• 37032

     • Technická výchova - 9. D

     •  

      STREDA - 14. 4. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

            EKONOMIKA DOMÁCNOSTI

       

      CHCEŠ POSLAŤ KAMARÁTOVI PENIAZE.  JEDNOU Z MOŽNOSTÍ 

      JE POSLAŤ ICH POŠTOVOU POUKÁŽKOU/ poštový poukaz na účet /. 

      VYPÍŠ POŠTOVÚ POUKÁŽKU A POŠLI MI JU.

       

      Žáková

      ......................................................................

                        

      STREDA - 7. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 11. 25 HOD.

       

      Žáková

      ........................................................................................

       

      STREDA - 31. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      Pomôžte mamke pri príprave veľkonočných dobrôt.
       

      POROZPRÁVAJTE O VEĽKONOČNÝCH ZVYKOCH VO VAŠEJ 

      RODINE.

      PRÍJEMNÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV!

       

      Žáková

      -------------------------------------------------------
       

       STREDA - 24. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

                 DRUHY VODIČOV

      1. jednožilový inštalačný vodič - modrý

      2. prepojovací jednožilový/ochranný/ - zeleno- žltý

      3. prepojovací jednožilový - červený

      4. prepojovací jednožilový vodič s tienením - sivý

      5. dvojvodičová silová šnúra - čierna

      6. silové ploché vedenie - 3 sivé

      7. štvorvodičová silová šnúra - sivá hrubá

      8. viacvodičová silová šnúra - sivá s vloženým červeným

       

      POZNÁMKY DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      ......................................................................................................

       

      STREDA - 17. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      POŠLI ĽUBOVOĽNÝ VEĽKONOČNÝ RECEPT DO NASLEDUJÚCEJ HODINY.

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------

      STREDA - 10. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 11.. 25 HOD.

                          ELEKTRONIKA

      ČO JE BEZPEČNÉ ALEBO NEBEZPEČNÉ

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      STREDA - 3. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

                     ELEKTRONIKA

      V domácnosti máme rôznu elektroniku/televízor, rádio, počítač, mobilný telefón,

      elektronický budík..../. Elektronika obsahuje rôzne elektrotechnické súčiastky/rezistory, 

      polovodiče, cievky, motory.../ a elektronické obvody, ktoré sú navzájom poprepájané.

       

      Na čo si dávame pozor?

      1. nevystavujeme elektroniku otrasom, prachu, špine

      2. neutierame povrch mokrou handrou/hrozí odkvapnutie kvapaliny a skrat/

      3.nečistíme povrch rozpúšťadlami

      4. nepoužívame prístroje s poškodenými prívodnými káblami/ poškodené domácimi 

         zvieratami/

      5. nevystavujeme elektroniku dažďu a vlhkosti

      6. nevkladáme do prístrojov žiadne cudzie predmety

      7. nevystavujeme elektroniku silnému zdroju tepla a slnečnému žiareniu

      8. nikdy nezakrývame ventilačné otvory

       

      POZNÁMKY DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      STREDA . 17. 2. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      ODPOVEDZ:

      1. Kde si môžeme kúpiť elektrický spotrebič?

      2. Čím sa líšia elektrické spotrebiče navzájom?

      3. Kde sa udáva príkon a spotreba elektrického spotrebiča?

      4. Ako vyzerá energetický štítok elektrického spotrebiča?/nakresli/

      5. Kam sa odvážajú staré a nepotrebné spotrebiče?

      6. Prečo sa nevyhadzujú na skládku staré a nepotrebné spotrebiče?

      7. Kde sú v tvojom okolí zberné suroviny alebo zberný dvor?

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      STREDA - 10. 2. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      PRIPRAVTE MÚČNE JEDLO A POŠLITE FOTOGRAFIU.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      STREDA - 3. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 11. 25 HOD.

       

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      STREDA - 27. 1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       VYBER SI ELEKTRICKÝ SPOTREBIČ  - NAPÍŠ NÁVOD NA OBSLUHU TOHTO SPOTREBIČA.

      POŠLI DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      STREDA - 20. 1. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 11. 25 HOD.

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      STREDA - 13. 1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      DRUHY ODPADOV

       

      1. nebezpečné odpady - televízory, chladničky, motorové oleje, znečistené obaly, žiarivky, rozpúšťadlá, 

          olejové filtre....

      2. objemné odpady - nábytok, matrace, koberce, linoleá, textílie, topánky, lyže, dvere, WC, umývadlá, 

           vane, okná...

      3. pneumatiky

      4. stavebný odpad - stavebná suť, zemina, kamene, eternit, asfaltová lepenka

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      STREDA - 16. 12. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

       

      Pripravte si rozprávanie o vianočných zvykoch vo vašej rodine

      Stretneme sa po prázdninách.

       

      PRAJEM VÁM POŽEHNANÉ SVIATKY, BOHATÉHO JEŽIŠKA A ŠŤASTNY NOVÝ ROK.

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    9. 12. 2020 . ONLINE HODINA

                     ČAS: 11. 25 HOD.

       

      KAM SO STARÝM ELEKTRICKÝM SPOTREBIČOM

       

      1. pri kúpe nového elektrického spotrebiča odovzdať predajcovi starý spotrebič

      2. odviezť starý spotrebič na zberný dvor alebo zber prostredníctvom mobilných zberov

      3. odviezť starý spotrebič k predajcovi

      Nebezpečné odpady vrátane elektrických spotrebičov sa prijímajú od občanov zdarma. Ostatné 

      odpady môžu byť spoplatnené.

      Všetky elektrické spotrebiče by mali byť v kompletnom stave pri odvoze na zberný dvor.

       

      POZNÁMKY OPÍŠTE DO ZOŠITA A POŠLITE.

