused

       - spája nás spoločná história, blízky jazyk a kultúra

       - má tri historické územia/ ČECHY, MORAVA, SLIEZSKO/ - pozrite si mapu v učebnici na str. 44

      POVRCH - tvorený ČESKOU VYSOČINOU

      1.najvyššie pohoria - KRKONOŠE, Krušné hory, Šumava, Český les, Jeseníky, Moravsko-sliezske

      Beskydy - prirodzená hranica so susednými štátmi

      2. ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA - vnútrozemie

      3. POLABSKÁ NÍŽINA

      4. DOLNOMORAVSKÝ ,  HORNOMORAVSKÝ, Dyjsko - svratecký úval

       

      PODNEBIE

       

      - mierne a prechodné, väčší vplyv oceánu, dostatok zrážok

       

      - VODSTVO

      - väčšina k úmoriu Severného ľadového oceánu

      - rieky: Labe, Vltava, Morava, ODRA, Ohře, Dyje, Svratka...., vodné elektrárne

      - bohaté na podpovrchové vody- kúpele/ Karlovy Vary, Mariánske Lázně, Luhačovice

       

      POĽNOHOSPODÁRSTVO

      - úrodné černozeme, hnedozeme - Polabská nížina, úvaly - pšenica, kukurica, jačmeň, cukrová repa, 

      slnečnica, vinič, zemiaky, chmeľ...

      - chov  - hovädzí dobytok, ošípané, hydina

       

      NERASTNÉ SUROVINY

      - nemá dostatok

       - ropa, zemný plyn - Rusko

      - hnedé uhlie - MOST, SOKOLOV, CHOMUTOV - využitie v tepelných elektrárňach

      - čierne uhlie - OSTRAVSKO

      - urán, kaolín/ výroba porcelánu/, vápenec - dnes menej

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 21. 1. 2021 - ONLINE HODINA

                   ČAS: 7. 50 HOD.

      OPAKOVANIE, HODNOTENIE

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 19. 1. 2021 -ONLINE HODINA

                  ČAS:  10. 35 HOD, 

      Ak by to bolo možné, tak, by som bola rada mať hodinu o 12. 20/ idem k lekárovi a nerada by som meškať/

      Dajte mi to vedieť do 17. 00 hod.

      OPAKUJTE CELÚ EUROPU, SKÚŠAM!

      KTO MI NEPOSLAL PRACOVNÝ LIST, NECH TAK UROBÍ DO VEČERA, LEBO BUDE MAŤ NEDOSTATOČNÚ.

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠTVRTOK - 14. 1. 2021 - ÚLOHY na WEBE

      Vypracujte pracovný list na známky.

      Pošlite ho do 16. 1. 2021.

      Kto pošle po termíne, neuznám ho.

      ÚLOHY

      1. Rozdeľte hospodárstvo.

      2. Vymenujte hlavné problémy Európy a stručne charakterizujte.

      3. Doplňte

      Poľnohospodárska plodina                                      Oblasť pestovania

       

      a/                                                                                      Taliansko, Rusko, Francúzsko

      b/    raž ..................................................................................................................................                                          

      c/    kukurica  .............................................................................................................................                                           

      d/ ............................................................................     Rusko, Poľsko...                                                                                    

      e/    olivy  .....................................................................................................................................   

      f/                                                                                     Holandsko, Belgicko, Francúzsko

      g/    chmeľ.................................................................................................................................

      4.Doplňte

         Poľnohospodárstvo delíme na 2 základné časti:

         Kvety sa pestujú okrem Holandska aj v .......................................................................................................

         Soby sa chovajú na ............................Európy.

          Priemysel sa delí na ťažobný a ........................................

          Európska únia vznikla............................, v súčasnosti ju tvorí                       štátov.

      5. Utvor správne dvojice

      a/ Stonehenge - megality                              A/ Belgicko

      b/ Domica - jaskyňa                                        B/ Spojené kráľovstvo

      c/ Osvienčim - koncentračný tábor               C/ Slovensko

      d/ Akropolis - posvätné návršie                     D/ Grécko

      e/ Lascaux - jaskynný komplex                      E/ Poľsko

      f/  Bruggy - mestský kanál                              F/  Francúzsko

      6. Rozdeľte Európu na oblasti a vymenujte všetky štáty strednej Európy.

      7. Vyhľadajte na mape všetky štáty západnej Európy a napíšte ich hlavné mestá.

      8.  Zo slabík utvor názvy jazykových skupín v Európe.

           NIA - GER - RO - GRO - MÁ - FÍ - NI - MÁ - VA - NI - SLO - U - NI

      ÚLOHY DO 16. 1. 2021.

       DO NASLEDUJÚCEJ HODINY SI ZOPAKUJTE OD OBYVATEĽSTVA EURÓPY, SKÚŠAM NA ZNÁMKY!

      Žáková

       

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      V NOVOM ROKU VÁM ŽELÁM ZDRAVIE, RADOSŤ, SPOKOJNOSŤ!

      UTOROK - 12.1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

           STREDNÁ EURÓPA

       

      - malú časť jej hraníc predstavujú moria

      - väčšina štátov je vnútrozemských

      - povrch tvoria nížiny aj pohoria

      - najvýznamnejšie povrchové celky sú Alpy a Karpaty, skladajú sa zo samostatných masívov, oddelených 

        kotlinami

      - sever tvoria nížiny, juh- pohoria, JV - Malá a Veľká dunajská kotlina

      - leží v miernom podnebnom pásme s prechodným typom podnebia

      - západná a severná časť má malé rozdiely medzi letom a zimou

      - na obl. s vyššími pohoriami vplýva nadmorská výška

       

      Štáty strednej Európy

      Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtenštajsko, Nemecko.

