• Sergej Kravec

     • Ruský jazyk 7.A,B,C,D

      školský rok 2023/24 : 

      BLOK 3.:   Дд - https://youtu.be/GUCOb6nbpJQ?si=bI2Jr-vBQWPb-j7O 

      Пп - https://youtu.be/QM_OTd7RQno?si=18PS6YNO8Sa-DH4z  

      Ии - https://youtu.be/AA8LdXsYayk?si=eCfVIGnsZVu7VTmz  

      Уу -  https://youtu.be/pyHNjFIF1kA?si=82mTzJQCu5ERlLdL

       

      BLOK 2.: Ээ - https://youtu.be/YkGK6w28Dns?si=1kevAZ2f15qRBAem                    Нн- https://youtu.be/Okqk2KJbK4U?si=X9QaFSLMyASy-kyz 

      Яя -  https://youtu.be/2et-wmPwWkQ?si=yjiVDiPyxOiO8l3T 

       

      BLOK 1.:

      https://youtu.be/vLtFWS8cQec?si=3BwPuUs-FbZelK7m    -А, Ооhttps://youtu.be/ciAcCouCHc4?si=KpIwuEj1fv1WK6lt , Ккhttps://youtu.be/-l9jPoVivW8?si=tRXEKQj8kdqh8wlw , Ммhttps://youtu.be/T7c4kfYKdNU?si=KxCmd4BckM7GHmbn , Тт - https://youtu.be/Je0JO89v5jU?si=jvtCTBTSpw-Wf1z_

       

       

       

      Opakovanie: Pracujte s odkazom :https://youtu.be/CAYqqh1V7Fg , na hodine urobte zápis slov a výrazov, komletizujte tento zoznam na format A4 ako projekt, ktorý predložíte vyučujúcej k nahľadnutiu v stredu budúceho týždňa a po mojom návrate mi ho predložíte  k kontrole a ohodnoteniu. Hodnotiť budem tak gramatickú ako aj vizuálnu stránku projektu. Žiada sa farebné prevedenie !

       

      https://youtu.be/zPDOyMfoDH4    - Dom a predmety v ňom, popis využitia, charakteristika

      https://youtu.be/jdK9NYnlIe4          -  pády podstatných mien,       https://youtu.be/jdK9NYnlIe4  - Padové otázky

       

       

       

       

       

       

       

      školský rok 2021/22 

      Глаголы движения - https://youtu.be/JB8kolZ0ltg  

      Projekt na rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby:

      Slovná zásoba : https://youtu.be/Axxzw_nDyHE - 50 základných slovičiek, členovia rodinyhttps://youtu.be/dvH_KJBSR24 , Ako sa máš/ 8 spôsobov ako sa to spýtať https://youtu.be/WshkrB2JWUE , 100 základných slov a fráz https://youtu.be/CAYqqh1V7Fg , Fakty o Ruštine https://youtu.be/pBGA0tBn6b0

      Projekt  na opakovanie 13. lekcie: správne riešenie pre opravu projektu

      1. Konštatujte zhodu alebo rozdiel pri preklade nasledujúcich výrazov: 1 minúta, 3 minúty, 5 minút/číslovky preložte slovom/. одна минута, три минуты, пять минут. Preklad identický so slovenčinou v rode a v tvare číslovky, pozor na číslovku jedna!

      2. Preložte pozdravy do ruštiny: Dobrý deň! Dobrý večer! Добрый день! Добрый вечер!

      3. Preložte do ruštiny tieto výrazy: raňajkovať, obedovať, večerať. завтракать, обедать, ужинать

      4. Nemôže robiť problém preklad výrazov: ráno, deň, večer, noc. утро, день, вечер,ночь.

      5. Ako sa povie po rusky: Ráno ja vstávam o 7 hodine. Večer ja čítam knihu. Утром я встаю в семь часов. Вечером я читаю книгу.

      6. Konštatujte zhodu alebo rozdiel pri preklade nasledujúcich výrazov: hodina, 2 hodiny, 8 hodín/ číslovky preložte slovom/. час, два часа, восемь часов

      7. . Preložte pozdravy do ruštiny: Dobré ráno! Dobrú noc ! Доброе утро ! Спокойной ночи!

