• Sergej Kravec

     • Ruský jazyk 

       

       

      Projekt na rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby:

      Slovná zásoba : https://youtu.be/Axxzw_nDyHE - 50 základných slovičiek, členovia rodiny - https://youtu.be/dvH_KJBSR24 , Ako sa máš/ 8 spôsobov ako sa to spýtať - https://youtu.be/WshkrB2JWUE , 100 základných slov a fráz - https://youtu.be/CAYqqh1V7Fg , Fakty o Ruštine -  https://youtu.be/pBGA0tBn6b0

       

      streda, 20.10.2021- 2. hod. - Projekty na precvičenie prídavných mien: 1. V projekte, ktorý má v úvode otázky na tento slovný druh, sa pokúste na základe vytvorených párov dať prídavne meno v správnom  rode na základe otázok, ktorými sa na opísované podstatné meno pýtame. V druhom projekte na základe vami vybraného prídavného mena jeho očislovanie vpíšete do krúžku pri obrázku, ako pomôcku vám posielam ich preklad: 1. pomalý, 2. hlupý, 3. bojazlivý, 4. vyrovnaný,5. nezodpovedný, 6. pasívny, 7. zlý, 8. pracovitý, 9. starostlivý, 10. múdry, 11. úctivý, 12. dobrý, 13. hrubý, 14. lenivý, 15. aktívny, 16. zodpovedný, 17. veselý, 18. odvážný.

      ------------------------------------------------------

      Témy a spôsob dištančnej výuky  : 

      streda, 21.4.2021- 2. hod. Začiatok prezenčnej výuky podľa upraveného rozvrhu a dodatočných pokynov. Opakovanie ročných období s nastavenou konverzáciou na túto tému, za domácu úlohu pripraviť charakteristiku jedného z nich a činnosti počas neho.

      pondelok, 19.4.2021 - 2.hod. Začiatok prezenčnej výuky podľa upraveného rozvrhu a dodatočných pokynov.

      streda, 14.4.2021- 2. hod.: on-line hodina. Sloveso chcieť, prísť, žiť, čakať. Opakovanie dní a mesiacov.

      pondelok, 12.4.2021 - 2.hod. on-line hodina. Konverzácia na tému Bývanie, osvojovanie slovnej zásoby a dodržiavanie osnovy a postupnosti pri opise, odpovede a výstavba dialógu. Časť III.  Domáca  úloha: Lekcia 17, čítať dialógy na tému " Ročné obdobia", prislúchajúca slovná zásoba na str. 69.

      streda, 7.4.2021- 2. hod.: on-line hodina.Konverzácia na tému Bývanie, osvojovanie slovnej zásoby a dodržiavanie osnovy a postupnosti pri opise, odpovede a výstavba dialógu. Časť II.

      streda, 31.3.2021- 2. hod.: on-line hodina. Konverzácia na tému Bývanie, osvojovanie slovnej zásoby a dodržiavanie osnovy a postupnosti pri opise, odpovede a výstavba dialógu. Časť I.

      pondelok, 29.3.2021 - 2.hod. on-line hodina. Domáca úloha: Opis jednej z miestnosti v dome, byte. Pripraviť si slovnú zásobu pre konverzáciu, naučiť sa celkovo slovnú zásobu s témy na základe pracovných listov.

      streda, 24.3.2021- 2. hod.: on-line hodina. Domáca úloha: práca s projektmi a príprava  konverzácie na tému " Bývanie".

      pondelok, 22.3.2021 - 2.hod. on-line hodina.Skloňovanie pod. mien stred. rodu, príprava a slovná zásoba pre konv. tému: Кде я живу, мой дом, квартира, комната. Domáca úloha z hodiny: naučiť sa slovnú zásobu  cv.1 v projekte/ 1 - 24/, preložiť slovíčka cv.2 z projektu o bývaní " Dom ".

      streda, 17.3.2021- 2. hod.: on-line hodina. Vypracovanie osnovy pre konverzáciu na tému bývanie / Кде я живу, Мой дом, Моя комната /. Pošlem vypracovaný pracovný list na tému ako pomôcku. 

