• Silvia Běčáková: Web stránka

     • ETV

     •  

      20.4., 21.4 2021

      Prečítajte si druhú časť textu o prvých dojmoch pri stretnutí sa s človekom. Porozmýšľajte, či to platí aj pri Vás.

      ,Nikdy nedostaneš druhú šancu zanechať prvý dojem,‘‘

      hovorí jeden z najznámejších citátov. Štúdia o prvom dojme hovorí, že na základe prvého dojmu si jeden človek o druhom vytvorí názor, ktorý sa veľmi ťažko mení. A stačí na to len desatina sekundy. Názor si ľudia vytvoria na základe výrazu tváre, hovoreného slova, ale hlavne podľa reči tela. Na základe prieskumov práve reč tela tvorí až 58% z celkovej správy, ktorú chceme odkomunikovať. Slová, ktoré hovoríme, tvoria len 7%. Zvyšných 35% je tvorených tónom hlasu, a intonáciou. Nie je teda až také dôležité čo chceme povedať, ale to, ako to povieme a čo hovoríme rečou tela. Rovnako to platí aj pri prvom dojme. Najväčšia časť je tvorená tým, čo hovorí naše telo.

       

      13.4., 14.4. 2021

      Prečítajte si začiatok textu o prvých dojmoch pri stretnutí sa s človekom. Porozmýšľajte, či to platí aj pri Vás.

      PRVÝ  DOJEM

      • primárny dojem: človek si ho vytvára o inom pri prvom stretnutí a môže v nás     pretrvávať roky
      •  pozitívny, negatívny, málokedy neutrálny
      •  dá sa urobiť alebo získať len raz
      •  vytvára  sa v prvých sekundách stretnutia
      • Spolieha sa na nekonkrétne skutočnosti: úsmev, stisk ruky, vôňa, vzhľad.
      • Dať na prvý dojem je jedna z najčasnejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri hodnotení druhých. Napriek tomu hrá dôležitú úlohu pri stretnutí ľudí, ktorí sa nepoznajú  a spolu komunikujú po prvý raz.
      • Halo efekt – spadá medzi najznámejšie a najbežnejšie omyly.

      Sympatickým, pekným a milým ľuďom máme tendenciu automaticky prisudzovať kladné vlastnosti, dokonca i vyššiu inteligenciu.

      • Diablov efekt – je presný opak Halo efektu: nesympatickým

      a neupraveným ľuďom máme tendenciu prisudzovať horšie vlastnosti a inteligenciu.

      • Efekt miernosti -  stalo sa ti niekedy, že si stretol niekoho,

      kto ti bol na prvý pohľad sympatický? Pozor na to(efekt miernosti)! Má podobný štýl obliekania, usmial sa na teba, zaujal ťa... V tom prípade budeš mať tendenciu vidieť ho v „prívetivejšom“ svetle. Keď ťa sklame, alebo urobí nejakú chybu, budeš pravdepodobne medzi tými, ktorí ho budú brániť.

       

      7.4.2021

      Napíšte mi pár viet o tom, aké Veľkonočné zvyky sa tradujú u Vás v rodine.

       

      30.3., 31.3. 2021

      Nakreslite mi projekt o tom, ako sa pripravujete na sviatky Veľkej noci.

       

      23.3., 24.3.2021

      Dočítajte si o vplyve médií na ľudí:

      *Môže sa napríklad stať, že keď sa  zamyslíme, objavíme menšie či väčšie závislosti na médiách.

      *Pokiaľ objavíme negatívne vplyvy médií a ich produktov na naše správanie či prežívanie, je to pre nás signál zmeniť naše „konzumovanie“ týchto médií a ich produktov.
      *Namiesto počúvania niektorých hudobných programov, či hrania  počítačových hier radšej dám prednosť inej činnosti – napríklad idem si zašportovať s kamarátmi, rodičmi. 
      *Médiá ovplyvňujú nielen konkrétneho človeka, ale aj väčšie skupiny ľudí.  Výsledkom môže byť reakcia masy ľudí na to, o čom médiá informovali.

