• Tatiana Tipulová

     • Evanjelické Náboženstvo 5.ročník

     • Školský rok 2021/2022

       

      Náboženstvo sa počas dištančného vzdelávania nevyučuje. 

      Kto má záujem a Biblickú olympiádu, nech mi prosím napíše email.

      Kto už vyjadril záujem o olympiádu a nestihla som mu dať podklady, tiež sa mi prosím pripomeňte. 

      Témy Biblickej olympiády: Temy_2022_(2).docx

       

       

      Žalmy 23:1-2 Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. | Biblia - Evanjelický preklad (SLB) | Stiahnite si aplikáciu Biblia

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Týždne  12.-23.4.2021

      Téma: Izák a Rebeka

      Prečítajte si prezentáciu : 10._Izak_se_uchazi_o_Rebeku.ppt

      Do zošita nemusíte písať žiadne poznámky, napíšte si iba nadpis a skúste vlastnými slovami prerozprávať príbeh o Izákovi a Rebeke.

       

      Týždne 22. - 31.3.2021

      Téma: Noach

      Prečítajte si prezentáciu a do zošita si zapíšte veršík a naučte sa ho: 09._Noach_-_potopa.ppt

       

      Týždne 8.3.- 19.3.2021

      Téma: Kain a Ábel

      prečítajte si prezentáciu08._Kain_a_abel.ppt

      Podľa obrázkov z prezentácie napíšte krátky príbeh. 

       

      Týždne 8.2. - 19.2. 2021 

      Téma: Prvý hriech

      07_Pad_cloveka.ppt

      Prečítajte si prezentáciu, prečítajte si je. Zo snímok 8-21 napíšte krátko o tom, čo hovoria tieto obrázky. 

      Kto má záujem prihlásiť sa na Biblickú olympiádu, pošlite mi mail.

       

       

      Týždeň 14.12.-18.12. 2020

      Nachádzame sa v treťom adventom týždni. Chcem, aby ste porozmýšľali nad tým, čo pre vás znamená advent - ako príchod Pána Ježiša, a tiež, čo pre vás znamenajú samotné  Vianoce. Napíšte si to do zošita a pošlite mi na mail.

      Prikladám jeden vianočný príbeh na prečítanie: 

      A vedia to ľudia?

      Kedysi dávno zvolali zvieratká snem. Líška sa spýtala veveričky: „Čo pre teba znamenajú Vianoce?“

      Veverička odpovedala: „Pre mňa znamenajú Vianoce krásny stromček ozdobený množstvom žiariacich sviečok a cukrovinkami, ktoré mám tak veľmi rada.“

      Líška sa pripojila so svojou predstavou: „Pre mňa, samozrejme, nesmie chýbať voňavá pečená husička. Bez pečienky by to ani neboli skutočné Vianoce.“

      Do debaty sa pridal medveď: „Vianočka! Na Vianoce musím mať obrovskú sladkú vianočku!“

      Straka si zasnene povzdychla: „Podľa mňa sú na Vianoce najdôležitejšie krásne a ligotavé šperky a ozdoby. Na Vianoce sa predsa musí všetko ligotať.“

      Pozadu nechcel ostať ani vôl: „Všetci sa mýlite. Vianoce robí Vianocami až šumivé šampanské. Ja by som ho vypil hoci aj dve fľaše!“

      Somárik, ktorý to už nemohol vydržať, sa rýchlo zmocnil slova: „Ach, vari ste sa všetci zbláznili? Veď na Vianociach je najdôležitejší Ježiš! Azda ste na to už zabudli?“ Vôl sa zahanbil, sklopil svoju veľkú hlavu a zabučal: „A vedia to vôbec ľudia?“

      (Bruno Ferrero)

      Požehnané vianočné sviatky Vám prajem! 

       

      Týždeň 23.11.-27.11.2020

      Téma: Stvorenie sveta

      Prečítajte si (ale vaši rodičia nech vám prečítaju) text z Genezis 1 kapitoly: STVORENIE_SVETA_text.docx.

      Na základe prečítaného textu spojte obrázok s dňom stvorenia podľa textu Biblie. 

      PL_5.rocnik_-_stvorenie_sveta.docx

       

       

      Týždeň 16.11.-20.11.2020

      Téma: Preklady Biblie preklady_BIblie.pptx POzrite si prezentáciu, na ilustráciu sú tam obrázky Biblie napísanej v pôvodných jazykoch.

       

       

       

      Týždeň 26.10.-29.10.2020

      Téma: Rozdelenie BIblie Rozdelenie_Biblie.pptx

      Prezentáciu si prečítajte, do zošita si zapíšte tieto poznámky:

                         

                                 Rozdelenie BIblie 

      Biblia sa podľa doby vzniku delí na Starú zmluvu a Novú zmluvu. 

      Stará znluva má 39 kníh a bola napísaná v hebrejčine a aramejčine.

      Nová zmluva má 27 kníh a bola napísaná v gréčtine. 

       

       

      Týždeň 19.10.-23.10.

               Téma: Biblia - Božie slovo. Prečítajte si prezentáciu. DO zošita napíšte, čo viete o                Biblii.Biblia_BOzie_slovo_prezentacia(1).pptx