      pondelok, 15.3.2021 - 2.hod. on-line hodina. Склонение имён существительных-  https://youtu.be/ppzHq_sR4Ek , Как запомнить падежи - https://youtu.be/PylvtuIoFqA 

      Ženský rod.

      streda, 10.3.2021- 2. hod.: on-line hodina. Domáca úloha: vzory pod. mien žen. rodu - po jednom pod. mene na každý vzor.

      pondelok, 8.3.2021 - 2.hod. on-line hodina. Склонение имён существительных-  https://youtu.be/ppzHq_sR4Ek , Как запомнить падежи - https://youtu.be/PylvtuIoFqA Skúste si pozrieť odkazy pre lepšie zvládnutie aktuálnej témy!  Domáca úloha: vzory pod. mien žen. rodu - po jednom pod. mene na každý vzor.

      streda, 3.3.2021- 2. hod.: on-line hodina. Domáca úloha: Naučiť sa skloňovanie vzorov podstatných mien mužského rodu, vyskloňovať po jednom podstatnom mene z každého vzoru. Platí zadanie zo stredy 17.2.

      pondelok, 1.3.2021 - web zadanie: Platí zadanie zo stredy 17.2.,Nezabudnite si vytlačiť pracovné listy, ktoré som vám poslal!

      Jarné prázdniny od 22.2. do 26.2.2021.

       

      streda, 17.2.2021- 2. hod.: on-line hodina. Domáca úloha: Čítať s porozumením úvodný text 16. lekcie: Вы умеете считать? Prisluchajúcu slovnú zásobu k tejto lekcii si napísať do slovníkov a naučiť sa. Nezabudnite si vytlačiť pracovné listy, ktoré som vám poslal!

      pondelok, 15.2.2021 - web zadanie: Poriadne sa naučiť  čítať riekanku Что было на обед? Pozrieť si úvodný text 16. lekcie: Вы умеете считать? Prisluchajúcu slovnú zásobu k tejto lekcii si napísať do slovníkov a naučiť sa.

      streda, 10.2.2021- 2. hod.: on-line hodina. Opakovanie 15 lekcie.

      pondelok, 8.2.2021 -  2.hod. on-line hodina. Domáca úloha z  hodinyNaučiť sa čítať riekanku Что было на обед?, správne vyslovovať a intonovať. 

      streda, 3.2.2021- 2. hod.: on-line hodina. Domáca úloha: v Pracovnom zošite vypracovať 15 lekciu cvičenia 1 až 7, dohodli sme sa na zaslaní vypracovania do nedele, do 18.00 hod. Na budúcu hodinu budeme s pomocou cvičení a textov na str. 59 až 62 opakovať tému. 

      pondelok, 1.2.2021 -  2.hod.web hodina. Domáca úloha: Naučiť sa dni v týždni a mesiace v roku, tiež výrazy časových úsekov: zajtra, pozajtra, včera, predvčerom./úloha z minulého týždňa/. Zapísať slovnú zásobu 15. lekcie, naučiť sa čítať text Как ты помогаешь дома. Na budúcu hodinu budeme s pomocou cvičení a textov na str. 59 až 62 opakovať túto tému. 

      streda, 27.1.2021- 2. hod.: web hodina, úlohy v platnosti z pondelka/máme klasifikačnú poradu/.

      pondelok, 25.1.2021 -  2.hod.:Domáca úloha: Naučiť sa dni v týždni a mesiace v roku, tiež výrazy časových úsekov: zajtra, pozajtra, včera, predvčerom. Projekt pošlem na vytlačenie ako pomôcku pre lepšie zvládnutie tejto témy.

      streda, 20.1.2021- 2. hod.: online výuka na meet miestnosti. Domáca úloha: Naučiť sa dni v týždni a mesiace v roku, tiež výrazy časových úsekov: zajtra, pozajtra, včera, predvčerom. Projekt pošlem na vytlačenie ako pomôcku pre lepšie zvládnutie tejto témy.

      pondelok, 18.1.2021 -  2.hod.: online výuka na meet miestnosti. Polročná klasifikácia.

      streda, 13.1.2021- 2. hod.: online výuka na meet miestnosti. Vyhodnotenie polročného testu a príprava na polročnú klasifikáciu.

      pondelok,11.1.2021 -2. hod.- porada pedagogických pracovníkov od 8.20 do 9.00, prihláste sa na meet na krátke zhodnotenie o 9.15 hod.!