       

      16.3.,17.3.2021

      Prečítajte si ďalej o vplyve médií na ľudí:

      *Prostriedky masovej komunikácie pôsobia priamo na prežívanie človeka v rôznych oblastiach:

      *1. rozum - myslíme, že to, čo vidíme napríklad v televízii, je skutočná realita.
      *2. city, emócie – to, čo vidíme, počujeme, čítame v rôznych médiách, v nás vyvoláva spokojnosť, škodoradosť, strach, radosť...
      *3. predstavy, fantáziu – mediálne zážitky v nás vyvolávajú rôzne predstavy (keby som sa aj ja mohol stať Superstar,..)
      *4. vôľu (želania) –  mediálne zážitky formujú naše túžby a želania (chcem vlastniť také auto, chcem pomôcť obetiam katastrofy, ktoré som videl v televízii)
      *5. postoje – hodnotíme, čo nám médiá sprostredkujú (napr. hlásateľku, politika podľa toho, čo som o nich čítal v novinách, časopisoch )
      *6. hodnotové orientácie- má pre nás veľkú hodnotu to, čo mi médiá sprostredkovali a v akej forme: aby som bol veľmi bohatý, mal značkové oblečenie, alebo žil v šťastnej a usporiadanej rodine.
       

      9.3., 10.3.2021

      Prečítajte si o vplyve médií na ľudí:

       

      Účinky médií na človeka

       

      *Človek si dnes život bez médií nedokáže ani predstaviť.
      *Prostriedky masovej komunikácie nás sprevádzajú každý deň a pôsobia na nás určitým spôsobom.

       

      Médiá ľudí ovplyvňujú:

       

      *pozitívnym spôsobom – prejav lásky, pomoc blízkym či cudzím ľuďom

       

      *negatívnym spôsobom –stávame sa na nich závislí

       

      NEGATÍVNY (NEŽELATEĽNÝ) VPLYV MÉDIÍ

       

      *médiá škodia osobnosti  človeka (napríklad:  poškodzujú zdravie, nesprávne formujú jeho postoje, názory)
      *Pod vplyvom médií človek začne zaujímať pozitívny postoj k nesprávnym spôsobom správania, ktoré môžu byť nemorálne, spoločensky neprijateľné

       

      2.3., 3.3.2021

       

       Čo je to komunikácia krátky testík na ústne preskúšanie:


      1. Komunikácia sa iným slovom nazýva aj ...................................................................
      2. Zvieratká medzi sebou komunikujú. áno nie
      3. Označ správnu odpoveď: a) Komunikácia medzi ľuďmi znamená vzájomnú výmenu informácií a môže prebiehať dvomi spôsobmi:
      a) pomocou mimiky (pohyby tváre), gest (pohyby rúk), postoja – neverbálna
      komunikácia
      b) pomocou slov – verbálna komunikácia
      b) Komunikácia medzi ľuďmi znamená vzájomnú výmenu informácií a prebieha iba pomocou mimiky (pohyby tváre), gest (pohyby rúk), postoja – neverbálna
      c) Komunikácia medzi ľuďmi znamená vzájomnú výmenu informácií a môže prebiehať iba pomocou slov
      4. ......................................... pomáha riešiť akékoľvek konfliktné situácie či nedorozumenia.
      5. Uveď dva znaky slušného pozdravu: a) ....................................................................
      b) .......................................................................
      6.Vysvetli pravidlo: Neskákať do reči. ........................................................................
      .....................................................................................................................................
      .....................................................................................................................................
      7. Asertivita znamená: .................................................................................................
      ....................................................................................................................................
      8. Schopnosť porozumieť pocitom iných ľudí sa nazýva ..............................................
      9. Najťažšia úloha pre teba bola ..................................................................................
      pretože ........................................................................................................................
      10. Najľahšia úloha pre teba bola ................................................................................
      pretože .........................................................................................................................
       

       16.2., 17.2.2021

      Prečítajte si prezentáciu a odpovedzte na otázky v závere. Odpovede mi pošlite na mail.

