• Rastislav Sabol: Web stránka

    • PREHĽAD VYUČOVANIA OD 26.10.2020

      

     7.50-8.35

     8.40-9.25

     9.40-10.25

     10.35-11.20

     11.25-12.10

     12.20-13.05

     pondelok

        

       FYZ  6.C

          

       ONLINE

     utorok

              

       FYZ 6.D

       ONLINE

     streda

                

     štvrtok

        FYZ 6.D

      

        

         

        FYZ 6.C

        WEB

          WEB

     piatok

                

      

      

     Žiaci sa pripoja v daný čas pri zapnutom svojom školskom gmailovskom konte na tento link : meet.google.com/ngb-wtov-uqd  

      

    • Informácia o hodnotení práce žiakov

     Online hodiny

     Ok-žiak bol prítomný, ?-žiak sa nepripojil

     Úlohy

     Klasické známkovanie od 1 do 5

     Poznámky

     Ok-žiak pracoval na poznámkach, ?-žiak nepracoval

    •  

     Známkovaná domáca úloha 

     V texte máte úlohu. (Urobte zápis, premenu jednotiek, výpočet aj odpoveď). Po zrealizovaní odfoťte a prepošlite na môj školský e-mail: Vypocitaj_priklad.docx

     6.C splniť do  29.3.2021                             6.D splniť do 30.3.2021