       

      DO MAPY V PRACOVNOM ZOŠITE/ TRETEJ/, za stranou 26 farebne vyznačte všetky štáty strednej 

      Európy. 

      ODPOVEDZTE:

       Ktoré moria obmývajú strednú Európu?

      Ktorý štát strednej Európy je vnútrozemský a aj jeho susedia sú vnútrozemské štáty?

       

      ÚLOHY POŠLITE DO 15. 1. 2021.

       

      Žáková

       

      ......................................................................................................................................................................................

      ŠTVRTOK - 17. 12. 2020 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 7. 50 HOD.

       

                    OBLASTI EURÓPY

      - v minulosti iné hranice ako dnes

      - menili sa v dôsledku vojen, manželských zväzkov, spojenectiev...

      - niektoré krajiny sa zjednocovali/Taliansko, Nemecko/, iné sa rozpadli/ Rakúsko - Uhorsko -1918, Sovietsky 

      zväz - 1991, Juhoslávia.../

      - členenie Európy vychádza z geografickej polohy, jazykovej príbuznosti, histórie..., ale zaradenie štátov

       k oblastiam nie je jednotné

      REGIÓNY EURÓPY

      1. severná

      2. západná

      3. stredná

      4. východná

      5. juhovýchodná

      6. južná

      Z pracovného zošita vypracujete 1., 2. úlohu na str. 27.

       

      ÚLOHY VYPRACUJETE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      PRAJEM VÁM POŽEHNANÉ A POKOJNÉ SVIATKY,  VEĽA ZDRAVIA, RADOSTI A SPOKOJNOSTI.

       

      Žáková

      //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      UTOROK - 15. 12. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

       

      VYPRACUJTE PROJEKT O EURÓPSKEJ ÚNII

      1. kedy vznikla

      2. zakladajúce štáty

      3. koľko má dnes členských štátov

      4. vstup SLOVENSKA do EÚ

      5. symboly EÚ

      6. najdôležitejšie inštitúcie EÚ

      7. doplniť obrázkami

       

      POŠLITE DO KONCA PRÁZDNIN.

       

      Žáková

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 10. 12. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

       

      PROBLÉMY EURÓPY

      - patrí medzi najviac rozvinuté oblasti sveta s vysokou životnou úrovňou

      - musí čeliť problémom

      a/ vyskytujúce sa v malom množstve štátov

      b/ spoločné pre celú Európu

       

      Najvýraznejšie problémy

       

      1. veľké ekonomické problémy medzi regiónmi

       - prejavujú sa vo vyspelosti a v životnej úrovni

      - príčinou je historický vývoj, nedostatok prírodných zdrojov, kvalita ciest, služieb...

      - štáty západ. a severnej Európy - vyspelé hospodárstvo, vysoká životná úroveň

      - V a JV - zaostáva

      - rozdiely sú aj v rámci jednotlivých štátov

       

      2. etnické napätie a konflikty

      - príčinou je veľmi pestré národnostné zloženie obyvateľstva

      - najväčší konflikt - občianska vojna pri rozpade bývalej Juhoslávie

      - konflikt v Čečensku a Dagestane

      Etnické konflikty vznikajú v štátoch s veľkým počtom prisťahovalcov

      - bezproblémové spolunažívanie národov badáme vo viacerých krajinách

       

      3. starnutie obyvateľstva

      -  vo väčšine štátov je nízky prirodzený prírastok

      - príchod obyvateľov z iných oblastí sveta spôsobuje mierny nárast obyvateľstva

      - vysoká životná úroveň zvyšuje vek dožitia

      - prevládajú ľudia v dôchodkovom veku/ nad 65 rokov

      - vznikajú problémy so zabezpečovaním dôchodkov a zabezpečovaním zdravotníckej 

      starostlivosti

       

      4. nelegálne prisťahovalectvo - hlavne z chudobných regiónov Ázie a Afriky

       

      5. prírodné katastrofy

      - súvisia so zmenami v krajine/odlesňovanie/

      - s globálnym otepľovaním - extrémne prejavy počasia, povodne, požiare, silné vetry

      - výbuchy sopiek a zemetrasenia

       

      POZNÁMKY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 8. 12. 202 - ONLINE HODINA

                           ČAS: 10. 35 HOD.

       

          CESTOVNÝ RUCH EURÓPY

      - je významnou súčasťou hospodárstva väčšiny európskych štátov

      - už v 19. stor. bohatšie vrstvy vyhľadávali túto formu odpočinku

      - jeho masový rozvoj zaznamenávame v 2. polovici 20. stor./ najprv kúpele, potom kultúrno-

        historické pamiatky, príroda/

      CR delíme na:

      1. prímorská rekreácia - štáty J a JV Európy, aj poznávanie kultúrnych pamiatok

      2. horská turistika a zimné športy - väčšina európskych pohorí, najviac v alpských štátoch

      3. návšteva pútnických miest - Vatikán, Fátima- Portugalsko, Lurdy - Francúzsko

      4. veľtrhy, výstavy, festivaly/filmové festivaly - Benátky, Berlín, Cannes/

      - hustá sieť hotelov, penziónov, kempingov, reštaurácií

      - rozdielna kvalita služieb

      - príjmy z CR sú dôležité pre mnohé štáty - Andorra, Monako, San Maríno, Taliansko, Grécko,

      Chorvátsko....