      Asertivna_a_efektivna_komunikacia(1).pptx

      9.2., 10.2.2021

      Prečítajte si text a skúste sa zamyslieť mad otázkami za textom:

      Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota

      Televízia, internet, reklama aj ostatné masmédiá dnes vo veľkej miere ovplyvňujú nielen verejnú mienku, ale aj myslenie a správanie každého jedného z nás. Pod ich vplyvom si často vytvárame názor na okolitý svet, na život, utvárame si hodnoty, vzťah k sebe- samému, k svojmu telu, životu, k svojmu vlastnému „JA“. V dnešnej spoločnosti sa kladie veľký dôraz na telesnú krásu, úspešnosť a popularitu. Do úzadia potom často ustupujú mnohé iné hodnoty, ako je zdravie, vzdelanie, ale predovšetkým vzťah človeka k človeku.

      Každá spoločnosť si vytvára určitý ideál krásy. V starovekom Grécku existoval ideál KALOKAGATIA – predstavoval ho človek, ktorého fyzická a duševná krása boli v harmonickom súlade. Rozvíjať telesnú aj duševnú krásu nie je možné bez starostlivosti o zdravie. O zdraví sa dnes veľa hovorí, a predsa sa nájde toľko ľudí, ktorí sú ochotní vymeniť svoje zdravie za peniaze, kariéru, popularitu, atraktívny vzhľad atď. citát od Aristotela: Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela.

      Zdravie je dar, ktorí mnohí z nás dostali už na začiatku svojho života. Častokrát si však uvedomíme jeho hodnotu až keď nás prekvapí nejaká choroba. A preto sa treba o zdravie starať – a to nielen o zdravie tela, ale aj o zdravie našej mysle a ducha. Chorobu totiž nemusia spôsobiť iba vírusy a baktérie, ale aj dlhodobý stres, negatívne emócie a myšlienky, ktoré nás oberajú o spánok, zvyšujú tlak atď...

       

      Otázky na zamyslenie:

       · Myslíš si, že krásni ľudia to majú v živote ľahšie? Prečo?

      · Myslíš si, že dobrí ľudia to majú v živote ťažšie? Prečo?

      · Myslíš si, že ľudia, ktorí nespĺňajú súčasný ideál krásy, alebo sú chorí, či hendikepovaní, môžu byť aj napriek tomu úspešní v živote, v politike, vo svete šoubiznisu? Poznáš takýchto ľudí?

       

      2.2., 3.2.2021

      Prečítajte si text a napíšte mi do mailu, ako sa Vám páčil príbeh o mačiatku, či by ste aj Vy vedeli prijať domov opustené zvieratko:

      Zvládnutie asertivity Asertivita ako súčasť komunikácie. Spôsoby správania v kolíznych situáciách – pasívne, agresívne a asertívne. Vysvetlenie podstaty asertivity – pokojné presadzovanie svojich názorov bez toho, aby sme ubližovali inému. Výhody a nevýhody všetkých troch typov správania. Asertivitou odbúravame agresivitu, bránime svoje práva, bránime sa proti manipulácii a útokom a učíme sa vyjadriť svoj názor.

      Celé znenie listu: V kategórii: Pomoc prírode za záchranu týraného mačiatka /prevzaté z Detský čin roka/. Keď som bola na návšteve u starých rodičov v Snine, zbadala som jedného dňa húf chlapcov, ktorí niesli mačiatko. Celé bolo zafúľané, vyzeralo hrozne. Spýtala som sa ich, kam s ním idú. Tí mi odpovedali, že ho idú upáliť a aby lepšie horelo, poliali ho benzínom. Prišlo mi ho strašne ľúto a v tom momente ma napadlo, že ho musím zachrániť. Preto som im povedala, aby mi ho ukázali, či to nie je naše, ktoré sa nám pred týždňom stratilo. Chlapci mi ho bez obáv podali do rúk a ja som už vedela, čo mám robiť. Trielila som ako víchor za bránku babkinho dvora. Chlapci sa pustili za mnou, ale zbytočne. Stihla som vbehnúť do domu. Mačiatko bolo zachránené. Dala som mu meno Muro, pretože to bol kocúrik. Vzali sme si ho domov do Stakčína a teraz je už z neho pekný a veľký kocúr.“ List napísala a skutok vykonala Juliana Timková, v šk. r. 2004/2005 žiačka 6. A triedy, ZŠ Stakčín

