• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  ► Prihlášku prosím vyplnte čo najdôkladnejšie, určite nezabudnite uviesť kontaktné údaje (hlavne e-mail a telefón).

  ► Prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi. Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

  ► V prípade technických problémov prosím kontaktujte zskombj@gmail.com .

  ► Ak máte ďalšie otázky, zavolajte v prac. dňoch medzi 8:00 a 15:30 na t.č. 054/472 23 83 resp. na 0948311775 alebo pošite email na skola@zskombj.sk

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ak ste sa prihlásili na štúdium v 5. ročníku a máte záujem o triedu s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na atletiku, po vyplnení prihlášky na štúdium vyplňte aj túto návratku TU.