      POZNÁMKY OPÍŠTE DO ZOŠITA.

       V PRACOVNOM ZOŠITE VYPRACUJTE 4., 5. úlohu na str.23

       

      Žáková

      __________________________________________________________________________________________

       

      ŠTVRTOK - 3. 12. 2020 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 7. 50 HOD.

       

                            DOPRAVA EURÓPY

       

      - veľmi dobre rozvinutá, v mnohých prípadoch najmodernejšia na svete

      -  najviac rozvinutá je v štátoch západnej Európy

      -  smerom na východ sa jej kvalita zmenšuje

      -  dopravné koridory spájajú veľké mestá jednotlivých štátov

      Druhy dopravy

      1. cestná - preprava tovaru, osôb

                        - hlavne v záp. Európe je hustá sieť diaľnic

                         - dopravné kohé tunely/ tunel spájajúci VB a Franc. popod Lamanš..../

      2. železničná doprava - preprava tovaru , hlavne na väčšie vzdialenosti

                                              - najväčší rozvoj zaznamenala začiatkom 20. stor.

                                               - preprava osôb na kratšie vzdialenosti/rýchlovlaky až 300 km /h/

      3. vodná doprava - preprava nerastných surovín, tovaru

                                      - viaceré rieky  sú prepojené prieplavmi/ Dunaj- Mohan- Rýn.../

                                       - rieky majú aj riečne prístavy

      4. námorná doprava - suroviny, tovar, ľudia

                                           - pobrežné prístavy vo viacerých mestách/ Rotterdam, Londýn, Hamburg, 

                                           Marseille.../

      5.  letecká doprava - veľké mestá majú letiská/ Frankfurt nad Mohanom, Londýn, Paríž, 

                                          Moskva, Madrid, Rím, Amsterdam.../

                                          - umožňuje spojenie s celým svetom

      6.  mestská hromadná doprava - metro, električky, autobusy, trolejbusy

      7.  potrubná doprava - preprava ropy a zemného plynu/ ropovody, plynovody/

                                            - spájajú miesta ťažby s miestami spracovania

      8.  elektrické vedenia - prepojené štáty - preprava elektriny

       

      POZNÁMKY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

      UTOROK - 1. 12. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

         O 10. 35 HOD. SA PRIPOJTE NA 10 MINÚT NA HODINU.

       

      HOSPODÁRSTVO EURÓPY

      Priemysel

      Európa sa považuje za " kolísku" priemyslu.

      V minulosti priemysel závisel od: 1. nerastných surovín

                                                                 2. dostatku pracovníkov

                                                                 3. vody /nevyhnutná pre viaceré odvetvia/

      S rozvojom techniky rástol význam vzdelanosti, dopravy a životného prostredia.

      Mnohé výrobky sú výsledkom spolupráce viacerých odvetví.

       

      Rozdelenie priemyslu: 1. ťažobný - zabezpečuje suroviny

                                           2. spracovateľský - spracuváva ich na rôznej úrovni

                                           a/ ťažký - vyrába zariadenia, látky, prvky, ktoré sa ďalej spracúvajú

                                           b/ ľahký/ spotrebný/ - výroba predmetov, ktoré priamo využíva človek

                                               chemický - nafta, benzín, oleje, čistiace prostriedky...

                                               potravinársky

                                               obuvnícky

                                               odevný

                                               papierenský

                                               farmaceutický

                                               sklársky

                                               drevársky...

      Znaky európskeho priemyslu:   1. orientácia na výrobu náročnú na kvalifikáciu pracovnej sily - 

                                                             odborníci vo  výpočtovej technike...

                                                            2. sústreďovanie jednoduchších výrobných operácií nároč - 

                                                            nejších na  množstvo  pracovníkov do menej rozvinutých 

                                                            častí sveta - mnohé európske firmy vyrábajú svoje

                                                            produkty mimo Európy

                                                            3. naviazanie priemyslu na vedu a výskum - výskumné 

                                                             laboratória overujú výsledky svojej práce v praxi

                                                          

      V súčasnosti dominuje: výroba osobných automobilov, železničných súprav, nábytku,

      syrov,  čokolády, piva, vína, kozmetiky, módnych doplnkov..

      Moderný priemysel má západná, severná, do určitej miery aj stredná a južná Európa.

       

      OPÍŠETE SI POZNÁMKY.

      Z pracovného zošita vypracujete úlohy 1., 3. na str. 20 - 21., pošlete ich do 4. 12. 2020.

       

      Žáková

      _________________________________________________________________________________

      ŠTVRTOK - 26. 11. 2020 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 7. 50 HOD.

      VYHODNOTENIE TESTU

       

      HOSPODÁRSTVO EURÓPY

      Poľnohospodárstvo 

      Poľnohospodárstvo - 1. aktivita vyspelého človeka, závislá od slnečného svetla, tepla a vody.

      Súčasné poľnohospodárstvo využíva modernú techniku v rastlinnej, aj živočíšnej výrobe.

      Poľnohospodárstvo závisí od prírodných podmienok/podnebie, kvalita pôdy, povrch, voda/. 

      Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj lesné hospodárstvo a lov rýb, živočíchov.