      26.1., 27.1.2021

      Prečítajte si text a napíšte mi do mailu, ktoré techniky sebaovládania zvládate najlepšie:

      Asertivita je schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne a pritom neobmedzuje slobodu iných. Asertívny človek sa násilne nepresadzuje.

      1. Človek má právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne zodpovedný

      Určite sa vám občas stáva, že máte iný názor na niektoré veci ako iní ľudia. Napríklad v práci alebo v škole. Ak chce hlboko presvedčení o svojej pravde, robte po svojom, ale nesiete za všetko zodpovednosť.

       

      2. Máte právo povedať NIE

      Často sa bojíme toho, že druhého človeka sklameme, keď nevyhovieme jeho prosbe. Bojíme sa, že dotyčný človek sa s nami nebude baviť alebo nás nebude mať rád. Ale ak človek uvážene povie NIE, je to jeho právo a ten druhý by to mal rešpektovať bez zbytočných negatívnych emócií. 

       

      3. Človek má právo posúdiť, nakoľko je zodpovedný za riešenie problémov iných ľudí

      Často nám v podvedomí znie veta, že čo povedia tí druhí. Pod vplyvom tejto vety robíme aj také veci, ktoré by sme vôbec robiť nemuseli. Napríklad nesieme maximálnu zodpovednosť za dospelých členov rodiny. Podľa psychológov by sme mali niesť zodpovednosť sami za seba a práve  na túto skutočnosť neustále myslieť.

       

      4. Človek má právo zmeniť svoj názor

      Z etického hľadiska by malo byť rozhodujúce, či sa človek zmenou názoru dostal bližšie k pravde. Nemôžeme napríklad považovať za neseriózneho Giordana Bruna preto, že zmenil názor na to, či sa Slnko točí okolo Zeme alebo naopak. Asertivita ide ešte ďalej. Pripúšťa, že človek môže zmeniť názor nielen pod tlakom argumentov, ale pretože sa mu nejaká vec celkom jednoducho prestala páčiť. Pri zmene názoru je vhodné vysvetliť, prečo sme názor zmenili.  

      Príznakom nemorálnosti je iba prezlečenie kabáta. V tomto prípade predstierame, že sme názor zmenili, pretože je pre nás výhodné niečo podobné proklamovať. Tu nejde o zmenu názoru, ale o obyčajné klamstvo.

       

      5. Človek má právo povedať JA NEVIEM /neodporúčam používať pri odpovedi v škole! cool/

      Sociálny mýtus vraví, že dospelý zrelý človek sa v sebe musí vyznať, čiže musí poznať svoje motívy, pohnútky a byť schopný zodpovedať akúkoľvek otázku, týkajúcu sa všetkých súvislostí jeho správania. Skrátka a dobre, keď niekto niečo robí, tak predsa vie prečo. Kto to nevie, je zlý alebo menejcenný. To je ale mýtus, ktorý vedie človeka len k tomu, že keď niečo nevie, tak si vymyslí lož. Nie je menej škodlivé radšej povedať, že niečo nevieme? Veď predsa nemusíme vedieť všetko.

       

      6. Človek má právo byť nezávislý na dobrej vôli ostatných

      Niekedy žijeme s pocitom, že všetci ľudia, s ktorými prichádzame do styku, musia k nám mať kladný vzťah. V skutočnosti nežije  na svete taký  človek taký, aby sa zavďačil všetkým ľuďom. Existujú situácie, keď nás má proste niekto „v zuboch.“ Keď si budeme pamätať, že nás všetci nemusia mať radi, hneď sa nám bude ľahšie žiť.