      8. Когда je kedy, ako sa potom po rusky vyjadrí, že sa dej odohráva ráno, cez deň, večer alebo v noci ? утром, днём - в течении  дня, вечером, ночью

      9. Odhadnite význam výrazov: я встаю, я завтракаю, я пью , я делаю зарядку vstávam, raňajkujem, pijem, robím rozcvičku

      10. Aké výrazy použijem v ruštine, ak sa chcem spýtať na čas? Который час? Сколько времени?

      11. Tvorte vety s využitím slov v jednom riadku:

      Я, в,в,еду,часа,город,четыре. Я в четыре час еду в город. 

      В, я, пять, телевизор, часов, смотрю.В пять часов я смотрю телевизор.

      Я, в, в, иду, часов, магазин, одиннадцать .Я в одиннадцать часов иду в магазин.

      12. Nájdite preklad slov: chcieť, môcť - chcem, môžem. хотеть, мочь - хочу, могу

       

      https://youtu.be/qd6OtRox9V8   viianočná časť Maša a medveď

      https://youtu.be/Yrte24VIyP0  Во поле берёза стояла

      https://youtu.be/VAG1UTfDSjY  В лесу родилась ёлочка

      V pondelok budeme spievať a text druhej pesničky si prepíšte do zošítov.

      Ruská pieseň: https://youtu.be/ytwnojqOwWg - mladá američanka spieva, https://youtu.be/prlRD7jAb3c  - preklad.

      pondelok,/25.10.2021/ - Na domácu úlohu z projektu o číslovkách je treba sa naúčiť výslovnosť a pravopis na základe zvýraznených odporučaní, tabuľka vám pomôže pri tvorbe zložených čísloviek, ktoré v RUJ sa píšu oddelene. Celú tabuľku z projektu nemusíte opisovať, naučíte sa počítať do 20 spamäti , napíšete do svojich zošitov tieto zložené číslovky: 11, 25, 28, 32, 36, 44, 49, 55, 51, 63, 66, 77, 88, 85, 90, 99, 100, 101, 111. Úlohu kontrolujem a skúšam na budúcej hodine, ktorá bude po jesenných prázdninách v piatok 5.11.2021!!!!!

      piatok, /22.10.2021/ - Opakovanie 9. lekcie: doplň k zvieratám ruský preklad: Конь/лошадь/, олень, собака, курица, овца/овечка/, корова, волк, дикий кабан, свинья, лев, петух, коза, кролик/заяц/, лиса.

                                           Doplň ruské pomenovanie kvetov a stromov: подснежник, тюльпан, роза, одуванчик, ромашка, колокольчик, дуб, яблоня, груша, берёза. Naučte sa písať, vyslovovať a priradiť slovenský ekvivalent .

       

       

      -----------------------------------------------------

      Témy a spôsob  výuky od 21.10 2020

      piatok, 23.4.2021 - 5. hod. - web zadanie: Čítanie a reprodukcia tlačeného textu/ 9. lekcia /, v učebnici si naštudovať a precvičiť čítanie, výslovnosť, slovnú zásobu s pomocou odporúčaných cvičení.

      streda,  21.4.2021 - 3.hod. -  online výuka cez moju miestnosť. Precvičovanie písmen, čítanie / 9. lekcia /.

      piatok, 16.4.2021 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: Učíme sa písať ďalšie písmana: Чч - https://youtu.be/2nmTAAJwcio , Щщ - https://youtu.be/67Vp04KPP-I , Жж- https://youtu.be/1KuR0sCor1I , Шш - https://youtu.be/7kXnGbXE2Mk . Precvičte si s pomocou odkazov písanie písmen, ktoré sú obsahom 9. lekcie.

      streda,  14.4.2021 - 3.hod. -  online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: čítať a pripraviť si odpovede z cv. 1,2 na strane 33 v Hravej ruštine. Do štvrtku, 15. apríla, spracujte  písomne do cvičných zošitov, nie do Hravej ruštiny a pošlite tieto cvičenia 8. lekcie, ku ktorým vám  dávam aj pomôcky .

