• Tatiana Tipulová

     • Evanjelické Náboženstvo 6.ročník

     • Školský rok 2021/2022

       

      Náboženstvo sa počas dištančného vzdelávania nevyučuje. 

      Kto má záujem a Biblickú olympiádu, nech mi prosím napíše email.

      Kto už vyjadril záujem o olympiádu a nestihla som mu dať podklady, tiež sa mi prosím pripomeňte. 

      Témy Biblickej olympiády: Temy_2022_(2).docx

       

       

      Žalmy 23:1-2 Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. | Biblia - Evanjelický preklad (SLB) | Stiahnite si aplikáciu Biblia

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Týždne  12.-23.4.2021

      Téma: Eliáš

      Prečítajte si prezentáciu o Eliášovi11_-_Elias.pptx. Do zošita si napíšte niekoľkopoznámok o Eliášovi, napr. to že nezomrel, ale Boh ho zobral do neba,

       

      Týždne 22. - 31.3.2021

      Téma:  Králi Izraela 

      Prečítajte si prezentáciu a vypíšte do zošita mená kráľov. 10_-_Krali_izraela.pptx

       

      Týždne 8.3.- 19.3.2021

      Téma: Rút

      prečítajte si v Biblii príbeh o Rút. Napíšte do zošita, v čom spočívalo Rútino rozhodntie.

       

      Týždne 8.2.-19.2.2021

      Téma: SUdcovia Izraela

      08_-_Sudcovia_Izraela.pptx

      Prečítajte si prezentáciu. DO zošita si napíšte mená sudcov, nájdete ich v prezentácii. 

      Kto má záujem prihlásiť sa na Biblickú olympiádu, pošlite mi mail.

       

       

      Týždeň 14.12.-18.12. 2020

      Nachádzame sa v treťom adventom týždni. Chcem, aby ste porozmýšľali nad tým, čo pre vás znamená advent - ako príchod Pána Ježiša, a tiež, čo pre vás znamenajú samotné  Vianoce. Napíšte si to do zošita a pošlite mi na mail.

      Prikladám jeden vianočný príbeh na prečítanie: 

      A vedia to ľudia?

      Kedysi dávno zvolali zvieratká snem. Líška sa spýtala veveričky: „Čo pre teba znamenajú Vianoce?“

      Veverička odpovedala: „Pre mňa znamenajú Vianoce krásny stromček ozdobený množstvom žiariacich sviečok a cukrovinkami, ktoré mám tak veľmi rada.“

      Líška sa pripojila so svojou predstavou: „Pre mňa, samozrejme, nesmie chýbať voňavá pečená husička. Bez pečienky by to ani neboli skutočné Vianoce.“

      Do debaty sa pridal medveď: „Vianočka! Na Vianoce musím mať obrovskú sladkú vianočku!“

      Straka si zasnene povzdychla: „Podľa mňa sú na Vianoce najdôležitejšie krásne a ligotavé šperky a ozdoby. Na Vianoce sa predsa musí všetko ligotať.“

      Pozadu nechcel ostať ani vôl: „Všetci sa mýlite. Vianoce robí Vianocami až šumivé šampanské. Ja by som ho vypil hoci aj dve fľaše!“

      Somárik, ktorý to už nemohol vydržať, sa rýchlo zmocnil slova: „Ach, vari ste sa všetci zbláznili? Veď na Vianociach je najdôležitejší Ježiš! Azda ste na to už zabudli?“ Vôl sa zahanbil, sklopil svoju veľkú hlavu a zabučal: „A vedia to vôbec ľudia?“

      (Bruno Ferrero)

      Požehnané vianočné sviatky Vám prajem! 

       

      Týždeň 23.11.-27.11.2020

      Téma : Mojžiš a vyvedenie z Egypta, 10 rán na Egypt

       Vypíšte 10 rán na Egypt, nájdete ich v poprehadzovaných slovách. Ako pomôcka vám poslúži obrázok. 

       

      Týždeň 16.11.-20.11

      Z prezentácie Otčenáš si zapíšte ďalšie prosby aj záver.

       

      Týždeň 26.10.-29.10.2020

      Téma: Otčenáš

      Vysvetlenie jednotlivých častí modlitby Pánovej.  Prečítajte si prvú časť prezentácie od snímky 1 po 15 (teda po 3.prosbu modlitby Otčenáš).. Otcenas.pptx

      Do zošita si zapíšte tieto poznámky:

                 

                       Modlitba Pánova - Otčenáš

          oslovenie - Otčenáš, ktorý si v nebesiach!

         1.prosba - Posväť sa meno Tvoje!

         2. prosba - Príď kráľovstvo Tvoje!

         3. prosba - Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!

       

      Pokračovanie nabudúce :)

       

      Týždeň 19.10.-23.10.

               Téma: Modlitba. Prečítajte si prezentáciu. DO zošita napíšte, čo pre vás znamená modlitba.Modlitba.pptx