       

      7. Človek má právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný

      Tak, ako už bolo povedané, chyby môžeme robiť. Dôležité je, vedieť si ich priznať, poučiť sa z nich a ísť ďalej. A dobré je tiež pamätať si, že všetci robia chyby. Rozdiel je len v tom, že niekto ich robí viac a niekto menej.

       

      19.1, 20.1.2021

      Prečítajte si text a napíšte mi do mailu, ktoré techniky sebaovládania zvládate najlepšie:

      Čo je sebaovládanie a ako funguje?

      O sebaovládaní vieme, že je to schopnosť človeka ovládať sa a byť disciplinovaný. Je to schopnosť človeka ovládať svoje emócie, myšlienky, správanie tak, aby sledovali stanovený cieľ.

      Má dva smery:

      1. k sebe samému – je to schopnosť ovládať svoje vnútorné pudy, inštinkty, emócie, správanie smerom k sebe, tak aby sledovali vlastný cieľ,
      2. k vonkajšiemu prostrediu – ovládanie emócií, myšlienok, správania tak, aby nenarúšali, neničli medziľudské vzťahy, či prostredie.

       

      Ako zlepšiť sebaovládanie?

      1. Dýchanie a relaxačné techniky – jedným z najúčinnejších  a najlepším spôsobov, ako zlepšiť sebaovládanie, je naučiť sa „predýchať to“. Naučiť sa správne, upokojujúco dýchať chce ale cvik a čas. Podstatou sú pomalé, hlboké nádychy a ľahké, pomalé výdychy. Akoby ste napríklad vdychovali vôňu horúceho kakaa a neskôr ho jemnúčko fúkaním schladzovali.
        
      2. Zastaviť sa a popremýšľať- Vieme, že súčastnosť sebaovládaniu nenapomáha. Žijeme vo svete pretlaku informácií, produktov, pokušení a v obrovskej rýchlosti.Aby sme tomu dokázali odolať potrebujeme reflexiu. Jednoducho sa zastaviť, popremýšľať nad tým čo sa deje, ako následný krok ovplyvní mňa prípadne iných a potom urobiť to, čo chceme. Alebo sa spätne zamyslieť nad tým, čo spôsobilo moje rozhodnutie.
        
      3. „Preč s pokušením“– v tomto prípade treba jednoducho dať preč z očí alebo dosahu to, čo ma láka, pokúša. Príkladom môžu byť mobilné telefóny. Ak nechceme pozerať do mobilov, dajme ich proste preč z  nášho dosahu. Alebo v škole, ak je to možné na začiatku hodiny jednoducho pozbierajme telefóny a odovzdáme  ich späť po zvonení.
        
      4. Dostatok energie – k tomu, aby sme vedeli zvládať prekážky, pracovať na sebaovládaní musíme mať dostatok sily. Preto je dôležitý spánok a oddych.
        
      5. Plán a ciele – Stanoviť si ciele a mať plán. To všetko mimoriadne pomáha sebaovládaniu. Pri cieloch je veľmi dôležité aby boli reálne, postupné a čo najkonkrétnejšie. Plán je vlastne odpoveď na otázku AKO tieto ciele naplním. Aj to všetko pomáha sebaovládaniu.
        
      6. Šport – aktívny pohyb je skvelá forma ventilovania negatívnych emócií alebo napätia a tak nastolenie rovnováhy.

       

      12.1., 13.1.2021

      Nakreslite a napíšte projekt, ako ste strávili  vianočné sviatky v kruhu najbližšej rodiny. Ofoťte a pošlite na môj mail. Ďakujem.

       

      15.12., 16.12.2020

      Prečítajte si text:

       

      Komunikácia od vyššej úrovne k nižšej (zhora-nadol) má tieto najbežnejšie formy:

      • v ústnej podobe – priame osobné kontakty (inštrukcie, príkazy, nariadenia, prehlásenia, rozhovor, porada, rokovanie, telefonický kontakt),
      • v písomnej podobe – listy, smernice, príručky, manuály, nariadenia, brožúry, obežníky, oficiálne stanoviská, informačné bulletiny, tabule, značky, plagáty, časopisy, podnikové noviny,
      • v elektronickej podobe – videofilmy, web, chat, e-pošta, e-konferencia, e-vzdelávanie, intranet.