      piatok, 9.4.2021 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: Do štvrtku, 15. apríla, spracujte  písomne do cvičných zošitov, nie do Hravej ruštiny a pošlite tieto cvičenia 8. lekcie, ku ktorým vám  dávam aj pomôcky pre ich riešenie: 1. V cv. 5 napíš páry slov s opačným významom a nauč sa ich preklad do slovenčiny. 2. Prepíš písaný text a príprav si ústne preklad písaných slov, ktoré sú v cv. 6, pomôcka pre doplňanie písmen v aktuálnom poradí: ё, ь, я, о, й, н, о, Ю, у, г, ё, Ю, ь, ё, ю, ю. 3. V cvičení 7 usporiadaj a napíš poprehadzavané slová vo vetách, za každou vetou napíš preklad do slovenčiny. V cv.8 doplň koncovky a napíš, pomôcka: -ый, -ий, -ые, -ая, -яя, -ое, -ая,-ее, -ие, -ой. 4. V cvičení 9. najdi správny tvar osobného zámena a prepíš celý text, ako pomôcku vám dávam tvary osobných zаmien na výber, najdi si ten správny tvar s pomedzi nich: меня, его, него, неё,её.

      V stredu na hodine budeme čítať a prekladať z učebnice, opakovať slovnú zásobu a v Hravej ruštine "opakovať" 8. lekciu.

      streda,  7.4.2021 - 3.hod. -  online výuka cez moju miestnosť. Vypracovanie cvičení 8. lekcie a opakovanie.

      streda,  31.3.2021 - 3.hod. -  online výuka cez moju miestnosť. Upevňovanie s pomocou cvičení a úloh 8. lekcie. Domáca úloha: Čítať tlačený text v dialogoch 8. lekcie na str. 28, modrý text na str. 29, 31. Časť II.

      piatok, 26.3.2021 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť.  Upevňovanie s pomocou cvičení a úloh 8. lekcie. Domáca úloha: Čítať tlačený text v dialogoch 8. lekcie na str. 28, modrý text na str. 29, 31. Časť I.

      streda,  24.3.2021 - 3.hod. -  online výuka cez moju miestnosť. Upevňovanie s pomocou cvičení a úloh 8. lekcie. Domáca úloha: Čítať tlačený text v dialogoch 8. lekcie na str. 28, modrý text na str. 29!

      piatok, 19.3.2021 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť. 8. lekcia - výslovnosť nových písmen, ich pravopis a grafická podoba: nauč sa písať - Ёё -  https://youtu.be/wtxDIx4N3i0 ,                                                                                                                              Юю - https://youtu.be/REKogZ_5YWA,  https://youtu.be/-L7tJCz5oQ8,                                                    Й й - https://youtu.be/Dtea_4loVaw,  https://youtu.be/UxggBjBDstI                                                                   Za    domácu úlohu ich písanie si najprv precvičte a potom vypracujte do Hravej ruštiny v cv. 1,2,3.

      streda,  17.3.2021 - 3.hod. -  online výuka cez moju miestnosť. Opakovanie 7. lekcie. Domáca úloha z hodiny: Vypracovať  Opakovanie v Hravej ruštine po 7. lekcii, pozrieť si v učebnici začiatok 8. lekcie/ str. 27/, čítanie slabík s novými písmenami. Pomôcka pre domácu úlohu: Болгария, завтрак, апельсин, столица, стадион, Кремль , театр , красивая , газета , тетрадь, кофта , конфета , столица , фабрика , парламент , осень , мыло , собор , театр , стадион , рыба , откуда , город .

      piatok, 12.3.2021 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha : cv. 4,5,6,7,8 v Hravej ruštine.

      streda,  10.3.2021 - 3.hod. -  online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha v platnosti z predchadzajúcej hodiny. Na budúcej hodine opakujeme, skúšame !

