• 37032

     • Technická výchova - 6.A

     • Milí ôsmaci!

      ŠTVRTOK - 15. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                           ČAS: 8. 40 HOD.

       

             PÍSOMNÁ PRÁCA - OPAKOVANIE

       

      1. Vyber správnu odpoveď.

      a/ Trnavský kraj tvorí 6 / 7 / 8 okresov.

      b/ Cez kraj nepreteká Ipeľ / Dunaj / Váh.

      c/ Nepatrí tu okres Senica, Malacky, Galanta, Hlohovec.

      d/ Nenachádza sa tu vodné dielo Nosice, Sĺňava, Gabčíkovo, Kráľová.

       

      2. Doplň vety.

      Trnavský kraj leží na ..................... Slovenska.

      Hraničí so štátmi: ..........................., ............................... , .............................. .

      Na územie kraja zasahujú nížiny: .......................... a ................................... .

      Najmenším mestom v Nitrianskom kraji sú ....................... .

      Najjužnejšie miesto Slovenska  - .......................... .

      Nitra je ............ najväčším mestom Slovenska.

      Kopanice sú pri meste ................... .

      Pneumatiky sa vyrábajú v ..................... .

       

      3. Napíš čo sa vyrába v mestách:

      a/ Partizánske

      b/ Trnava

      c/ Hlohovec

      d/ Senica

      e/ Topoľčany

      f/ Mochovce

      g/ Šaľa

      h/ Trenčianske Teplice

       

      4. Pospájaj.

      A Výstava Agrokomplex                     a/ Topoľčianky

      B  ZOO                                                  b/ Nitra

      C  Múzeum Ľ. Štúra                             c/  Brezová pod Bradlom

      D  Žrebčín                                             d/ Bojnice

      E  Mohyla M. R, Štefánika                   e/ Uhrovec

      F  Termálne kúpalisko                         f/  Šaštín

      G  Pútnické miesto                              g/ Podhájska

       

      5. Napíš názvy miest ukrytých v prešmyčkách.

      LÍHOČ

      CIESNA

      ĎESRE

      SLICAAK

      ONÁRMOK

      NYŤAEŠPI

      ELICEV

      ONYKÁV

       

      6. Rozhodni o pravdivosti tvrdení.                          ÁNO               NIE

      a/ V Trenčianskom kraji je hrad Beckov.

      b/ Na územie Trenčianskeho kraja nezasahuje

          ani jeden NP.

      c/ Kamenné obydlia sú v Kolárove.

      d/ Čierne uhlie sa ťaží v Novákoch.

      e/ Hudobný festival Pohoda sa koná v Považskej

          Bystrici.

      f/ Poľnohospodárska univerzita je v Nitre.

       

      7. Pracuj s mapou.

      a/ Napíš všetky pohoria v Trenčianskom kraji.

      b/ Napíš všetky okresy v Nitrianskom kraji.

      c/ Napíš všetky rieky v Trnavskom kraji.

      d/ Napíš aspoň 3 hrady na území Bratislavského kraja.

       

      8. Priraď druh elektrárne / pospájaj /.

      jadrová                      Gabčíkovo

                                         Sĺňava

      tepelná                       Kráľová

                                          Zemianske Kostoľany

                                          Jaslovské Bohunice

      vodná                          Mochovce

       

       

      Žáková

      ..........................................................................................

      UTOROK - 13. 4. 2021 - ONLINE HODINA 

                        ČAS: 12. 20 HOD.

       

                     TRENČIANSKY KRAJ

                        HOSPODÁRSTVO

      Priemysel

      1. strojársky/ v minulosti/ - výroba strojov

      2. elektronický - Trenčín, Nové Mesto nad Váhom

      3. gumárenský - výroba pneumatík / Matador Púchov /

      4. ťažobný - hnedé uhlie / Handlová, Nováky/

                         - štrky, piesky, kameň

      - badať poškodenie životného préstredia v dôsledku banskej

        činnosti

      - znečistenie ovzdušia sa znížilo

      5. energetický - tepelná elektráreň / Zemianske Kostoľany /

      6. chemický - Nováky

      7. odevný - Púchov, Bánovce nad Bebravou - pokles

      8. obuvnícky - Partizánske - pokles

      Doprava

      - cez dolinu Váhu vedú významné železnice, diaľnice - spájajú

        západné, severné a východné Slovensko

      CR

      - Trenčín - stredisko kraja, najstaršie osídlené miesto na Slovensku

        Trenčiansky hrad, staré centrum pod hradom

      - Bojnoce - zámok, ZOO - jediná chová slony

      - Čachtický, Beckovský, Uhrovecký hrad - zrúcaniny

      - Trenčianske Teplice, Bojnice, Nimnica - kúpele

      - Zelená voda - letná rekreácia

      - hudobné festivaly - Trenčín / POHODA /

      - pohoria - lyžovanie, turistika

      - pamätné miesta spojené s významnými osobnosťami -

        Mohyla M. R. Štefánika v Brezovej pod BRADLOM,

        Múzeum Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci

      - parašutizmus a ešportové letectvo - športové letisko

        Slavnica pri Ilave / súťaže /

       

      POZNÁMKY SI OPÍŠTE DO ZOŠITA.

