• Silvia Běčáková: Web stránka

     • Milí žiaci, zasielam Vám úlohy, na ktorých sme sa dohodli. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím konaktuje. 

       

      Milí žiaci 7.B triedy!

       

      Priebežne sledujte web stránky svojich učiteľov na stránke školy, pretože Vám budú Vaše úlohy dopĺňať a aktualizovať.

      Prosím Vás, aby ste ich svedomito a zodpovedne plnili. 

      Vrámci vzájomnej pomoci si preposielajte DÚ, zadania a pracovné listy cez FB stránku tak, ako to robia žiaci iných tried. 

       

      Držím Vám palce a držte sa v zdraví!

      NEW!     25. 3. 2020

      Milé žiačky a milí žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka!

      Pretože termín nástupu do školy je zatiaľ neurčený, chcem  Vás poprosiť, aby ste si pravidelne opakovali prebrané učivo. Pomôže Vám v tom strýčko Google. Keď už s ním budete, naťukajte Project Fourth Edition, vyberte si svoj level /knihu, ktorú preberáte/, a môžete si opakovať jednotlivé lekcie 1 - 4, precvičovať gramatiku a slovnú zásobu ako aj testovať sa. Urobte prosím maximum, čo sa Vám bude dať.                                                                        Ďakujem a prajem Vám aspoň troška chuti do práce!

       

      27. 3. 2020    Aktualizácia úloh pre 5., 6., 7. a 8. ročník              Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte ma na mail:  becakova@zskombj.sk

      Dobrý deň, na porade učiteľov bolo dohodnuté, že každý žiak sa musí ozvať svojim vyučujúcim všetkých predmetov, aby učitelia vedeli, že úlohy, ktoré sú priebežne zadávané, sú žiakmi aj priebežne plnené /používajte na to EduPage, príp. e-mail učiteľa, ktorý má na stránke školy/. Je dôležité, aby žiaci boli v spojení s učiteľmi, aby si úlohy, ktoré im nie sú jasné vedeli so svojim vyučujúcim individuálne vykonzultovať. Verím, že to pomôže k lepšej spolupráci a uľahčí aj prácu rodičom. Dúfam, že ste všetci zdraví a že si priebežne plníte svoje školské povinnosti. S pozdravom, Běčáková.