• 37032

     • Technická výchova - 9. A, B

     • MILÉ DETI!

      PIATOK - 23. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 11. 25 HOD.

                         REAKTOPLASTY

      - v prvej fáze zahrievania mäknú, môžeme ich tvarovať

      - priďalšom ohrievaní nastáva chemická reakcia, výsledkom

        je vytvrdzovanie plastu

      - vytvrdené plasty nie je možné roztaviť ani rozpustiť

      - patria sem: živice/ bakelit / epoxidové živice,elastoméry

       

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 16. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 11. 25 HOD.

       

                                 PLASTY

      TERMOPLASTY

       

      - PRI ZAHRIEVANÍ PRECHÁDZAJÚ DO PLASTICKÉHO STAVU,

        DAJÚ SA ĽAHKO TVÁRNIŤ

      - PATRÍ K NÍM :

      1. POLYETYLÉN / PE /- odolný voči chemikáliám - plastové tašky, 

                                              kanalizačné potrubie, fľaše na čistiace

                                              prostriedky, aviváže, šampóny, vlákna, textílie,

                                               umelé kĺby...

      2. POLYSTYRÉN / PS / - vynikajúce tepelné a zvukové izolačné vlastnosti-

                                               použitie v stavebníctve

      3. POLYVINYLCHLÓRID / PVC /- fólie, lopty, hračky, rukavice, podlahové

                                                             krytiny, uzávery fliaš, vodovodné rúry, hračky,

                                                             stany, prilby...

      4. POLYETYLÉNTEREFTALÁT / PET / - nápojové fľaše, nádoby...

      5. POLYMETYLMETAKRYLÁT /PMMA - PLEXISKLO / - TABULE,

                                                                        okná, kryty lietadiel, štíty, 

                                                                        ortopedické pom

       

      Žáková

      ............................................................................

      PIATOK - 9. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 11. 25 HOD.

       

                              PLASTY

      - sú to materiály, ktorých podstatu tvoria látky, ktoré možno formovať

        teplom alebo tlakom  do rôznych tvarov

      Charakteristické vlastnosti plastov

      1. elektroizolačné 

      2. tepelnoizolačné

      3. odolnosť voči korózii

      4. dobrá spracovateľnosť

       

      Nevýhody plastov

      1. tepelná nestálosť

      2. nedostatočná tvrdosť

      3. horľavosť niektorých druhov

      4. skrehnutosť na vzduchu

      5. elektrizovateľnosť

       

      Rozdelenie plastov

      Podľa vplyvu teploty a vonkajšieho zaťaženia ich delíme na:

      1. TERMOPLASTY - teplom tvarovateľné

      2. REAKTOPLASTY - teplom tvrditeľné

       

      POZNÁMKY SI OPÍŠTE DO ZOŠITA:

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 26. 3. 2021- ÚLOHY NA WEBE

       

      CHEMICKÉ A TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI KOVOV

       

      Chemické vlastnosti

      - zisťujeme pri nich,  ako sa správa kovový materiál vo vlhkom prostredí,

      ako naň pôsobia rôzne kyseliny, plyny

      - vplyvom kyselín, plynov, vlhkosti kov koroduje/hrdzavie/ 

       

      Technologické vlastnosti

      - charakterizujú správanie sa materiálu pri spracovaní na výrobok - pri ohýbaní, 

      zváraní, kovaní, vyrovnávaní...

       

      POZNÁMKY SI OPÍŠTE DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      ...............................................................................

      PIATOK - 19. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      FYZIKÁLNE VLASTNOSTI KOVOV

      Pri fyzikálnych vlastnostiach zisťujeme, či sú kovové materiály dobrými

      vodičmi tepla a elektrického prúdu, či sa dajú zmagnetizovať.

       

      Rozdelenie a využitie kovov

      Surové železo - materiál na výrobu ocele a liatiny.

      Oceľ - strojárstvo, automobilový priemysel/plechy, drôty, pletivá,

                  betonárska výstuž.

      Liatina - odliatky, ozubené kolesá.

       

      POZNÁMKY DO KONCA TÝŽDŇA.

       

       

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 12. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 11. 25 HOD.

