• Róbert Senčák

     • TSV 6.A, B, C dievčatá

     • TSV -  týždeň 31.1 - 4. 2. 2022

      Pozdravujem Vás. Keďže sme opäť na dištančnej výučbe pripravil som si pre Vás zaujímavé možnosti, ako si zacvičiť. Prvou je tabata a tá druhá tanec. Verím, že sa Vám to bude páčiť. Prajem pekný týždeň.

      tabata_a_dance.docx

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      TSV -  týždeň 24. - 28. 1. 2022 

      Pozdravujem Vás. Posielam opäť link s názvom posilňovanie stabilizačného systému - CORE. Hlboký stabilizačný systém je svalstvo, ktoré potrebujeme pre život. Slúži nám na správne držanie tela pri chôdzi, státí, sedení, pri akejkoľvek aktivite. Nám poslúži ako základ pred gymnastikou. Prajem pekný týždeň.

      Core_cviky(1).docx

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TSV -  týždeň 13. - 17. 12. 2021

      Pozdravujem Vás. Posielam Vám spomínanú pohybovú inšpiráciu, ktorú sme si vysvetlili na online hodine pod názvom telocvik abecedou. Zacvičte si podľa písmen, ktoré máš v mene. Napr. ja sa volám Róbert – budem cvičiť cviky, ktoré sú pri písmene R O B E R T. Ak ti bude málo, zacvičte si aj podľa písmen, ktoré máš v priezvisku. Verím, že to dáte v pohode a na budúcej online hodine sa podelíme o skúsenosti.

      1 hodina v týždni:

      Cvicenie_s_abecedou_5.-6..docx

      2 hodina v týždni:

      🌞 Pozdrav Slnku

      Je to 12 cvikov, ktoré idú po sebe v rytme dýchania.  Po fyzickej stránke zlepšuje celkovú kondíciu, kvalitu dychu, vitalitu a imunitu. Po psychickej stránke v nás prebúdza slnečné stránky našej osobnosti ako je napríklad autentickosť, pozitivita v živote, energia.

      https://www.youtube.com/watch?v=TzGqZFu4L0g&ab_channel=Zdrav%C3%BD%C5%BDivotsJogou

      Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2022wink

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TSV -  týždeň 6. - 10. 12. 2021

      Pozdravujem Vás. Posielam spomínaný link s názvom posilňovanie stabilizačného systému - CORE. Hlboký stabilizačný systém je svalstvo, ktoré potrebujeme pre život. Slúži nám na správne držanie tela pri chôdzi, státí, sedení, pri akejkoľvek aktivite. Svalový komplex nám stabilizuje chrbticu, hlavne jej driekovú časť a udržuje náš trup vo vzpriamenej pozícii. Čo sa posilňuje? Do hlbokého stabilizačného systému zaraďujeme bránicu, priečny brušný sval, vnútorné šikmé brušné svaly, panvové dno a hlboké svalstvo chrbtice. Stabilizačnými cvikmi posilňujeme práve vyššie spomenuté svaly. Keď ktorákoľvek svalová skupina pracuje inak, ako má, prípadne nepracuje vôbec, nastáva svalová dysbalancia (nerovnováha) a stabilizácia našej chrbtice je poškodená. Vtedy vzniká zlé držanie tela a problémy s medzistavcovými platničkami alebo porucha funkcie svalstva. Na da budúcej online hodine sa podelíme o skúsenosti. Pekného Mikulášasmiley

      Cvičiť bude s Vami majsterka sveta v aerobiku Zora Czoborová.

      1 hodina v týždni:

      https://www.youtube.com/watch?v=lz9adUXchig&ab_channel=ZORAFIT

      2 hodina v týždni:

      Core_cviky.docx

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TSV -  týždeň 25. - 29.10. 2021

      Pozdravujem Vás 6.B. Vzhľadom na to, že tento týždeň budeme na dištančnej výučbe posielam Vám link v rámci tematického celku atletika. Prečítajte si informácie čo je to štafetový beh, aké je jeho správne prevedenie a ako sa vyvarovať prípadným chybám. Po návrate do školy si to skúsime aj prakticky. Prajem pekný týždeň a skorý návrat do školy.

      http://videoportal.fhpv.unipo.sk/2015/2015_projekt_fasportu/mn_atl/mn_atl.htm#:~:text=4.1.2.4%20%C5%A0tafetov%C3%BD%20beh,odovzd%C3%A1vky%20men%C5%A1ej%20r%C3%BDchlosti.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TSV -  týždeň 18.10. - 22.10. 2021

      Pozdravujem Vás 6.B. Vzhľadom na to, že tento týždeň budeme na dištančnej výučbe posielam Vám link v rámci tematického celku basketbal konkrétne ďalšej hernej činnosti jednotlivca v basketbale - streľba na kôš. Tematický celok basketbal ukončíme krátkym videom, na ktorom môžete vidieť prípravné cvičenie streľby na kôš po dvojtakte.  S pozdravom.

      Prajem pekný týždeň.

      http://videoportal.fhpv.unipo.sk/2015/2015_projekt_fasportu/mn_atl/mn_atl.htm

      https://www.youtube.com/watch?v=n5QB0fcmavs&ab_channel=MTT-Mestsk%C3%A1telev%C3%ADziaTrnava

      https://www.televizeseznam.cz/video/diky-trenere/basketbal-dvojtakt-275227

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TSV -  týždeň 27.9. - 1.10. 2021

      Pozdravujem Vás šiestaci. Vzhľadom na to, že tento týždeň budeme na dištančnej výučbe posielam Vám link v rámci tematického celku atletika. Prečítajte si informácie čo je to bežecká abeceda, štarty z rôznych polôh, nízky a polovysoký štartšvihový a šliapavý beh. Dozviete sa informácie o správnej technike prevedenia a ako sa vyvarovať prípadným chybám. Všetko si môžete pozrieť aj v krátkych videách.

      Prajem pekný týždeň.

      http://videoportal.fhpv.unipo.sk/2015/2015_projekt_fasportu/mn_atl/mn_atl.htm

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TSV -  týždeň 4. - 8.10. 2021

      Pozdravujem Vás 6.B. Vzhľadom na to, že tento týždeň ešte budete na dištančnej výučbe posielam Vám link v rámci tematického celku atletika. Atletika je kráľovná. Učí deti behať, skákať a hádzať. To sú základy pre akýkoľvek iný šport. Po návrate do školy si to nahodine vyskúšame. Držte sa.

      https://www.telocvikari.sk/atleticky-...