      Komunikácia od nižšej úrovne k vyššej (zdola-nahor) postupuje od podriadených k nadriadeným až po najvyšší manažment, informácie poskytujú manažmentu dôležité informácie od zamestnancov, ale aj podklady pre zdravé rozhodovanie, pomocou tohto toku získava organizácia od zamestnancov cenné informácie o:

      • každodennom fungovaní organizácie,
      • vzniknutých pracovných problémoch,
      • dosahovaní cieľov,
      • zmenách vo vonkajšom prostredí,
      • požiadavkách zákazníkov,
      • možnostiach zefektívnenia prebiehajúcich organizačných procesov.

      Prostriedky tohto informačného toku sú:

      • diskusné stretnutia manažmentu so zamestnancami, spoločné zasadnutia (porady),
      • tímové rozhodovanie, systém návrhov, zlepšení a sťažností, kritiky,
      • hlásenia, neoficiálne rozhovory, prax „otvorených dverí“,
      • rozličné prieskumy, dotazníkové akcie, audity,
      • konferencie, mítingy, kvalifikačné školenia, tréningy, vzdelávacie programy.

       

      8.12., 9.12.2020

      Prečítajte si text:

      Formálna a obsahová stránka

      Formálna stránka je to, ako človek hovorí, často sa stáva, že človek, ktorý chce toho veľa povedať prekryje chudobný obsah výpovede atraktívnou formou a zaujme viac než ten, kto ma síce čo povedať ale obsahu chýba správna forma.

      Obsahová stránka je to, čo človek hovorí, súvisí s úrovňou myslenia a jeho charakteristikami. Reč sa viaže na myslenie a dáva signál o jeho kvalite. Z obsahového hľadiska sa najviac zdôrazňuje stručnosť, nutnosť, presnosť, výstižnosť, jasne logické väzby a stavba prejavu. Rušivo pôsobí odbočovanie od témy, rozvláčnosť, zdĺhavosť, nejasnosť cieľa, nelogickosť atd.

       

      1.12., 2.12.2020

      Prečítajte si text:

      Reč

      Pri komunikácii s druhými ľuďmi používame reč. Reč nám umožňuje preniesť rýchlo a efektívne veľa informácií potrebných k vzájomnému dorozumievaniu. Okrem reči, verbálnej komunikácie, používame aj neverbálnu komunikáciu a v rámci nej všetky ďalšie mimorečové prejavy tela a hlasu, ktoré podporujú čo hovoríme

      Vysielané neverbálne signály treba čítať v spojitosti s aktuálnou komunikačnou situáciou. Ich mylná interpretácia môže negatívne ovplyvniť priebeh komunikácie. Držanie tela, pohyby a hlas vypovedajú o tom, v akom statuse sa komunikujúci práve nachádza. Prostredníctvom vizuálnych podnetov ľudia odovzdávajú o sebe dôležitú informáciu aj o tom, aké je ich spoločenské postavenie. Čím sú gestá a pohyby uvedomelejšie, tým istejšie v komunikácii pôsobíme. Vhodné a spontánne gestá prispievajú k dynamike komunikácie a oživujú ju, pohyby rúk, gestá, sú prirodzenou súčasťou reči, pretože dotvárajú verbálnu produkciu, a to nielen pozitívnu, ale aj negatívnu. Vzpriamené a uvoľnené držanie tela signalizuje sebavedomie a kompetentnosť komunikujúceho. Stabilita telesného postoja je signálom dobrej psychickej stability, neverbálnym prejavom schopnosti dokázať reálne hodnotiť momentálnu situáciu a pružne reagovať na meniace sa okolnosti. Rešpektovaním hranice, pri ktorej (ešte) máme príjemný pocit, spĺňame jednu z najdôležitejších podmienok dobrej sociálnej komunikácie, a to prejav úcty k druhej osobe.

