• Tatiana Tipulová

     • Evanjelické Náboženstvo 7.ročník

     • Školský rok 2021/2022

       

      Náboženstvo sa počas dištančného vzdelávania nevyučuje. 

      Kto má záujem a Biblickú olympiádu, nech mi prosím napíše email.

      Kto už vyjadril záujem o olympiádu a nestihla som mu dať podklady, tiež sa mi prosím pripomeňte. 

      Témy Biblickej olympiády: Temy_2022_(2).docx

       

       

      ECAV Hybe - Biblický verš na rok 2021 - biblické... | Facebook

       

       

       

       

       

       

       

       

      Týždne  12.-23.4.2021

      Téma: Ježišov život

      Vašou úlohou he prečítať si akýkoľvek príbeh zo života Pána Ježiša z evanjelií. Do došita napíšte, akú stať ste čítali, kde v Biblii ju nájdeme a o čom bol príbeh. 

       

      Týždne 22. - 31.3.2021

      Téma: Ježišov život

      Prečítajte si prezentáciu a  do zošita zapíšte základné udalosti z Ježišovho života.02.02_Jezisov_zivot.pptx

       

      Týždne 8.3.- 19.3.2021

      Téma: Život Ježiša

      Prečítajte si prezentáciu: 02.01_Zivot_Jezisa.pptx

      Napíšte do zošita krátke poznámky.

       

       

      Týždne 8.2.-19.2.2021

      Téma: Pravda a lož

      01.11_Pravda_a_loz.pptx

      Prečítajte si prezentáciu a do zošita napíšte, čo pre vás znamená hovoriť pravdu. 

      Kto má záujem prihlásiť sa na Biblickú olympiádu, pošlite mi mail.

       

       

      Týždeň 14.12.-18.12. 2020

      Nachádzame sa v treťom adventom týždni. Chcem, aby ste porozmýšľali nad tým, čo pre vás znamená advent - ako príchod Pána Ježiša, a tiež, čo pre vás znamenajú samotné  Vianoce. Napíšte si to do zošita a pošlite mi na mail.

      Prikladám jeden vianočný príbeh na prečítanie: 

      A vedia to ľudia?

      Kedysi dávno zvolali zvieratká snem. Líška sa spýtala veveričky: „Čo pre teba znamenajú Vianoce?“

      Veverička odpovedala: „Pre mňa znamenajú Vianoce krásny stromček ozdobený množstvom žiariacich sviečok a cukrovinkami, ktoré mám tak veľmi rada.“

      Líška sa pripojila so svojou predstavou: „Pre mňa, samozrejme, nesmie chýbať voňavá pečená husička. Bez pečienky by to ani neboli skutočné Vianoce.“

      Do debaty sa pridal medveď: „Vianočka! Na Vianoce musím mať obrovskú sladkú vianočku!“

      Straka si zasnene povzdychla: „Podľa mňa sú na Vianoce najdôležitejšie krásne a ligotavé šperky a ozdoby. Na Vianoce sa predsa musí všetko ligotať.“

      Pozadu nechcel ostať ani vôl: „Všetci sa mýlite. Vianoce robí Vianocami až šumivé šampanské. Ja by som ho vypil hoci aj dve fľaše!“

      Somárik, ktorý to už nemohol vydržať, sa rýchlo zmocnil slova: „Ach, vari ste sa všetci zbláznili? Veď na Vianociach je najdôležitejší Ježiš! Azda ste na to už zabudli?“ Vôl sa zahanbil, sklopil svoju veľkú hlavu a zabučal: „A vedia to vôbec ľudia?“

      (Bruno Ferrero)

      Požehnané vianočné sviatky Vám prajem! 

       

      Týždeň 16.11.-20.11. 2020Téma: Majetok. Prečítajte si text z učebnice

      .

       

       

       

      Týždeň 9.11.-13.11.

      prečítajte si príbeh od Bruna Ferrera na zamyslenie:

             

      MENO UPRATOVAČKY

      Na lekárske j fakulte istej prestížnej univerzity dal profesor anatómie všetkým študentom záverečný test.

      Jeden zo študentov si podrobne naštudoval detaily. Preto rýchlo odpovedal na všetky otázky. Len na poslednú nepoznal odpoveď.

      Posledná otázka znela: "Ako sa volá pani upratovačka krstným menom?"

      Študen išiel odovzdať test s poslednou nezodpovedanou otázkou a opýtal sa profesora, či aj táto otázka ovplyvní výslednú známku.

      "Samozrejme!" zvolal profesor. "Vo svojej kariere sa stretnete s mnohými ľuďmi. Všetci sú dôležití. Zaslúžia si vašu pozornosť, hoci len úsmev alebo jednoduchý pozdrav."

      Na túto lekciu študent nikdy nezabudol a dnes vie, že upratovačka sa volá Mariana.

       

      Čo ti tento príbeh chce povedať?

       

      Týždeň 26.10.-29.10.2020

      Nachádzame sa v reformačnom týždni.  Vyhľadajte niekoľko informácii na internete o reformácii a o Lutherovi, a stručne napíšte do zošita, čo bolo hlavným dôvodom reformácie. 

       

      Týždeň 19.10.-23.10.

              Téma: Úcta kautoritám. Prečítajte si prezentáciu, v nej hlavne text o Márnotratnom synovi. DO zošita naíšte, ako a v čom si syn neucitl autoritu svojho otca. Ucta_k_autoritam.pptx