      piatok, 5.3.2021 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: naučiť sa čítať text Bratislava na str. 23 v učebnici a modrý text na tej istej strane a na strane 26. Ovládať slovnú zásobu prislúchajúcu preberaným písmenám. Čítať cv. 4 v Hravej ruštine. Na budúcej hodine opakujeme, skúšame !

      streda,  3.3.2021 - 3.hod. -  online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: naučiť sa čítať text Bratislava na str. 23 v učebnici a modrý text na tej istej strane a na strane 26. Ovládať slovnú zásobu prislúchajúcu preberaným písmenám. Čítať cv. 4 v Hravej ruštine. Na budúcej hodine opakujeme, skúšame !

      Babuščák, Kvočák- neospravedlnená absencia.

      Zadanie na prázdniny s odovzdávkou do soboty, 27.2.2021: manuál písania pre nové písmenka, ktoré si po 3 riadky napíšete do cvičných zošitov: Cc - Ццhttps://youtu.be/-nZXDFi0QYg , Ff - Фф - https://youtu.be/BWFhZC9K5M8 , y - ы - https://youtu.be/U6dtn7J0iLg , mäkký znak -  ь - https://youtu.be/UbPamUPiKPs  . Po nácviku priamo do Hravej ruštiny vypracujte cvičenia 1 až 3 z 7. lekcie, tiež poslať!

      Od 22.2. do 26. 2. 2021 - Jarné prázdniny.

      piatok, 19.2.2021 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť.

      streda,  17.2.2021 - 3.hod. -  online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: Restári do dnešného večera mi pošlú úlohy v Hravej ruštine, opakovanie 5. a 6. lekcie, čítanie, slovná zásoba, cvičenia. Budem skúšať! 

      piatok, 12.2.2021 - 5. hod. - web, na domácu úlohu opakovanie 5. a 6. lekcie, čítanie, slovná zásoba, cvičenia. Budem skúšať!

      streda,  10.2.2021 - 3.hod. -  online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: V Hravej ruštine vypracovaná kompletná 6. lekcia s Opakovaním na jej konci, do štvrtka poslať.

      piatok, 5.2.2021 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha platná z predchadzajúcej hodiny.

      streda,  3.2.2021 - 3.hod. -  online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: Opakovanie v Hravej ruštine vypracovať priamo do Hravej ruštiny./str. 19/. V lekcii č. 6 popracovať nad cvičeniami 1 až 4, písmenka Б б, З з, С с, Г г, ktoré vypracujeme len do zošitov na nácvik/ po 2 riadky/ a do budúceho utorka, spolu s Opakovaním / str. 19 / mi poslať na pracovný mail. Pozor! Pre názornosť pri učení vám predkladám pomôcku pravopisu ruských písmen až po 8. lekciu,  kliknite si na odkazy, ktoré sú zoradené tak, ako dané písmena preberáme: https://youtu.be/hvhAG1WuBkU , https://youtu.be/fkhjBjNNKM0 https://youtu.be/92gZ6q4UlrYhttps://youtu.be/uyjHNtfGxsA ,https://youtu.be/-nZXDFi0QYghttps://youtu.be/BWFhZC9K5M8https://youtu.be/U6dtn7J0iLghttps://youtu.be/UbPamUPiKPs https://youtu.be/wtxDIx4N3i0

      streda,  27.1.2021 - 3.hod.: web hodina, úlohy v platnosti z 20. januára, klasifikačná porada.

      piatok, 22.1.2021 - 5. hod. - web hodina, úlohy v platnosti z 20. januára, som na školení ohľadom testovania.

      streda,  20.1.2021 - 3.hod.:- online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: Zopakovať si prvú časť lékcie č.6 z učebnice/ písmenka B, Z /, naučiť sa modro písaný text na písme aj na výslovnosti, pozrieť si riešenie cvičení 1-5 na str. 20-21. Naučiť sa slovnú zásobu a zapísať do slovníčkov. Obdobne pristupovať aj k druhej polovici lekcie pri písmenkach S,G. Budem skúšať slovnú zásobu celej lekcie,  budeme riešiť správne vypracovanie cvičení celej lékcie.

      piatok, 15.1.2021 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť.

      streda,  13.1.2021 - 3.hod.:- online výuka cez moju miestnosť. Vyhodnotenie polročného testu a príprava na polročnú klasifikáciu.