      Názov odvodený z latinského „verbum“ – slovo, je základnou formou vzťahu a postoja, ktorý ľudia voči sebe aktívne zaujímajú. Základným elementom je slovo (slovná zásoba) – oznamovanie určitej informácie adresátový prostredníctvom slov. Podstatu tvorí centrálny dorozumievací systém – jazyk (základný komunikačný aparát dorozumievania medzi ľuďmi), každé verbálne odovzdanie informácie pozostáva z formálnej a obsahovej časti, kvalita podávanej informácie závisí od kombinácie jej formy a obsahu.

       

      24.11, 25.11.2020

      Prečítajte si text:

      • Predmetom komunikácie môžu byť fakty, pocity, názory, hodnoty.
      • Na komunikáciu sú potrebne najmenej dve osoby preto komunikácia predstavuje predovšetkým vzťah.
      • Oznámenia môžu mať pre účastníkov komunikácie totožnú alebo rozdielnu zrozumiteľnosť, vypovedaciu schopnosť a tým aj hodnotu. Ak je komunikácia vzťah, potom komunikovane, oznámenie predstavuje aktivitu.
      1. Prvou úlohou komunikácie je vymeniť medzi komunikujúcimi za určitý čas čo najväčšie množstvo obsahu oznámení – t.j. efektívnosť komunikácie.
      2. Druhou úlohou je prenášať oznámenia medzi komunikujúcimi vzhľadom na existenciu rušivých vplyvov, podľa možnosti s najmenšími stratami – t.j. spoľahlivosť komunikácie.

       

      18.11.2020

      Pzrite si video na youtube o komunikácii podľa vlastného výberu. Napíšte mi v maily, čo nové ste sa dozvedeli.

      10.11, 11.11.2020

      Prečítajte si pokračovanie textu:

      Úlohy, význam a cieľ komunikácie

      Slovo komunikácia sa vyvinulo z latinského communicatio, ktorého význam je robiť niečo spoločným, radiť sa, rokovať, zhovárať sa. Komunikáciu teda chápeme ako dorozumievanie, oznámenie, sprostredkovanie (ústne). V latinskom slovníku sa nachádza jeho jednoznačný ekvivalent participare, čo znamená spolupodieľať sa s niekým na niečom, mat podiel na niečom spoločnom, spolu sa zúčastniť, robiť niekoho spolu zúčastneným.

      Komunikácia je súčasťou ľudskej existencie, je podmienkou sociálneho správania jedincov v soc. skupine, v rodine, komunite, v spoločnosti. Je podmienkou dosahovania cieľov v podnikoch, rôznych zariadeniach, inštitúciách a iných organizáciách. Predstavuje nesmierne zložitý a mnohorozmerný proces dorozumievania, je základom spoločenského styku ľudí. Ide o komplexný proces, pri ktorom dochádza k výmene info. a zdieľaniu významu medzi dvoma alebo viacerými účastníkmi.

       

      3.11., 4.11. 2020

      Prečítajte si pokračovanie textu:

      • Kontaktná funkcia – schopnosť manažéra vytvárať a udržiavať komunikačný kontakt s partnerom počas celého komunikačného aktu – aj vtedy, keď sa nevyvíja podľa jeho predstáv, je v rozpore s jeho zámerom a situácia sa začne vyvíjať konfliktne.
      • Kontrolná funkcia – manažér musí vedieť prostredníctvom komunikácie efektívne podať zamestnancovi spätnú väzbu o účelnosti jeho vlastného príspevku k tvorbe podnikovej hodnoty.
      • Emotívna funkcia – zručnosť manažéra prostredníctvom komunikácie vytvoriť priestor na nasýtenie potrieb sociálneho kontaktu (t.j. možnosť vyjadrenia určitých myšlienok, názorov, pocitov na základe, ktorých sa ľudia v podniku poznávajú, porovnávajú a rozvíjajú si komunikačné zručnosti).
      • Sebapoznávacia funkcia – schopnosť sebareflexie manažéra, pretože každý účastník komunikácie prostredníctvom vlastného príspevku do dialógu odráža svoju vlastnú sebadôveru, sebavnímanie.