       

       

       

      Žáková

      ........................................................................................

      ŠTVRTOK - 8. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 8. 40 HOD.

       

                   TRENČIANSKY KRAJ

      - leží na západe Slovenska

      - rozlohou je menší - 1/11 územia

      - 1/9 obyvateľov Slovenska

      - 9 okresov - Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Ilava,

        Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou,

        Prievidza, Partizánske

      - susedí : sever - Trenčiansky a Žilinský kraj

                       východ - Banskobystrický

                       juh - Nitrianský

                       juhozápad - Trnavský

                       západ - Česko

       Územie kraja rozdeľujú pohoria na 3 časti:

       1. Stredné Považie - široká dolina Váhu,

           oddelené Považským Inovcom a Strážovskými

           vrchmi - Považská Bystrica, Púchov, Dubnica nad Váhom,

                          Nové Mesto nad Váhom

       2. Ponitrie - výbežok Podunajskej nížiny - Bánovce nad Bebravou,

                            Partizánske

       3. Horná Nitra - Hornonitrianská kotlina, pohoria

           Žiar, Vtáčnik, Tríbeč - Prievidza, Handlová, Nováky

                             

      - ďalšie pohoria - Biele Karpaty, Malé Karpaty, Javorníky, 

        Súľovské vrchy

      - rieky - Váh, Nitra, Myjava

      - podnebie - väčšina územia leží v mieneteplej podnebnej 

        oblasti

      - vrcholy pohorí v chladnej oblasti

      - kotliny a výbežky nížin v teplej oblasti

      - prevahu majú bukové lesy

      - nenachádza sa tu žiaden NP

      - územie je osídlené nerovnomerne, najviac kotliny

      - roztratené sídla -  kopanice - okolie Myjavy a v Bielych

                                                          Karpatoch

      - prevahu má slovenská národnosť

      - obyvatelia sa hlásia hlavne k rímskokatolíckej cirkvi

       

      POZNÁMKY OPÍŠTE DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      .......................................................................................

       

      UTOROK - 30. 3. 2021 -ONLINE HODINA

                        ČAS: 12. 20 HOD.

       

                       NITRIANSKY KRAJ

                          Pokračovanie

      Poľnohospodárstvo

      - zamerané na rastlinnú výrobu

      - úrodné pôdy - pestovanie pšenice, slnečnice, kukurice, zeleniny

      Priemysel

      1. chemický - významné postavenie

          Šaľa/DUSLO/ - výroba dusíkatých hnojív a gumárenských

          chemikálií

          Nitra/Plastika/ - výroba plastov

      2. strojársky

          Nitra - elektronické zariadenia

                     automobilyJaguar Land Rover

         Komárno - výroba lodí

      3. drevársky

          Topoľčany - výroba nábytku

      4. papierenský

          Štúrovo - výroba papiera a celulózy

      5. potravinársky

          Hurbanovo - pivovar

      6. energetický

          Mochovce pri Leviciach - jadrová elektráreň

          Kráľová - vodná elektráreň

      Doprava

      - dobre rozvinutá

      - krajom prechádza významná medzinárodná železničná trať

      - rýchlostná cesta 1. triedy - spája Trnavu s Pohroním

      - riečna doprava - prístav Komárno

      - potrubná doprava - ropovody Družba, Adria

      Cestovný ruch

      - termálne kúpaliská - Štúrovo, Patince, Podhájska...

      - kultútnohistorické pamiatky

      a/ hrady - Nitriansky, Topoľčiansky, Hrušovský, Levický...

      b/ centrum Nitry - mestská pamiatková rezervácia

           Nitra - najstaršia písomná zmienka

           Nádvorie Európy v Komárne

           Románska rotunda a kostol v Bíni

           skalné obydlia v Brhlovciach

      c/pútnické miesta - Nitra

      d/ žrebčín a chov zubrov v Topoľčiankach

           arborétum v Mlyňanoch

      e/ medzinárodné výstavy a veľtrhy - Agrokomplex v Nitre

      Školstvo

      - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

      - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

      - Univerzita J. Selyeho v Komárne

      Kultúra

      - Divadlo Andreja Bagara v Nitre

       

      POZNÁMKY OPÍŠTE DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      .......................................................................................

      ŠTVRTOK - 25. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      VYPRACUJTE  4. a 5. ÚLOHU  Z PZ NA STR. 43.

       

      Žáková

      ..........................................................................................