      Дорогие ученики ! На кануне праздника Рождества желаю вам спокойное время среди своей семьи а пусть в Новом году 2021 будете здоровы и счастливы !

      piatok, 18.12.2020 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: Tak , ako sme sa dohodli, aby sme sa vyhli stresovým situáciam, vypracujete do 8. januára Polročný test, ktorý vám posielam na pracovné maily. Po oprave vám uzavriem polročné známky, aby ste sa mohli sústrediť na ostatné predmety a aby sme mohli prípadne korekcie v klasifikácii robiť v priebehu opakovania individuálne.

      streda,  16.12.2020 - 3.hod.:- online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: V učebnici si treba naštudovať a zapísať do slovníčkov slovnú zásobu 6. lekcie prisluchajúcu k prvým dvom písmenkam / str. 19 /, čítať texty a premyslieť si riešenie cv. 1 - 4 na str. 20.

      piatok, 11.12.2020 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha zo stredy.

      streda,  9.12.2020 - 3.hod.:- online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: Po vypracovaní úloh 5. lekcie do svojich zošitov teraz priebežne môžte pracovať priamo v Hravej ruštine, pridať si Opakovanie po lekcii č.5, kontrola a ohodnotenie bude pri nástupe do školy. Vypísať a naučiť sa slovnú zásobu 5. lekcie v učebnici. Konverzácia s využitím slovnej zásoby bude témou budúcej hodiny.

      piatok, 4.12.2020 - 5.hod.:- online výuka cez moju miestnosť.

      streda, 2.12.2020 - 3. hod.: - online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: V Hravej ruštine pokračovať vo vypracovaní cvičení č.4,5,6,7a 8,9, v 9. prepíš iba tú vetu, ktorú sa rozhodneš zakružkovať. Do budúcej stredy, t.j. do 9.12 mi poslať vypracované cvičenia podľa dohodnutých parametrov/ po 2 riadky/ na môj mail, keď odfotite svoj cvičný zošit. Vypracovanie do projektového zošita bude hodnotené prísnejšie ako doteraz, preto až následne si určíme termín vypracovania. V piatok budem skúšať slovnú zásobu, čítanie s prekladom a konverzáciu, ktorá je obsahom 5. lekcie v učebnici.

      piatok, 27.11.2020 - 5.hod.:- online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha: vypracovať projekt č.2, v Hravej ruštine si pozrieť cv. 1,2,3 z 5. lekcie a do pracovného riadkovaného zošita po 2 riadky krasopisne napísať z každého zadania, to mi nemusíte posielať, kontrolovať to budem až po dokončení celej lekcie! Do budúceho utorka poslať len projekt 2.

      streda, 25.11.2020 - 3. hod.online výuka cez moju miestnosť.Domáca úloha: vypracovať projekt č. 1, zadaný na pracovný mail. Čítanie s porozumením 5. lekcia a cvičenia na str. 18 si prípraviť  ústne!

      piatok, 20.11.2020 - 5.hod. - online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha : čítanie s porozumením, lekcia č.5.

      streda, 18.11.2020 - 3.hod. - online výuka cez moju miestnosť. Domáca úloha vyplývajúca z hodiny: V 5. lekcii osvojiť si písanu a tlačenú podobu nových písmen, čítať a naučiť sa vyslovnosť s pomocou cvičení na str. 16 a 17, budem skúšať plynulosť čítania, odlišnosti vo výslovnosti dotiahneme na hodine spolu. Do budúcej hodiny si vytlačte pracovné listy, ktoré vam posielam na pracovné maily, nič do nich nevpisujte, len si ich nachystajte vytlačené!