      Poľnohospodárstvo sa delí na:

      1. rastlinná výroba - pestovanie plodín/ južná polovica a východná Európa - stepi, suchšie

          a teplejšie podnebie

      2. živočíšna výroba - chov zvierat/severná a západná Európa , chladnejšie a suchšie podnebie

      RV

      Pestovanie: 1. pšenica - Taliansko, Rusko, Francúzsko, Ukrajina

                            2. raž - Rusko, Poľsko, Fínsko, Nemecko

                            3. kukurica - južná Európa a Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko

                            4. zemiaky - Rusko, Poľsko

                            5. cukrová repa - Francúzsko, Nemecko, Poľsko

                            6. olejniny 

                                a/ slnečnica -JV Európa a Maďarsko, Ukrajina, Rusko

                                 b/ olivy - oblasť Stredomoria - najviac Španielsko, Taliansko, Grécko

                                 c/ repka olejná, ľan, konope

                            7. vinič - juh Európy a Francúzsko

                            8. jablká - Taliansko, Francúzsko, Nemecko

                            9. chmeľ - Nemecko, Česko

                           10. kvety - Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Bulharsko

      ŽV

      Z hľadiska kusov prevláda: hovädzí dobytok, ošípané, hydina.

      Juh - kozy.

      Spojené kráľovstvo a Írsko - ovce, kone.

      Francúzsko - kone.

       

      POZNÁMKY SI OPÍŠTE A POŠLITE DO 29. 11. 2020.

      Žáková
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

      UTOROK - 24. 11. 2020 -ONLINE HODINA

                         ČAS: 10. 35 HOD.

      TEST - EURÓPA - PRÍRODNÉ POMERY

      1.Doplň správne písmená v názve pohorí a nížin.

      K _ _ P _ _ Y

      D _ _ ´A _ E

      _ R _ L

      _ Á _ S _ _  N _ Ž _ _ _

      A _ _ Y

      F _ _ _ C _ _ _ _ A  N _ _ _ N _

       

      2. K akým úmoriam patrí územie Európy?

          Čo je to úmorie?

       

      3.Usporiadaj rastlinné stupne od najnižšieho po najvyšší:

      a/ kosodrevina

      b/ dubové lesy

      c/ vysokohorské lúky

      d/ bukové lesy

      e/ smrekové lesy

       

      4. K akým jazykovým skupinám patria:

      a/ Srbi -

      b/ Poliaci -

      c/ Nemci -

      d/ Španieli -

      e/ Bulhari -

      f/ Maďari -

      g/ Gréci -

       

      5.Pracuj s mapou a napíš akými mestami pretekajú tieto rieky.

      a/ Visla - 

      b/ Vltava -

      c/ Seina -

      d/ Temža -

      e/ Ebro -

      f/  Moskva -

      g/ Dneper -

       

      6. Vymenuj polostrovy Európy/ 7/.

       

      7. Európa sa rozprestiera na pologuli:

      a/ západnej

      b/ východnej

      c/ južnej 

      d/ severnej

       

      8. Európu od Afriky oddeľuje.................................prieliv.

       

      9. Popíš hranicu medzi Európou a Áziou/ kadiaľ prechádza/.

       

      10. Je to pravda?

      a/ Väčšina obyvateľov Európy žije v mestách.

      b/ Obyvateľstvo Európy v súčasnosti starne.

      c/ V Európe žije viac  než 1 miliarda obyvateľov.

      d/ Väčšinu obyvateľov tvoria kresťania.

      e/ Najväčšími európskymi mestami sú Moskva a Londýn.

      f/ Najväčšou nížinou je Východoeurópska nížina.

      g/ Najdlhšou riekou je Dunaj.

       

      11. V prešmyčkách sú ukryté názvy sopiek.

            a/                                              b/

            c/                                              c/

      BO - ZUV - NA - KLA - STROM - VE - LI -ET - HE

       

      12. Vymenuj typy krajín v Európe.

       

      13. Aké typy podnebia prevládajú v Európe v Európe?/4/

       

      14. V Európe žije:

             a/ približne 80 národov a národností

             b/ 100 národov a národností

             c/ 120 národov a národností

       

      PRIPOJTE SA NA HODINU.

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠTVRTOK - 19. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEB STRÁNKE

       OPAKOVANIE: EURÓPA - PRÍRODNÉ POMERY

      1.vypracujete úlohy na ZNÁMKY

      2. pošlete ich do 21. 11. 2020

      3. v utorok test z opakovania

       

      PRACOVNÝ LIST

       

      1,Vysvetlite pojmy: EURÓPA, EURÁZIA

       

      2. Určte hranicu medzi Európou a Áziou.

       

      3. Do ktorého úmoria patria rieky:

      a/ Labe                             b/ Dunaj                         c/ Volga                                     d/ Visla         

      e/ Pečora

      3. K akej jazykovej skupine patria:

      a/Rumuni                         b/ Estónci                         c/ Srbi                                d/ Angličania

      e/ Gréci

      4. Vymenujte hlavné náboženstvá v Európe

       

      5. Ako sa volá najvyšší európsky vrch a v akom pohorí leží?

       

      6. Určte podnebné pásma v týchto oblastiach:

      a/ Pyrenejský polostrov

      b/ Island

      c/ Východoeurópska nížina

      d/ Krym

      e/ Peloponéz

       

      7. Aké oceány obmývajú Európu?

       

      8. Napíšte 3 najväčšie európske mestá.

       

      9. Kto bol predkami Dánov, Nórov, Švédov?

       

      10. Aké činitele vplývajú na podnebie Európy?

       

      V UTOROK BUDE TEST - OPAKOVANIE O EURÓPE.