                   VLASTNOSTI KOVOV

       

      Rozoznávame vlastnosti:

      1. mechanické

          a/ pevnosť

          b/ pružnosť

          c/ tvrdosť

      2. fyzikálne

      3. chemické

      4. technologické

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 5. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 10. 35 HOD.

       

                         KOVY

      - tvoria viac než 3/4 zo všetkých látok

      - v prírode sú v nerastoch - rudách

      - získavajú sa z nich tavením

      - tavením železnej rudy vo vysokej peci vzniká surové železo

      - vyrába sa z neho oceľ a liatina

       

      Rozdelenie kovov

      1. železné - surové železo, oceľ, liatina

      2. neželezné - hliník, meď, olovo, zinok, cín

       

      Zliatiny

      bronz - zliatina medi a cínu

      mosadz - zliatina medi a zinku

      dural - zliatina hliníka a medi s horčíkom

       

      Žáková

      PIATOK - 19. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 10. 35 HOD.

      PRECVIČOVANIE TECHNICKÉHO PÍSMA

       

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 12. 2. 2021 -ÚLOHY NA WEBE

       

      NA ŠTVORČEKOVANÝ PAPIER NAPÍŠTE VŠETKY PÍSMENÁ VEĽKEJ ABECEDY, POŠLITE 

      DO STREDY.

       

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 5. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                      ČAS: 10. 35 HOD.

       

                TECHNICKÉ PÍSMO

             Písmo v štvorcovej sieti

      h - výška veľkého písmena - 14 štvorčekov

      g - šírka veľkého a malého písmena - 7 štvorčekov

      d -  hrúbka malého a veľkého písmena - 1 štvorček

       

      Technicke_pismo.pdf

       

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 22. 1. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 10. 35 HOD.

      TECHNICKÝ VÝKRES - POUŽITIE ČIAR V TECHNICKOM KRESLENÍ

       

      KÓTOVANIE - číselné označenie rozmerov predmetov zobrazených na výkrese.

      Samotné číslo nazývame KÓTA - udáva veľkosť daného rozmeru v milimetroch alebo v metroch 

      bez uvedenia meracích jednotiek.

      ODKAZOVÁ ČIARA  - používa sa vtedy, ak potrebujeme vyjadriť údaj, ktorý sa nedá vyjadriť bežným 

      spôsobom kótovania.

      Obrázok zmenšujeme alebo zväčšujeme pomocou mierky.

      STN odporúča pre zväčšenie používať mierky: 2:1, 5:1, 10:1, pre zmenšenie: 1:2, :, 1: 5, 1:10, 1:20.....

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 15. 1. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 10. 35 HOD.

      ČIARY A PÍSMO POUŽÍVANÉ NA TECHNICKÉ KRESLENIE

      Ciary_a_pismo_-_technicke_kreslenie.pdf

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 18. 12. 2020 - ONLINE HODINA 

                  ČAS: 11. 35 HOD.

       Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 11. 12. 2020 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 10. 35 HOD.

      SPRACOVANIE DREVA

       

      Po dosiahnutí požadovanej zrelosti stromov/ ihličnaté 80 - 100 rokov, listnaté 100 - 150 rokov/, 

      nastáva čas ťažby.

       

      Z lesa sa drevo odváža do lesného závodu alebo priamo na pílu. Kmene sa pília na polotovary - rezivo.

      Rezivo sa delí na: 1. omietané - zbavené kôry, ostré hrany

                                    2. neomietané - okraje pokryté kôrou

      Rozrezané drevo sa triedi na: 

      1. trámy - polohranaté

      2. fošne - doskové

      3. dosky - doskové

      4. laty - drobné

      5. lišty - drobné

       

      Podľa spôsobu použitia sa drevo delí na:

      1. palivové - spaľovanie

      2. úžitkové - prechádza druhovaním, delí sa na: a/ stĺpovina

                                                                                           b/ banské drevo

                                                                                           c/ dýharské výrezy

                                                                                           d/ piliarske výrezy

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

      Žáková

      ____________________________________________________________________________

      PIATOK - 4. 12. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

      Pripravte medovníčky, iné vianočné pečivo alebo vianočné ozdoby.