       

      UTOROK - 22. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                           ČAS: 12. 20 HOD.

       

                         NITRIANSKY KRAJ

      - JZ Slovenska

      - priemerne veľký rozlohou a počtom obyvateľov

      - priemerná hustota zaľudnenia - 110 obyv. na km2

      - hraničí: Maďarsko - J

                     BB kraj - V

                     TN kraj - S

                     TT kraj - Z

      - 7 okresov - Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Nové Zámky, Komárno, Šaľa

      Povrchové celky

      1. Podunajská nížina - najväčšia časť

      2. pohoria - Považský Inovec, Tríbeč, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Burda

      Podnebie

      - veľmi teplé a suché/ okrem pohorí/

      - najteplejšie a najsuchšie regióny - okolie Štúrova a Hurbanova

      Vodstvo

      - hraničné rieky - Dunaj, Ipeľ

      - Váh, Nitra, Hron, Žitava

      - termálne pramene

      - minerálne pramene - Santovka, Slatina

      Rastlinstvo

      - pôvodne dubové a lužné lesy vyrúbané, premenené na ornú pôdu

      - pri riekach - lužné lesy

      CHKO

      - Ponitrie

      - Štiavnické vrchy

      - Dunajské Luhy

       

      - arborétum Mlyňany - vzácne dreviny

      Mestá

      - najväčšie mesto - Nitra - vyše 83 tisíc obyvateľov/5. najväčšie na Slovensku/

      - Nové Zámky, Komárno, Levice, Topoľčany - viac než 25 tisíc

      - Tlmače - najmenšie/ okolo 4 tisíc/

      Národnosti

      1. slovenská - prevláda

      2. maďarská - viac ako 1/4 / najviac zo všetkých krajov/

      - prevláda rímskokatolícke vierovyznanie

       

      POZNÁMKY OPÍSAŤ DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      ............................................................................................................

       

       

      ŠTVRTOK - 18. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 8. 40 HOD.

      ÚLOHY V PRACOVNOM ZOŠITE O TRNAVSKOM KRAJI

                          STR. 40 - 41

      BUDEME ICH ROBIŤ NA HODINE.

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      UTOROK - 16. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

             TRNAVSKÝ KRAJ - POKRAČOVANIE

      Trnavsky_kraj.pdf

       

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 11. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 8. 40 HOD.

                       TRNAVSKÝ KRAJ

      Poloha

      - leží na západe Slovenska

      - hraničí s 3 štátmi: Česko, Rakúsko, Maďarsko

      - susedí s: Nitrianskym krajom - V, Trenčianskym krajom - S

      - patrí k menším krajom - 1/12 Slovenska

      - počtom obyvateľov je najmenší - 1/10 Slovenska

      - 7 okresov - Trnava, Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec, Galanta, Dunajská Streda

      Povrchové celky

      - Podunajská nížina/ Podunajská rovina, Podunajská pahorkatina/

      - Záhorská nížina

      - Chvojnická pahorkatina

      - Myjavská pahorkatina

      - Malé Karpaty

      - Považský Inovec

      Podnebie

      - nížiny - teplá podnebná oblasť/časť kraja patrí k najsuchším a najteplejším 

        na Slovensku

      - pohoria - mierne teplá podnebná oblasť

      Vodstvo

      - rieky: Dunaj, Váh, Malý Dunaj, Dudváh, Morava, Myjava

      - vodné diela: Gabčíkovo - Dunaj, Sĺňava - Váh, Kráľová - Váh

      - minerálne pramene - kúpele Piešťany, Smrdáky

      - borovicové - Borská nížina

      Lesy

      - dubové

      - bukové

      - zvyšky lužného lesa - pozdĺž Dunaja, Malého Dunaja

      CHKO

      - Biele Karpaty, Malé Karpaty, Záhorie, Dunajské luhy

      Obyvateľstvo

      - nerovnomerné osídlenie

      - husto zaľudnená je Podunajská nížina

      - najväčšie mesto a sídlo kraja - Trnava

      - ďalšie mestá: Hlohovec, Piešťany, Dunajská Streda, Galanta, Sereď,

        Skalica, Senica, Holíč

      Národnostné zloženie

      - prevládajú Slováci - 3/4

      - Maďari - juh podunajskej nížiny

      Vierovyznanie

      - prevláda rímskokatolícke

      - 2. evanjelické augsburského vyznania

       

      POZNÁMKY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

       

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
      UTOROK - 9. 3. 2021 - ONLINE HODINA
           
                       ČAS. 12. 20 HOD.
       
      ÚLOHY V PRACOVNOM ZOŠITE - STR. 37, 38/BUDEME ICH ROBIŤ NA HODINE/.
       
       
      , Pripravte si učebnicu, mapu Slovenska, pracovný zošit.
        
       
      S pozdravom Žáková
       
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------