      Дорогие ученики ! На кануне праздника Рождества желаю вам спокойное время среди своей семьи а пусть в Новом году 2021 будете здоровы и счастливы !

      streda, 16.12.2020 - 2. hod.: online výuka na meet miestnosti.  Domáca úloha: Tak , ako sme sa dohodli, aby sme sa vyhli stresovým situaciam, vypracujete do 8. januára Polročný testktorý vám posielam na pracovné mailyPo oprave vám uzavriem polročné známky, aby ste sa mohli sústrediť na ostatné predmety a aby sme mohli prípadne korekcie v klasifikácii robiť v priebehu opakovania individuálne. Pracujte rozvážne a premyslene tak, aby nebolo veľa chýb.

      pondelok, 14.12.2020 -  2.hod.: online výuka na meet miestnosti. Domáca úloha: do zajtra dokončiť 14. lekciu, diktát, ktorý sme napísali, opravte / str. 72/ a prepíšte bez chýb do zošita.

      streda, 9.12.2020 - 2. hod.: online výuka na meet miestnosti. Domáca úloha: Do budúceho utorka poslať vypracovanie úloh 14. lekcie v Pracovnom zošite, na budúci pondelok sa pripraviť na kontrolný diktát, ktorý bude obsahovať nami prebrané slová a výrazy z osahu Režim dňa a Čo robíme v škole.

      pondelok, 7.12.2020 -  2.hod.: online výuka na meet miestnosti. Domáca úloha: Zopakovať slovnú zásobu pomocou práce na cvičeniach od str. 55 do 57, naučiť sa plynule čítať " žartíky" na str. 57. Neospravedlnená absencia: Bardiovský, Peteja.

      streda, 2.12.2020 - 2. hod.: online výuka na meet miestnosti. Domáca úloha: Slovná zásoba 13. a 14. lekcie, čítanie a cvičenia 14. lekcie si pozrieť a ústne si prípraviť riešenia a odpovede, ktoré budeme analizovať a optimalizovať na budúcej hodine.

      pondelok, 30.11.2020 - 2.hod.: online výuka na meet miestnosti. Domáca úloha: zapísať a naučiť sa slovnú zásobu 13. a 14. lekcie, v prípade slovies vedieť ich skloňovanie, pracovať s cvičeniami, t.j. správne čítať, vyslovovať a prekladať/ 3,4,5,6,7 na str. 52/ .

      streda 25.11.2020 - 2.hod. : online výuka na meet miestnosti. Domáca úloha: písomne vypracovať krátky režim Dňa a poslať na kontrolu. Pozrieť si cvičenia v učebnici na str. 52, ktoré budú predmetom nášho záujmu na budúcej hodine.

      pondelok, 23.11.2020 - 2.hod.: online výuka na meet miestnosti. Domáca úloha : 1. Nájsť v texte Môj deň 3 slovesá, ktoré vyskloňujete vo všetkých osobách jed. a množ. čísla, 2. vytvoriť krátky vlastný režim dňa pre prácu na budúcu hodinu, 3. čítať s porozumením 13. lekciu pre návod použitia slovies v vlastnom časovom rozpise  činnosti počas dňa.

      streda, 18.11.2020 -2. hod.: online výuka na meet miestnosti. Domáca úloha vyplývajúca z hodiny: 13. lekcia v učebnici na str.47 - 48, čítať Môj deň, zamerať sa na číslovky a slovesá, všetko, na čo sa treba súsrediť, je zhrnuté v žltom ramčeku na str. 48, naučiť sa tvary slovies cv. "v" vo všetkých osobách jed. a množ. čísla prítomného času. Na budúcu hodinu mať pripravenú vytlačenú verziu projektu o slovesách, ktorú som vám poslal na pracovné maily, zatiaľ do projektu nič nevpisujte!

