• 37032

     •  

      ŠTVRTOK - 4. 3. 2021 - úlohy na webe

      ÚLOHY: 

      1. Aké elektrospotrebiče využívate vo vašej domácnosti.

      2. Navrhnite možné riešenia úspory elektrickej energie vo vašej domácnosti.

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 18. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                             ČAS: 8. 40 HOD.

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK 11. 2. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      PRIPRAVTE MASITÉ JEDLO A POŠLITE FOTOGRAFIU

       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 4. 2. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      INŠTITÚCIE ZAMESTNÁVANIA

       

      Trh práce netvoria iba zamestnávatelia so svojimi ponukami práce a fyzické osoby ako 

      uchádzači o ponúkanú prácu.

      Na trhu práce sa zúčastňuje aj národný úrad práce a obvodné úrady práce, Sociálna poisťovňa

      a jej pobočky, zdravotné poisťovne so svojimi pobočkami.

      Tieto ustanovizne sú dôležité pre riešenie záležitostí, ktoré nie sú v kompetencii 

      zamestnávateľov. Je to zabezpečenie ľudí v prípade, že si nenájdu prácu, sú nezamestnaní, 

      potrebujú hmotné zabezpečenie v prípade choroby, staroby a v iných životných situáciách.

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠTVRTOK - 28. 1. 2021 - ONLINE HODINA

                 ČAS: 8. 40 HOD.

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠTVRTOK - 21. 1. 2021 - ONLINE HODINA

                 ČAS: 8. 40 HOD.

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Milé dievčatá, prajem Vám veľa zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti v novom roku.

      ŠTVRTOK - 14. 1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

      Skončením školy sa vzdelávanie človeka nekončí.

      Ukončené vzdelanie v inštitucionálnej forme/ získanie vysvedčenia, diplomu, certifikátu/ je len 

      základom budovania celoživotnej profesionálnej kariéry, vytvára sa len pevný bod pre ďalší rozvoj 

      a zdokonaľovanie predpokladov pre úspech v práci a spoločnosti.

      Celoživotné vzdelávanie neznamená len získanie ďalších titulov, je to sústavné prehlbovanie

      a zdokonaľovanie získaných vedomostí, schopností a zručností. Jeho úlohou je rozvoj osobnosti 

      v takej miere, ako je ľudská bytosť schopná dosiahnuť.

      Napíšte, čo by ste chceli v živote dosiahnuť.

      ÚLOHY POŠLITE DO 15. 1 2021.

      Žáková

       

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 17. 12. 2020 - ONLINE HODINA

             ČAS: 8. 40 HOD.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 10. 12. 2020 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 8. 40 HOD.

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠTVRTOK - 3. 12. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

      DO KONCA BUDÚCEHO TÝŽDŇA PRIPRAVTE  VIANOČNÉ PEČIVO, ODFOŤTE

      A POŠLITE FOTOGRAFIU.

      Žáková

      ---------

      ŠTVRTOK - 26. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

       

      ELEKTROINŠTALÁCIA

      Je potrebný projekt vypracovaný projektantom.

      V projektovej dokumentácii je zakreslený návrh elektroinštalácie, umiestnenie svetiel, zásuviek, vypínačov...

      Hlavné domové vedenie musí byť urobené tak, aby jeho výmena bola možná bez stavebných zásahov/ v 

      rúrkach,

      kanáloch, lištách.../

      Musia to byť káble, ktoré sú odolné proti požiaru.

       

      Časti elektrickej inštalácie:

      1. prívodné vedenie nízkeho napätia do 1000 V za elektrickou prípojkou

      2. rozvádzače a rozvodnice

      3. rozvod za rozvádzačmi a rozvodnicami

       

      Prívodné vedenie nízkeho napätia za elektrickou prípojkou sa delí: 

      a/ hlavné domové vedenie

      b/ odbočky k elektromerom

      c/ vedenie od elektromerom k podružným rozvádzačom

       

      POZNÁMKY OPÍŠTE DO ZOŠITA A POŠLITE DO 27. 11. 2020.

      Žáková

       

       

       

      ŠTVRTOK - 19. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

      1. poznámky si opíšte do zošita

      2. úlohy pošlite do 20. 11. 2020

       

      INŠTALÁCIA V BÝVANÍ

      Bytové inštalácie sú jednou z najdôležitejších vecí v domácnosti, prúdi nimi energia k spotrebičom, 

      ktoré sa v danom objekte nachádzajú.

      Patrí k nim: 1. elektroinštalácia

                            2. vodoinštalácia a kanalizácia

                            3. plynoinštalácia   

                            4. kúrenie

                             5. telefónne, internetové prípojky

                             6. televízne a satelitné rozvody

                             7. inštalácie slnečných kolektorov

                             8. inštalácie klimatizácie

       

      KTO MI EŠTE NEPOSLAL PROJEKT, NECH TAK UROBÍ.

       

      Žáková

                                                                                                                                                                                      

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

      ŠTVRTOK - 12. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

      1. na výkres A4 vypracujte projekt na tému: ZDRAVÁ VÝŽIVA

      2. pošlite ho do 16. 11. 2020

      S pozdravom Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..........

      ÚLOHY NA ŠTVRTOK - 5. 11. 2020

             ONLINE HODINA - ČAS: 8. 40 HOD.

      LINK:        https://meet.google.com/fhz-iefh-tir

      TEŠÍM SA NA STRETNUTIE!

      Žáková

       

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ÚLOHY NA ŠTVRTOK - 29. 10. 2020

      1. nakreslite na výkres A4 slávnostne prestretý stôl na ľubovoľnú príležitosť/ Vianoce, narodeniny, svadba.../ - 

          farebne

      2. pohľad zhora

      3. pošlite do 4. 11. 2020

       

       

      S pozdravom Žáková.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ÚLOHY OD 19. 10. DO 23. 10. 2020

       
      MILÉ DIEVČATÁ!
       
      ŠTVRTOK- 22. 10. 2020 o 8.40 hod. BUDEME MAŤ ONLINE HODINU.
       
      PRIHLÁSTE SA NA ŠKOLSKÝ EMAIL A KLIKNITE NA LINKhttps://meet.google.com/fhz-iefh-tir
       
      TEŠÍM SA NA STRETNUTIE S VAMI!
       
      S POZDRAVOM ŽÁKOVÁ.