• Róbert Senčák

     • TSV 8.D

     • TSV -  týždeň 13. - 17. 12. 2021

      Pozdravujem Vás. Posielam Vám spomínanú pohybovú inšpiráciu, ktorú sme si vysvetlili na online hodine pod názvom telocvik abecedou. Zacvičte si podľa písmen, ktoré máš v mene. Napr. ja sa volám Róbert – budem cvičiť cviky, ktoré sú pri písmene R O B E R T. Ak ti bude málo, zacvičte si aj podľa písmen, ktoré máš v priezvisku. Verím, že to dáte v pohode a na budúcej online hodine sa podelíme o skúsenosti.

      1 hodina v týždni:

      Cvicenie_s_abecedou_7.-9..docx

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TSV -  týždeň 6. - 10. 12. 2021

      Pozdravujem Vás. Posielam spomínaný link s názvom posilňovanie stabilizačného systému - CORE. Hlboký stabilizačný systém je svalstvo, ktoré potrebujeme pre život. Slúži nám na správne držanie tela pri chôdzi, státí, sedení, pri akejkoľvek aktivite. Svalový komplex nám stabilizuje chrbticu, hlavne jej driekovú časť a udržuje náš trup vo vzpriamenej pozícii. Čo sa posilňuje? Do hlbokého stabilizačného systému zaraďujeme bránicu, priečny brušný sval, vnútorné šikmé brušné svaly, panvové dno a hlboké svalstvo chrbtice. Stabilizačnými cvikmi posilňujeme práve vyššie spomenuté svaly. Keď ktorákoľvek svalová skupina pracuje inak, ako má, prípadne nepracuje vôbec, nastáva svalová dysbalancia (nerovnováha) a stabilizácia našej chrbtice je poškodená. Vtedy vzniká zlé držanie tela a problémy s medzistavcovými platničkami alebo porucha funkcie svalstva. Na da budúcej online hodine sa podelíme o skúsenosti. Pekného Mikulášasmiley

      Cvičiť bude s Vami majsterka sveta v aerobiku Zora Czoborová.

      1 hodina v týždni:

      https://www.youtube.com/watch?v=lz9adUXchig&ab_channel=ZORAFIT

      2 hodina v týždni:

      Core_cviky.docx

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TSV -  týždeň 22. - 26.11. 2021

      Pozdravujem Vás 8.D. Posielam krátke video, ktoré  je pokračovaním tematického celku - volejbal konkrétne ďalšej hernej činnosti jednotlivca vo volejbale - nácvik podania vrchom. V druhom videu máte možnosť sa dozvedieť 5 rád, ako zlepšiť podanie a taktiež môžete vidieť najlepšie podavajúcich hráčov na svete. S pozdravom.

      https://www.youtube.com/watch?v=QFBU_RMgeg4&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%BDVolejbal

      https://www.youtube.com/watch?v=iMA1Q6ASPJw&ab_channel=PopelkaVolley

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TSV -  týždeň 15. - 19.11. 2021

      Pozdravujem Vás 8.D. Vzhľadom na to, že tento týždeň budeme na dištančnej výučbe posielam Vám link v rámci tematického celku atletika. Prečítajte si informácie čo je to štafetový beh, aké je jeho správne prevedenie a ako sa vyvarovať prípadným chybám. Po návrate do školy si to skúsime aj prakticky. Prajem pekný týždeň a skorý návrat do školy.

      http://videoportal.fhpv.unipo.sk/2015/2015_projekt_fasportu/mn_atl/mn_atl.htm#:~:text=4.1.2.4%20%C5%A0tafetov%C3%BD%20beh,odovzd%C3%A1vky%20men%C5%A1ej%20r%C3%BDchlosti.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TSV -  týždeň 25. - 29.10. 2021

      Pozdravujem Vás 8.D. Posielam Vám link k tematického celku - volejbal - konkrétne ďalšej hernej činnosti jednotlivca vo volejbale - útočný úder smeč a rozbehové kroky. Ak máte možnosť, tak si to doma vyskúšajte. Verím, že čoskoro si to vyskúšame aj v škole. Prajem pekný týždeň. 

      https://www.youtube.com/watch?v=Bqnz6vYfDhQ&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%BDVolejbal

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TSV -  týždeň 18. - 22.10. 2021

      Pozdravujem Vás 8.D. Posielam Vám link k tematického celku - Volejbal konkrétne ďalšej hernej činnosti jednotlivca vo volejbale - nácvik podania vrchom. V druhom videu máte možnosť sa dozvedieť 5 rád, ako zlepšiť podanie a taktiež môžete vidieť najlepšie podávajúcich hráčov na svete. S pozdravom a nech ste čím skôr v škole.

      https://www.youtube.com/watch?v=QFBU_RMgeg4&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%BDVolejbal

      https://www.youtube.com/watch?v=iMA1Q6ASPJw&ab_channel=PopelkaVolley

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------