      pondelok, 16.11.2020 - 2. hod. online výuka na meet miestnosti, správne tvary slovies vo väzbe na zámena.

      streda,11.11.2020 - 2. hod. - online výuka na meet miestnosti, konverzácia s opakovaním slovnej zásoby a používania časových intervalov dňa podľa hodín, slovesa pohybu.Domáca úloha vyplývajúca z hodiny: v učebnici na str. 48 popracovať nad cvičeniami v žltom ramčeku, hlavne v cvičení dole po "v" naučiť sa tvary slovies, ktoré sú tam uvedené, vo všetkých osobách jednotného a množného čísla prítomného času. Vzorom by malo byť sloveso " delať". Zopakovať a vypracovať projekt " Časy", ktorý som vam poslal, a ktorý ste už mali mať vytlačený. Doplňte do projektu nákres hodín alebo len ručičiek, ktorý zodpovedá vami určenému času. Tak , ako sme sa dohodli, určujte čas s pomocou základných čísloviek. Vyprácovaný projekt mi poslať do budúceho utorka!

      streda, 4.11.2020 - 2. hod. online výuka na meet miestnosti, určovanie času podľa hodín, dátum a konverzáčne väzby naväzujúce na tieto témy. Domáca úloha vyplývajúca z hodiny: mať do budúcej hodiny vytlačené projekty, ktoré som vám poslal, vypracovať do pracovných riadkovaných zošitov s pomocou " kľúča" lekciu č. 13 z " Pracovného zošita". Úlohu poslať vypracovanú do budúceho utorka na môj pracovný mail. Neposielajte vypracovanie v projektovom zošite, ten prekontrolujem až keď budeme spolu.

      streda, 28.10.2020 - 2. hod. online výuka  na meet miestnosti, kontrola domácej úlohy, novou témou sú radové číslovky a výrazy súvisiace s časom a hodinami. Domáca úloha vyplývajúca z hodiny: prepošlem vám projekty na prípravu pre témy Čas a hodiny, Radové číslovky. Do budúcej hodiny, t.j. v stredu skúste to ako pomôcku mať vytlačené, pokiaľ sa trošku, aj na základe materiálov, prípravite, tak to bude fajn.

      pondelok, 26.10.2020 - 2. hod. - online výuka na mojej miestnosti, kontrola plnenia úloh, opakovanie čísloviek, dátum a časové úseky.   Domáca úloha vyplývajúca z hodiny: napísať čislovky od 1 do 9, od 10 do 100, napísať vek členov rodiny.  Každé zadanie precvičiť minimálne v jednom riadku!

      streda - 21.10.2020 - 2.hod. - on line výuka na mojej meet miestnosti z podstránky, kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zadaní.

      Úlohy od 12.10. do 16.10.: Vypracovať v pracovnom zošite lekciu č.12, všetky cvičenia sú s kľúčom, preto najprv vypracujte úlohy pomocou kľúča do zošitov na písanie a následne bez chýb zapíšte do pracovného zošita. Kľúč by už pre vás mal byť tak významnou pomôckou, že celá lékcia v pracovnom zošite bude bez chýb, dajte si záležať na vypracovaní. Do soboty, 17.10., tie tri strany odfotiť a poslať mi na môj pracovný email z vášho pracovného účtu.

      11.10.2020: Online výuka RUJ v pondelok 12.10 2020 o 10.30 hod. v meet miestnosti , ktorú najdete pod kódom na aktivnej podstranke vedľa môjho mena. Do tohto menu sa dostanete tak, že na hlavnej stranke hore kliknete na aktívne podstranky tu.

      Úlohy od 6.10. do 10. 10.: 1. Zopakovať si témy Predstavovanie sa, Zoznamovanie sa , profesie rodičov, rozšifrovať skratku TIR.  2. Učebnica str.41, naučiť sa naspamäť riekanku ALFAVIT.