      ŽÁKOVÁ

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 12. 11. 2020 ÚLOHY NA WEB STRÁNKE

      1. poznámky si opíšte do zošita

      2. vypracujte pracovný list/ na známky/

       

      JAZYKY A NÁBOŽENSTVO

      - na území žije približne 80 národov a národností

      -najpoužívanejšie jazyky: ruština, nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, španielčina, ukrajinčina,  

       poľština

      - príbuzné jazyky vytvárajú jazykové skupiny

      1. SLOVANIA - Rusi, Ukrajinci, Poliaci, Česi, Slováci, Bielorusi, Srbi, Bulhari, Chorváti..., najviac

      2. GERMÁNI - Nemci, Angličania, Holanďania, Švédi, Rakúšania, Dáni...

      3. ROMÁNI - Francúzi, Taliani, Španieli, Rumuni, Portugalci

      4. UGROFÍNI - Fíni, Maďari, Estónci...

      5. HELÉNI - Gréci 

      6. KELTI - malá časť obyvateľstva v Írsku a Veľkej Británii

       

      Náboženstvo

      - prevláda katolícke vierovyznanie

      1. KATOLÍCI - rímski, grécki - J, Z, stred. Európa

      2. PROTESTANTI - S, časť Z a stred. EURÓPY

      3. PRAVOSLÁVNI - V, JV, stred. Európa

      MESTÁ

      - typické sú historické centrá - starobylé kostoly, meštianske domy, radnice, hradby...

      - známe sú aj štvrte s modernými budovami - " CITY" - firmy, luxusné budovy, obchody, banky....

      - väčšina obyvateľov žije v obytných štvrtiach

      - na okraji väčších miest sú "satelitné štvrte"- rodinné domy

      - veľa ľudí žije na vidieku neďaleko miest

      - vážny problém súčasných miest sú štvrte chudoby alebo štvrte prisťahovalcov - kriminalita, 

        drogy...

      Najväčšie európske mestá: Moskva, Paríž, Londýn, Berlín, Brusel, Varšava...

       

      ÚLOHY NA VYPRACOVANIE

      1. Podľa mapy v učebnici na str. 26 napíš, v ktorej časti Európy žijú:

      Slovania - 

      Germáni - 

      Románi - 

      Ugrofíni - 

       

      2. Rozhodni o pravdivosti / áno, nie /

      a/ Väčšina obyvateľov žije v mestách.

      b/ V Európe sa nenachádzajú veľkomestá.

      c/ Obyvateľstvo Európy v súčasnosti starne.

      d/ V Európe žije menej než 1 miliarda ľudí.

      e/ Väčšinu Európanov tvoria kresťania.

      f/ Najväčšími mestami sú Moskva a Londýn.

      g/ Najpočetnejšiu jazykovú skupinu tvoria Ugrofíni.

       

      ÚLOHY POŠLITE DO 13. 11. 2020.

      Žáková

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 10. 11. 2020 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 10. 35 HOD:

      LINK:https://meet.google.com/fhz-iefh-tir

      1. pripravte si učebnicu, pracovný zošit, mapu Európy

      2. opíšte si poznámky

      3. vypracujte si úlohy z PZ - 1., 2.. str. 17

       

      OBYVATEĽSTVO A SÍDLA EURÓPY

       

      V Európe je viac než 741,4 miliónov obyvateľov /r. 2016/.

      Počet obyvateľov sa už dlhšiu dobu veľmi nemení.

      V 2. polovici 20. stor. bolo viac prisťahovalcov v porovnaní s prirodzeným prírastkom. 

      V súčasnosti badáme starnutie obyvateľstva, pretože sa predlžuje priemerná dĺžka života

      a rodí sa menej detí.

      Vo viacerých štátoch badáme prirodzený úbytok/viac zomrie ako sa narodí/.

      V minulosti boli najviac zaľudnené oblasti pri Stredozemnom mori.

      S rozvojom priemyslu a poľnohospodárstva sa obyvatelia  presunuli do strednej a západnej Európy.

      Dnes sú menej zaľudnené časti severnej a východnej Európy.

      Prevažná časť obyvateľov žije v mestách. 

      Priemerná hustota zaľudnenia v najzaľudnenejších štátoch je viac než 200 obyvateľov na km2.

      Slovensko má 112 obyvateľov na km2.

      Najhustejšie sú zaľudnené štáty s malou rozlohou/Vatikán, Monako, San Maríno.../

      Začiatkom 18. stor. bol veľmi pomalý rast obyvateľov - vojny, epidémie, choroby/ vysoká úmrtnosť/.

      V 19. a začiatkom 20. stor. sa ľudia sťahovali za prácou a lepším životom na Dolnú zem/juhovýchodná 

      Európa/ , do Ameriky, Kanady...

       

      Zlepšenie zdravotníckej starostlivosti umožnilo oveľa rýchlejší rast obyvateľov.

      2. polovica 20. stor. - výrazné spomalenie rastu. 

      Prelom 20. a 21. stor. - jeho zastavenie.

       

      ÚLOHY POŠLITE DO 13. 11. 2020.

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ÚLOHY OD 3. 11 DO 6. 11. 20201

      ŠTVRTOK - 5. 11. 2020 - ONLIINE HODINA

                          ČAS: 7.50 HOD.

      LINK: https://meet.google.com/fhz-iefh-tir

      1. pracovný zošit, učebnica, pero

      2. poznámky opíšte do zošita

      3. v PZ vypracujte zvyšné úlohy

       

      KORENE EURÓPSKEJ CIVILIZÁCIE A KULTÚRY

       

      Európa nepatrí k najstarším svetadielom, ale jej civilizácia dosiahla vysokú úroveň ešte pred Kristom.