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      STREDA - 2. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

      POŠLITE FOTOGRAFIU VIANOČNÝCH DOBROT / MEDOVNÍČKY, INÉ KOLÁČE/, do posledného

      týždňa pred Vianocami.

      Žáková

       

      STREDA - 25. 11. 2020 - ONLINE HODINA 

       

      ČAS: 11. 25 HOD.

       

      ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

      Môžeme sa na ňom dozvedieť väčšinu požadovaných informácií.

      Odlišujú sa podľa typu zariadenia.

      Musia ním byť označené:

      automatické práčky

      sušičky bielizne

      chladničky a mrazničky

      klimatizácie

      umývačky riadu

      elektrické rúry

      zdroje svetla

      televízory

       

      Údaje na energetickom štítku:

      1.výrobca, model

      2. kategória spotrebičov - od A po D, A+++ sú najúspornejšie

      3. spotreba energie

      4. účinnosť

      5. hlučnosť

      6. technické údaje

      7. ďalšie informácie

       

      DÚ. z domáceho štítku opísať dané informácie

      Poznámky opísať do zošita a poslať.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      STREDA - 18. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEB STRÁNKE

       

      VYBERÁME SPOTREBIČ

      Spotrebiče sú zariadenia, ktoré menia jednu formu energie na inú.

      Môžeme ich rozdeliť na:

      1. zariadenia s motorom - vysávač, mikrovlnná rúra, práčka, sušička, umývačka riadu, odsávač pár....

      2. zariadenia bez elektrického motora - žehlička, lampa, hriankovač, televízor...

      Biela technika - práčka, chladnička, mraznička....

      ČIERNA TECHNIKA - spotrebná elektronika - počítač, televízor, DVD prehrávač....

       

      ÚLOHY OPÍŠTE A POŠLITE DO 20. 11. 2020.

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      11. 11. 2020


      BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBIČOV V DOMÁCNOSTI

       

      1, Pred prvým spustením domáceho spotrebiča si prečítaj návod na použitie a obsluhu, aj keď si podobné

          zariadenie už používala.

      2. Uisti sa, že zariadenie pripájaš na správne napätie v sieti.

      3. Nepoužívaj zariadenie na iné účely ako je uvedené v návode na obsluhu.

      4. Elektrické zariadenie nepoužívaj vo vlhkom prostredí a pracuj so suchými rukami.

      5. Neopravuj zariadenie, opravu zver odborníkom.

       

      ÚLOHY: 

      1. Aké riziká hrozia pri práci s naparovacou žehličkou

         požiar

         pád na nohu

         poškodenie sluchu

         únik plynu

         poškodenie ozónovej vrstvy

         popálenie

         porezanie

       

      2. Vytvor dvojice

          plynový kotol                        požiar, popálenie, obarenie

          hriankovač                            riziko popálenia

          tyčový ponorný mixér           riziko poranenia kože ostrými časťami

          motorová píla                        popálenie, únik plynu, výbuch, požiar

          žehlička                                 únik plynu, výbuch, požiar

          plynový sporák                      poranenie očí, sluchu, vážne poškodenie zdravia

       

      ÚLOHY POŠLI DO 13. 11. 2020.

      S pozdravom Žáková.

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      AHOJTE, DIEVČATÁ!

      STREDA - 4. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEB STRÁNKE

      Poznámky si opíšte do zošita.

       

      PRVÁ POMOC PRI ÚRAZE ELEKTRICKÝM PRÚDOM

       

      Pri úraze elektrickým prúdom najprv poskytujeme:

      1. technickú prvú pomoc - vyslobodíme postihnutého z dosahu elektrického prúdu prerušením prívodu 

          prúdu/vypnutie vypínača, vytiahnutie vidlice zo zásuvky/, odtiahneme ho pomocou nevodivého predmetu

      2. zdravotnícka prvá pomoc - najväčšiu pozornosť venujeme základným životným funkciám: 

           dýchanie

           srdcová činnosť

           vedomie

           Ak postihnutý nedýcha, položí ho na chrbát, zakloní mu hlavu a začne poskytovať umelé dýchanie z pľúc 

           do pľúc.

           Ak nie je hmatateľný tep, vykonáva masáž srdca.

      ÚLOHY POŠLITE DO 6. 11. 2020.

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ÚLOHY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

      MILÉ DIEVČATÁ!

      ZAJTRA - 28. 10. 2020 - NÁJDETE ÚLOHY NA WEBE.

      Poznámky si opíšete do zošitov.

       

      SPOTREBIČE V DOMÁCNOSTI

      Elektrické spotrebiče delíme na:

      1. svetelné - rôzne druhy svietidiel

      2. tepelné - žehlička, hriankovač, varná kanvica, fritéza....

      3. chladiace - chladnička, mraznička

      4. mechanické - práčka, vysávač, mixér...

      5. elektronické - počítače, televízne a rozhlasové prijímače, mikrovlnné rúry, kalkulačky, satelitné prijímače...

      Každé zariadenie pri predaji musí mať návod na obsluhu, záručný list a štítok s údajmi o zariadení.

       

      ÚLOHY POŠLETE DO 30. 10. 2020.

      S pozdravom Žáková

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ÚLOHY OD 19. 10. DO 23. 10. 2020.

      AHOJTE DIEVČATÁ! 
       
      ZAJTRA- 21. 10. 2020 O 11.25 HOD. BUDEME MAŤ ONLINE HODINU.
       
      PRIHLÁSTE SA NA ŠKOLSKÝ EMAIL A KLIKNITE NA TENTO LINK: https://meet.google.com/fhz-iefh-tir
       
      TEŠÍM SA NA STRETNUTIE S VAMI!
       
      ŽÁKOVÁ