      27.10.,  28.10. 2020

      Prečítajte si pokračovanie textu:

      Hlavné funkcie komunikácie

      • Informatívna funkcia – predpokladá sa, že manažér má schopnosť jasne, jednoducho a zrozumiteľne sformulovať informáciu a dokáže ju efektívne posunúť ďalej.
      • Inštruktážna funkcia – manažér musí byť schopný podať informáciu tak, aby zamestnannci, ktorým je určená, ju dokázali absorbovať, správne vyhodnotiť, osvojiť si ju a využiť pri výkone svojej pracovnej náplne.
      • Persuázna funkcia – manažér musí vedieť presvedčiť svojich podriadených o zmysluplnosti a relevantnosti svojich požiadaviek a tým ich získať na efektívnu spoluprácu. Mal by byť schopný vytvoriť takú atmosféru, aby zamestnannci vybudovali vlastný vnútorný súhlas s jeho rozhodnutím a požiadavkami, aktívne a dobrovoľne spolupracovali. Mal by vedieť apelovať na prestavbu názorov, postojov a záujmov zúčastnených strán komunikácie.
      • Motivačná funkcia – manažér musí byť zručný v motivovaní zamestnanncov, musí vytvoriť také prostredie a pracovnú atmosféru, ktorá pomôže uspokojovať vnútorné ašpirácie, potreby a záujmy zamestnanncov a ktoré ich budú stimulovať konať žiaducim spôsobom a odvádzať efektívnu prácu.

       

      21.10.2020

      Prečítajte si text:

      Komunikácia

      Slovo komunikácia sa vyvinulo z lat. communicare, čo znamená deliť sa, zverovať. Vo všeobecnosti znamená komunikácia rozhovor. V širšom zmysle je komunikácia výmena informácií medzi jedincami prostredníctvom spoločného systému znakov. Komunikácia súvisí so životom každého človeka, výrazne ho ovplyvňuje, obohacuje o nové poznatky a postoje, reguluje naše konanie a správanie, pomáha nám začleniť sa do spoločnosti a vytvoriť si sociálne kontakty. Pri komunikácii dbáme na jasnosť, zrozumiteľnosť a presnosť informácie.

      Druhy komunikácie

      Na základe komunikačných kanálov rozlišujeme tri druhy sociálnej komunikácie:

      1. Verbálna/ slovná komunikácia – dorozumievanie za pomoci prirodzeného jazyka, kt. je najdôležitejším prostriedkom odovzdávania informácií v interpersonálnom styku. Jazyk môže mať hovorenú alebo písanú (grafickú) podobu. Rozsah slovnej zásoby závisí od veku, vzdelania, temperamentu, pracovného zaradenia a pohlavia komunikantov. Výber slov a schopnosť komunikovať súvisí s témou rozhovoru, situáciou a tiež s vlastnosťami účastníkov rozhovoru. Komunikácia môže prebiehať ako:
       • dialóg (medzi 2 osobami)
       • v malej sociálnej skupine (debaty, diskusie, porady…)
       • k veľkej sociálnej skupine (rečnícky prejav)
       • ako samovrava (sám k sebe). Doplnkovými prostriedkami rečového prejavu sú intenzita, výška a sfarbenie hlasu, chyby, ale aj kvalita reči.
      2. Neverbálna (mimoslovná) komunikácia – pri dorozumievaní nahrádza slová gestikulácia, mimika, reč tela, zovňajšok. Neverbálna komunikácia podporuje verbálnu a je dôležitá najmä pri prejavovaní emócií, ovplyvňovaní postojov a vytváraní dojmov. Neverbálne (paralingvistické) prejavy sú spontánne, ťažko ovládateľné, väčšinou nezámerné, a preto aj dôveryhodnejšie.
      3. Komunikácia činom – napr. kreslenie schém a náčrtov popri verbálnom prejave.