      1. Antické obdobie

      Starovekí Gréci a Rímania nadviazali na civilizácie Egypta, Mezopotámie...

      S Gréckom sa spájajú pojmy: demokracia, olympijské a divadelné hry, tvar a rozmery Zeme, základy 

      geometrie.

      Rímania budovali technické systémy/ vodovod/, čím získavali vodu pre ľudí a na zavlažovanie.

      Kresťanstvo má svoje korene v starovekom Ríme.

      Európsku kultúru , vedu a vzdelanie najviac ovplyvnil stredovek.

       Vďaka cirkvi  sa rozvíjala vzdelanosť, vznikalo veľké množstvo kníh, ale aj cirkevné stavba - kostoly, 

      kláštory

       a iné historické budovy.

      Centrami vzdelanosti sa stali kláštory.

      V 12. stor. vznikli prvé univerzity - najstaršie v Bologni, Paríži, Cambridge, Karlova Univerzita v Prahe...

      2. Obdobie humanizmu a renesancie

      Týmto obdobím sa začal rozvoj európskej vzdelanosti , kultúry, techniky - novovek.

      Vďaka zámorským objavom, Európania začali kolonizovať svet.

      Priemyselná revolúcia znamenala prísun strojov do výroby, sústredenie života do miest.

      Tradícia demokracie

      V priebehu 19. a 20. stor, so zavedením všeobecného volebného práva aj pre ženy, môžeme hovoriť o 

      demokracii ako ju poznáme dnes.

       V Európe máme veľa monarchií/ 10/. - štáty, v ktorých je panovník/panovníčka/najvyššie postavenou 

      osobou. Panuje, ale nevládne.

      Zjednocovanie Európy

      - zjednocovanie Európy v rámci Európskej únie - viac než polovica štátov Európy

      Pôvodne bola zameraná na hospodársku spoluprácu, dnes je významnou politickou silou.

      ÚLOHY POŠLITE DO 6. 11, 2020.

      S pozdravom Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 3. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEB STRÁNKE

      1. poznámky opísať do zošita

      2. opakovať prebraté učivo o Európe

       

      VPLYV ČLOVEKA NA KRAJINU

       

      ČLOVEK stále zasahoval a zasahuje do krajiny.

      1. výrub lesov pre potrebu výstavby závodov, sídiel, komunikácií/ dôsledok odlesňovania - ničivé povodne/

      2. znečistenie vodných tokov - v súčasnosti lepšia situácia - čističky odpadových vôd...

      3. znečisťovanie morí - od 2. polovice 20. stor. - ťažba ropy, radioaktívny a chemický odpad

      4. znečistenie podzemných vôd - ropovody...

      5. skládky priemyselných odpadov - dnes veľké finančné prostriedky na ich odstránenie

      6. záber ornej pôdy - výstavba komunikácií, obchodných centier/ hluk, emisie, prašnosť.../

      7. poškodzovanie krajiny nadmerným turizmom

      8. šírenie nepôvodných inváznych rastlín a živočíchov na úkor pôvodných ekosystémov/ pohánkovec - 

      rýchlo sa šíri, ambrózia - pozdĺž železníc, boľševník.../ 

       

      Od konca 20. stor. sa znižuje znečisťovanie životného prostredia - zavádzanie nových technológií,

       filtrov, 

      vznik národných parkov, chránených území....

       

      ÚLOHY POŠLITE DO 6. 11. 2020.

      S pozdravom Žáková.

       

      ÚLOHY OD 26. 10. DO 30. 10. 2020

      ŠTVRTOK - 29. 10. 2020 - ÚLOHY na WEB STRÁNKE

      1. prečítajte si učivo z učebnice na str. 18 - 19

      2. naučte sa z poznámok

      3. z PZ 2., 3., 4., 5., 6. úloha na str. 12 - 13

      4. úlohy neposielajte, vypracujte ich, kontrola na najbližšej ONLINE HODINE 

       

      TYPY KRAJÍN EURÓPY

       

      Poloha Európy a charakter podnebia ovplyvnili vytvorenie jednotlivých typov krajín a vegetačnú stupňovitosť.

      Veľký vplyv má aj človek, ktorý pôvodnú krajinu premenil na KULTÚRNU.

      Typy krajín zo severu na juh:    1. polárna pustatina - najsevernejšie ostrovy, počas celého roka zaľadnené

                                                         2. tundra - úzky pás pri pobreží SĽO - machy, lišajníky, zakrpatené brezy, vŕby...

                                                         3. tajga - rozsiahle plochy ihličnatých lesov - smreky, borovice, smrekovce..

                                                            .- pôdy - podzoly         

                                                         4. zmiešané a listnaté lesy - buk, hrab, jedľa dub - málo úrodné pôdy - 

                                                             kambizeme

                                                         5. stepi a lesostepi - úrodné černozeme a hnedozeme  - JV, V

                                                         6. polopúšte a púšte mierneho pásma - okolo Kaspického mora, úrodné pôdy 

                                                             len  tam, kde sa  zavlažuje

                                                         7. subtropické listnaté a stálozelené lesy - gaštan, dub, céder, vavrín - okolo 

                                                             Stredozemného a   Čierneho mora - 

                                                             človek ich premenil na pasienky, dnes porasty nízkych krovín

       

      S pozdravom Žáková

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                        

                                                  

                                                  

       

                                                      

       

       

      V UTOROK - 27. 10. 2020 - ONLINE HODINA

                           ČAS: 10.35 HOD.