      piatok, 13.11.2020 - 5. hod. - online výuka cez moju miestnosť, čítanie s porozumením a správnou intonáciou. Domáca úloha: príprava na diktát z textov, ktoré sme si čítali na hodine. Do utorka odovzdať úlohu, ktorej zadanie ste dostali cez pracovný mail.

      streda, 11.11.2020 - 3.hod.- online výuka cez moju meet miestnosť, konverzácia a upevňovanie slovnej zásoby, práca s učebnicou. Domáca úloha: Zadanie na precvičovanie písma som poslal na pracovné maily, vypracovanie poslať do budúceho utorka, na piatok si pripraviť iba čítanie dohodnutých textov.

      streda, 4.11.2020 - 3. hod. - online výuka cez moju meet miestnosť, upevňovanie písmen azbuky z 3. a 4. lekcie prostredníctvom konverzácie, osvojovanie slovnej zásoby, tvorba viet, výslovnosť a intonacia.Domáca úloha vyplývajúca z hodiny: Vypracovať ďalšie cvičenia, t.j. cv. 4, 5, 6, 7 z Hravej ruštiny lekcie č. 4 do pracovných riadkovaných zošitov v rozsahu, ktorý sme si dohodli. Vypracovať aj Opakovanie po lekcii a do budúceho utorka poslať na môj pracovný mail. Prácu v Hravej ruštine mi neposielajte, tú zkontrolujem až keď budeme fyzicky spolu.

      streda, 28.10.2020 - 3.hod. - online výuka cez moju meet miestnosť, cvičenia 3.a 4. lekcie z učebnice, pokračovanie azbukového obdobia osvojovaním súboru písmen 4. lekcie projektového zošita. Domáca úloha vyplývajúca z hodiny: vypracovať do zošitov na precvičovanie, nie do projektových, 4.lekciu cv. 1, 2, 3 z Hravej ruštiny. Rozsah: mimimálne po 2 riadky z každého zadania! Úlohy poslať do budúceho utorka!

      piatok, 23.10.2020 - 5.hod. - online výuka cez moju meet miestnosť, úlohy posielať do 27.10. 2020.

      streda, 21.10.2020 - 3. hod. - on line výuka cez moju meet miestnosť na podstránke, kontrola plnenia úloh a pokračovanie nácviku počas azbukového obdobia.

      Úlohy od 12.10. do 16.10.: Začíname pracovať z azbukou v lékcii č.3 z pracovného zošita. V niektorých cvičeniach vypracujeme úlohu najprv na nečisto do zošíta na písanie, následne do pracovného zošita. Začíname:

      cvičenie1.: podľa zadania. cvičenie 2.: najprv si nacvičíme písmo, minimalne jeden riadok veľkého A, ktoré píšeme jednym ťahom a začíname dole, potom zapíšeme do pracovného zošita všetky písmena za sebou. cvičenie 3.: precvič si písanie najprv na nečisto, daj pozor na výšku písma a spájanie písmen, písmeno veľké K píšeme na 2 ťahy a začíname hore, použivajte pri písani aktívne hárok AZBUKA. cvičenie č.4.: podĺa zadania a čiary budú s pomocou pravítka.cvičenie č.5.: vety najprv na nečisto, na doplnenie slová mama a kot, následne do pracovného zošita bez chýb. cvičenie č 6.:písmenka písať najprv na nečisto do zošíta na písanie, aj 2 riadky, potom do pracovného zošita. Strany 6 - 8 odfotiť a poslať do 16. 10. na môj pracovný mail z vášho pracovného účtu. Zapisujte vypracovanie do pracovného zošita  až potom, keď ste si vedomí, že je to ten správny postup, prípadne vzhľad písma. Fyzicky  mi potom ku kontrole predložíte aj zošit na písanie, kde budem vidieť, kto koľko úsilia venoval precvičovaniu.

      Úlohy od 6.10. do 10.10.:do 

      1. Pracovný zošit: kompletizovať 1. a 2. lekciu podľa zadania. 2. Vypracovať projekt OBLEČENIE podľa špecifikácii zadaných mailom na pracovné konta žiakov. 3. Pomocou tabuľky prečítať slová na str. 9 v učebnici.