• Silvia Běčáková: Web stránka

     •  

      Od 17.5. DO 21.5.2021

      Zopakovať nepravidelné slovesá a naučiť sa slovíčka za celú 6. lekciu.

      V pracovnom zošite si vypracujte strany 55 a 56.

      V učebnici si prečítajte text na strane 70 a obrázky v 2. cvičení usporiadajte do správneho poradia do zošita. Kontrolujeme na hodine. 

      POZOR:

      Písomka zo slovíčok 6B: 24. 5. 

      Písomka z nepravidelných slovies: 26.5.

      Buďte zdraví a skoro sa vráťte! 

       

      19.4.2021

      učebnica str. 60/1, 61/2c  -  písomne do zošita

      pracovný zošit 47/6

       

      29., 31. 3.2021

      Prepíšte si PREHĽADNE túto prezentáciu do zošita NA NOVÚ STRANU.

      Stupnovanie_pridavnych_mien(2).pptx

       

      1.3.2021

      Vypracujte si pracovný zošit str. 36, cvičenia 1,2. Úlohu kontrolujeme na hodine.

       

      27.1.2021

      Prečítajte si text v učebnici na strane 26 a odpovedzte na otázky v cvičení č. 1 str. 26 - Písomne do zošita!

      11.1.2021 - Zopakujete si slovíčka a gramatiku z poslednej lekcie. Pripravte si všetko, čo ste mali mať spravené na hodinu.

      Prepíšte si do zošita túto prezentáciu - je to nový gramatický čas.  

      Present_continuous_tense(1).pptx

      Document_2020-11-11_105721.pdf

      Simple_past_verbs.pptx

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      12.10.-16.10.

      Na zopakovanie minulého času posielam prezentácie - NEPREPISOVAŤ - ale zopakovať/doučiť/VEDIEŤ!

      Uč. str. 8/1b - do viet doplniť slovesá z rámčeka - ofotiť a poslať do piatku!

      Prečítajte si text na str. 8/2

      V PZ urobte str.4 - ofotiť a poslať do piatku!

      PAST_SIMPLE_TENSE.pptx

      To_Be_-_Past(1).pptx

       

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Dobrý deň siedmaci, tento týždeň sa naučte slovíčka 1 ABC, tak ako sme sa dohodli! 

      Z pracovného zošita mi pošlite vypracované strany 2 a 3 !