      KLIKNITE NA LINKhttps://meet.google.com/fhz-iefh-tir

      1. pripravte si pracovné zošity/kto má/, učebnicu, pero a mapu Európy

      2. z WEB stránky si opíšte poznámky

      3. vypracujte úlohy  1., 2., 5., 7. v PZ na str. 10 - 11

       

      VODSTVO EURÓPY

      Je tu hustá riečna sieť - dostatok zrážok.

      Zdrojom vody na severe a v horách je ľadovec, sneh. Smerom na juh je to dážď. 

      Európa patrí k 2 úmoriam:

      1. úmorie Atlantického oceánu - prevažná časť Európy

      2. úmorie Severného ľadového oceánu - najsevernejšia časť Európy: Pečora, Severná Dvina, Onega...

      3. bezodtoková oblasť - rieky sa vlievajú do Kaspického mora - Volga, Emba, Ural

       

      Rieky

      Najdlhšia európska rieka - Volga

      Iné východoeurópske rieky: Don, Dneper, Emba, Ural, Dnester...., najviac vody na jar.

      V západnej Európe sú: Rýn, Loira, Seina, Temža - dostatok vody celý rok, hlavne v zime.

      Stredná Európa - Labe, Odra, VIsla, Mohan, Dunaj...- najviac vody na jar, keď sa topí sneh

      Južná Európa- najvodnatejšie: Pád, Tajo, Ebro, Tiber...

      Rieky, ktoré pramenia vo vysokých pohoriach majú najviac vody v apríli a v máji, topí sa sneh a ľadovce/ 

      Dunaj, Rhôna/

      Juhovýchodná Európa - Dunaj, Sáva, Dráva...

      Väčšie rieky sa využívajú na dopravu - kanál- Rýn - Mohan -Dunaj, Don - Dneper...

      Jazerá

      1. ľadovcové ho pôvodu - jazerá vo Fínsku, Švédsku, Tatranské plesá....

      Najväčšie - Ladožské, Onežské - SZ Ruska.

      2. ľadovcovo tektonického pôvodu - v Alpách - Ženevské, Gardské

      3. iný pôvod - Balaton, Neziderské j. - stredná Európa

      K vodstvu patrí aj podzemná voda/ minerálne a termálne pramene - krasové oblasti, riečne usadeniny/.

      Veľa vody je aj v horských ľadovcoch - Alpy, pevninských ľadovcoch - časť ostrovov v Severnom ľadovom 

      oceáne. 

      Globálne otepľovanie spôsobuje ich topenie.

       

      VYPRACOVANÉ ÚLOHY POŠLETE DO 30. 10. 2020.

      S pozdravom Žáková

      ___________________________________________________________________________________________

       

      VO ŠTVRTOK - 22. 10. 2020 VYPRACUJETE ÚLOHY Z WEB STRÁNKY.

       

      a/ z učebnice na str. 14 si odpíšete dôležité pojmy/ čo je povodie, úmorie, rozvodie a prietok/

      b/ budete pracovať s mapou Európy a vyhľadáte si najväčšie pohoria a nížiny Európy

      c/ vypracujete jednotlivé úlohy na známky

       

      ÚLOHY NA VYPRACOVANIE 

        1.  Doplňte správne písmená v názvoch pohorí a nížin a určte podľa svetových strán, v ktorej časti Európy ležia

         K - - P - - - Y                                                 ležia v                                                  časti Európy

         D - -Á - E                                                      ležia v                                                  časti Európy

          - R - L                                                          leží v                                                     časti Európy

          - Á - S - -  N - Ž - -  -                                    leží v                                                     časti Európy

          A - - Y                                                          ležia v                                                   časti Európy

          A - - N - - Y                                                  ležia v                                                   časti Európy

          F - - - C - - - - A N - - -  N -                           leží v                                                      časti Európy

         2. Pomocou atlasu doplňte tabuľku

                  Pohorie                                             Najvyšší vrch                                         Nadmorská výška

                                                                            Mont Blanc                                                   

                                                                                                                                                    2655 m n. m.

                  Ural 

                                                                              Pico de Aneto

                  Škandinávske vrchy

         3. V tajničke sa skrýva názov ostrova s najvyšším počtom sopiek v Európe a názov najznámejšej sopky.

         a/ ostrov v Stredozemnom mori                                       x - x x x x x

         b/ nížina na Apeninskom polostrove                           x x x - x x      

         c/ najvyššie pohorie Európy                                              x - x x

         d/ susedný svetadiel Európy                                       x x x - 

         e/ oceán na západe Európy                                     x x x x - x x x x x 

         f/ úžina medzi Európou a Áziou                                  x x x - x x x x x 

        g/ more na juhovýchode Európy                                    x x - x x x 

        h/ menší polostrov na severe                                         x x - x x x 

       ch/ Severonemecká a Francúzska                             x x x x - x

          i/ pohorie tvoriace hranicu medzi                                   x x - x

             Európou a Áziou

        4. V prešmyčke sa skrývajú názvy sopiek. Zistite ich názvy a určte štáty, v ktorých ležia.

             BO - ZUV - NA - KLA - STROM - VE - LI - ET - HE

         a/                                                                                             b/

         c/                                                                                            d/ 

        5. Je to pravda?                                                                                                                                        

        a/ Najrozsiahlejšia nížina  v Európe je Východoeurópska.                                                                                 Á         N

        b/ Väčšiu časť povrchu Európy zaberajú nížiny.                                                                                                 Á         N

        c/ Horské ľadovce sa vyskytujú v Alpách.                                                                                                           Á         N

        d/ Najvyšší vrch Európy je Matterhorn.                                                                                                                Á        N

        e/ Najviac činných sopiek je na Islande.                                                                                                              Á         N

        f/ Pyreneje ležia medzi Francúzskom a Talianskom.                                                                                           Á         N

       

        VYPRACOVANÉ ÚLOHY POŠLITE DO 23. 10. 2020.