      FOTOGRAFIE POŠLITE DO BUDÚCEHO PIATKU.

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 27. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

       

      MECHANICKÉ VLASTNOSTI DREVA

      Prejavujú sa pôsobením vonkajšieho zaťaženia alebo vnútorným teplotným a vlhkostným napätím.

       

      1. tvrdosť -  je to schopnosť odolávať vnikaniu cudzieho telesa

      2. pružnosť - schopnosť nadobúdať pôvodný tvar a rozmer po odľahčení

      3. štiepateľnosť - schopnosť deliť sa pôsobením klinu na časti

      4. húževnatosť - schopnosť pohlcovať energiu bez porušenia štruktúry

       

      POZNÁMKY SI OPÍŠTE DO ZOŠITA.

      POZOZMÝŠĽAJTE NAD VÝROBKOM Z DREVA, UROBTE NÁČRT.

      Žáková

      ___________________________________________________________________________________________

      MILÉ DETI!

      PIATOK - 20. 11. 2020 -ONLINE HODINA

                        ČAS: 10. 35 HOD.

                VLASTNOSTI DREVA

      1. fyzikálne vlastnosti - určujú jeho kvalitu a pôsobenie na okolité prostredie

          a/ hustota dreva 

          b/ akustické vlastnosti dreva - určujú vzťah dreva k zvuku

          c/ elektrické vlastnosti - určujú vzťah k elektrickému poľu

          d/ farba dreva - každý druh sa vyznačuje charakteristickou farbou

          e/ vôňa dreva - najviac voňajú: limba, borovica, smrekovec, smrek, obsahujú živice

          f/ lesk dreva - závisí od povrchovej štruktúry a rezu -najvýraznejší lesk majú: javor, breza, hruška

       

      Poznámky si opíšte do zošita počas nasledujúcej hodiny.

      D. Ú. Vhľadajte na internete a nakreslite kresbu niektorých druhov drevín/ aspoň 2/.

      ÚLOHY POŠLITE DO 22. 11. 2020.

       

      S pozdravom Žáková

      _______________________________________________________________________________

       

      PIATOK - 13. 11. 2020 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 10. 35 HOD.

      DRUHY TECHNICKÝCH MATERIÁLOV A ICH VLASTNOSTI

      DREVO

      Je to prírodný materiál získaný zo stromov a kríkov.

      Stromy delíme na: 1. ihličnaté - smrek, jedľa, borovica, smrekovec opadavý...

                                        2. listnaté - buk, dub, breza, jelša, javor, osika, hrab....

      ČASTI STROMU: 1. koruna

                                      2. kmeň

                                      3. korene

      Rozdelenie drevín podľa tvrdosti:

      1. mäkké - smrek

      2. tvrdé - buk, hrab

      3. veľmi tvrdé - agát

      4. najtvrdšie - eben

      Makroskopická stavba dreva:

      1. kôra

      2. lyko

      3. kambium/miazgové pletivo/

      4. beľ

      5. jadro

      6. stržeň/ dreň/

      TEŠÍM SA NA STRETNUTIE!

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
      PIATOK - 23. 10. 2020 - ONLINE HODINA
       
                     ČAS: 10.35 HOD.
       
      PRIHLÁSTE SA NA ŠKOLSKÝ EMAIL A KLIKNITE NA LINK: https://meet.google.com/fhz-iefh-tir
       
      TEŠÍM SA NA STRETNUTIE S VAMI!
       
      ŽÁKOVÁ
       

      VZNIK VÝROBKU - myšlienka - konštruovanie - výroba - použitie

      1. projektant - navrhuje koncepcie/ rozmery, materiál, využitie.../

      2. konštruktér - vyberá materiál, navrhuje rozmery.....- technická dokumentácia

      3. technológ - navrhuje postup montáže jednotlivých dielov a celkov, celého výrobku

      4. stolár, murár, tesár...- vyrába jednotlivé diely a montuje ich do celku

      5.pracovník skúšobne - overuje funkcie, vlastnosti výrobku, skúša, či spĺňa technické požiadavky, či je výrobok 

      pripravený na predaj

       

      POZNÁMKY SI NAPÍŠTE DO ZOŠITA.