• Silvia Běčáková: Web stránka

     • 7.D

     •  

       

       

      30., 31. 3.2021

      Prepíšte si PREHĽADNE túto prezentáciu do zošita NA NOVÚ STRANU a prečítajte si text.

      PRESENT_PERFECT_TENSE.pptx

      Humor about the funny things in life

      Everybody, Somebody, Anybody, And Nobody

      This is a little story about four people named Everybody, Somebody, Anybody, and Nobody.

      There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody would do it.

      Anybody could have done it, but Nobody did it.

      Somebody got angry about that because it was Everybody's job.

      Everybody thought that Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody wouldn't do it.

      It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have done.

       

      12.3.2021

      Handwritten_2021-03-09_193350.pdf

       

      5.3.2021

      Učebnica 48/1 - prečítať text, 49/2 - písomne do zošita odpovedať na otázky.

       

      5.2.2021 Prepíšte s gramatiku do zošita na novú stranu

      THE - URČITÝ ČLEN

      Znamená – konkrétna, spomenutá vec

      • používame v jednotnom aj v množnom čísle
      • používame ak o niečom hovoríme opakovane
      • používame s 3. stupňom prídavných mien – the biggest, the best, the most interesting
      • používame s jedinečnou vecou – the Prime Minister – iba jeden premiér
      • používame s názvom morí, riek, oceánov, prieplavov – the Atlantic ocean
      • používame s názvom divadiel a kín – the Playhouse Theatre
      • používame s OF predložkou – the Tower of London, the Bank of England
      • používame s radovou číslovkou – the first, the second, the third
      • používame v slovných spojeniach – in the morning, in the evening, on the  left, on the right

       

      A/AN - NEURČITÝ ČLEN

      Znamená niečo neurčité - hocijaké

      A+ spoluhláska – a book

      AN+ samohláska – an apple

      • používame len v jednotnom čísle
      • používame, ak je niečo spomenuté prvý krát
      • používame po THERE IS A book...
      • používame s povolaniami – a doctor, a taxidriver
      • používame v slovných spojeniach HAVE A SHOWER, HAVE A BATH

       

      ZERO ARTICLE

      Kedy členy nepoužívame:

      • pri názvoch ciest, ulíc, námestí a parkov
      • pri názvoch mostov
      • s privlastňovacím tvarom ´s    Nelson´s Column
      •  v slovných spojeniach TURN LEFT, TURN RIGHT, HAVE DINNER, HAVE BRAKFAST, HAVE SUPPER, AT NIGHT, WATCH TV

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      29.1.2021 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

      26.1.2021

      V utorok je klasifikačná porada, preto si v učebnici prečítajte str. 36 a PÍSOMNE  - do zošita odpovedzte na otázky v cvičení 1 pod článkom. Kontrolujeme na hodine. 

      Prepíšte si do zošita túto prezentáciu - je to nový gramatický čas. 

      Past_continuous_tense(2).pptx

      Simple_future_tense.pptx

      Document_2020-10-22_093927(2).pdf