        DODRŽTE TERMÍN! BUDE TO NA ZNÁMKY!

        S pozdravom Žáková.

      _______________________________________________________________

      ÚLOHY OD 12. 10. do 16. 10. 2020

      Ahojte, posielam Vám ďalšie poznámky.

      PODNEBIE EURÓPY

      Činitele ovplyvňujúce podnebie Európy

       1. geografická šírka / vzdialenosť od rovníka/

       2.  vzdialenosť od oceána

       3.  prevládajúce západné vetry od Atlantického oceána

       4.  teplý Golfský prúd

       5.  nadmorská výška

       6.  rozloženie nížin a pohorí

      Takmer celá Európa leží v miernom podnebnom pásme / okrem najsevernejších oblastí a oblastí okolo Stredozemného mora/.

      Typy podnebia

       1. oceánsky / prímorský/ typ - oblasti blízko pri ATLANTICKOM OCEÁNE, celý rok dostatok zrážok, chladnejšie letá, teplejšie

        zimy    

       2. prechodný typ - a/ prevládajúci vplyv oceánu

                                        b/ prevládajúci vplyv pevniny

       - zmenšuje sa množstvo zrážok smerom na východ, zväčšujú sa rozdiely medzi letnými a zimnými teplotami

       -zimy- studené, veľa snehu, letá teplé, časté búrky

       3. pevninový/ kontinentálny / typ - vnútrozemie východnej Európy

       - malý vplyv oceánu, málo zrážok, mrazivé zimy, horúce a suché letá

       - najmenej zrážok pri Kaspickom mori- najsuchšia oblasť

       - vplyvom Golfského prúdu Nórske more nezamŕza

       Oblasti pri Stredozemnom a Čiernom mori majú subtropické podnebie- stredomorské, letá- horúce a suché, zimy- 

      mierne a daždivé.

       Sever Európy má subarktické- studené podnebie - krátke letá, dlhé mrazivé zimy, sneh, ľad.

       Prečítajte si z učebnice na str. 11 až 13. Pozrite si mapky na str. 11, mapu o podnebí si nakreslite do zošita/ farebne /

       a vyznačte typ podnebia.

       

      ÚLOHY POŠLITE DO 16. 10. 2020.

      S pozdravom Žáková.

      ================================================================================================

      6. 10. 2020

      MILÉ DETI, posielam Vám poznámky opíšte si ich do zošita a pošlite na adresu: zakova@zskombj.sk

          POLOHA A ROZLOHA EURÓPY 

      Pobrežie Európy je veľmi členité/ ostrovy, polostrovy, zálivy.... /

      Svetadiel leží na severnej pologuli. Európou prechádza hlavný poludník, prevažná časť leží na východnej pologuli, malá časť na západnej.

      Najsevernejší bod na pevnine: mys Nordkin /Nórsko /

      Najjužnejší: mys Marroqui /Španielsko /

      Najvýchodnejší: bezmenný vrch v pohorí Ural /Rusko/

      Najzápadnejší: mys Roca /Portugalsko/

      Európu obmývajú moria Atlantického a Severného ľadového oceánu. Od Afriky ju oddeľuje Gibraltársky prieliv.

      Polostrovy: Škandinávsky, Balkánsky, Pyrenejský, Apeninský, Jutský, Kola, Bretónsky. 

      Najväčšie ostrovy: Veľká Británia a Írsko, Sicília, Sardínia, Korzika, Nová Zem, Kréta, súostrovia- Baleáry, Fajerské o., Azory, Shetlandy, Kanárske o.,...


      Pracujte s atlasom a vypíšte moria, ktoré obmývajú Európu.

      Prajem Vám veľa zdravia, Žáková!

       

      8. 10. 2020

      Ahojte! Posielam ďalšie poznámky.

      POVRCH EURÓPY

      -väčšinu rozlohy zaberajú nížiny- skoro 60%

      - Východoeurópska- najrozsiahlejšia, Kaspická, Čiernomorská, Dneperská, Rumunská, Pádska, 

      Francúzska, Severoemecká,

        Stredopoľské

      - povrch nížin formoval ľadovec, severnejšie nížiny sú málo úrodné

      - za najstaršiu časť Európy sa považuje Baltský štít- v oblasti Baltského mora

      Pohoria

      - Škandinávske vrchy- povrch ovplyvnili ľadovce- vznik fjordov/dlhé úzke zálivy/, Ural, 

      - Pyreneje, Alpy, Karpaty, Dináre, Apeniny- vznikli vrásnením a sopečnou činnosťou

      - Alpy a Karpaty tvoria mohutné oblúky

      - najvyšší vrch Európy- Mont Blanc v Alpách/ 4807m n. m./, na hranici Francúzska a Talianska- pokrytý ľadovcom

      - niektoré pohoria vznikli sopečnou činnosťou

      - najviac aktívnych sopiek má Island- najvyššia Hekla

      - Etna na Sicílii, Stromboli- Liparské ostrovy

       

      Všetky povrchové celky vedieť vyhľadať na mape a poznámky poslať.

      Žáková