• Tatiana Tipulová

     • Evanjelické Náboženstvo 9.ročník

     • Školský rok 2021/2022

       

      Náboženstvo sa počas dištančného vzdelávania nevyučuje. 

      Kto má záujem a Biblickú olympiádu, nech mi prosím napíše email.

      Kto už vyjadril záujem o olympiádu a nestihla som mu dať podklady, tiež sa mi prosím pripomeňte. 

      Témy Biblickej olympiády: Temy_2022_(2).docx

       

       

      ECAV Hybe - Biblický verš na rok 2021 - biblické... | Facebook

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Týždne  12.-23.4.2021

      Téma: Polyteistické náboženstvá

      Prečítajte si prezentáciu a urobte si poznámky.11._Polyteisticke_nabozenstva.pptx

       

      Týždne 22. - 31.3.2021

      Téma:  Prvotné náboženstvá

      Prečítajte si prezentáciu a napíšte si poznámky.10._Prvotne_nabozenstva.pptx

       

      Týždne 8.3.- 19.3.2021

      Téma: Poriadok SLužieb Božích

      prečítajte si prezentáciu a do zošita si zapíšte klasický poriadok služieb Božích.09._Poriadok_SB.pptx

       

      Týždne 8.2.-19.2.2021

      Téma: Deň sviatočného odpočinku

      07._Den_sviatocneho_odpocinku.pptx

      Prečítajte si prezentáciu a napíšte krátke poznámky. 

      Kto má záujem prihlásiť sa na Biblickú olympiádu, pošlite mi mail.

       

       

      Týždeň 14.12.-18.12. 2020

      Nachádzame sa v treťom adventom týždni. Chcem, aby ste porozmýšľali nad tým, čo pre vás znamená advent - ako príchod Pána Ježiša, a tiež, čo pre vás znamenajú samotné  Vianoce. Napíšte si to do zošita a pošlite mi na mail.

      Prikladám jeden vianočný príbeh na prečítanie: 

      A vedia to ľudia?

      Kedysi dávno zvolali zvieratká snem. Líška sa spýtala veveričky: „Čo pre teba znamenajú Vianoce?“

      Veverička odpovedala: „Pre mňa znamenajú Vianoce krásny stromček ozdobený množstvom žiariacich sviečok a cukrovinkami, ktoré mám tak veľmi rada.“

      Líška sa pripojila so svojou predstavou: „Pre mňa, samozrejme, nesmie chýbať voňavá pečená husička. Bez pečienky by to ani neboli skutočné Vianoce.“

      Do debaty sa pridal medveď: „Vianočka! Na Vianoce musím mať obrovskú sladkú vianočku!“

      Straka si zasnene povzdychla: „Podľa mňa sú na Vianoce najdôležitejšie krásne a ligotavé šperky a ozdoby. Na Vianoce sa predsa musí všetko ligotať.“

      Pozadu nechcel ostať ani vôl: „Všetci sa mýlite. Vianoce robí Vianocami až šumivé šampanské. Ja by som ho vypil hoci aj dve fľaše!“

      Somárik, ktorý to už nemohol vydržať, sa rýchlo zmocnil slova: „Ach, vari ste sa všetci zbláznili? Veď na Vianociach je najdôležitejší Ježiš! Azda ste na to už zabudli?“ Vôl sa zahanbil, sklopil svoju veľkú hlavu a zabučal: „A vedia to vôbec ľudia?“

      (Bruno Ferrero)

      Požehnané vianočné sviatky Vám prajem! 

       

      Týždeň 16.11.-20.11.2020

      Téma: Boh sa zjavuje človeku. Prečítajte si text z učebnice.

       

       

      Týždeň 9.11.-13.11.

      prečítajte si príbeh od Bruna Ferrera na zamyslenie:

             

      MENO UPRATOVAČKY

      Na lekárske j fakulte istej prestížnej univerzity dal profesor anatómie všetkým študentom záverečný test.

      Jeden zo študentov si podrobne naštudoval detaily. Preto rýchlo odpovedal na všetky otázky. Len na poslednú nepoznal odpoveď.

      Posledná otázka znela: "Ako sa volá pani upratovačka krstným menom?"

      Študen išiel odovzdať test s poslednou nezodpovedanou otázkou a opýtal sa profesora, či aj táto otázka ovplyvní výslednú známku.

      "Samozrejme!" zvolal profesor. "Vo svojej kariere sa stretnete s mnohými ľuďmi. Všetci sú dôležití. Zaslúžia si vašu pozornosť, hoci len úsmev alebo jednoduchý pozdrav."

      Na túto lekciu študent nikdy nezabudol a dnes vie, že upratovačka sa volá Mariana.

       

      Čo ti tento príbeh chce povedať?

       

      30.10. - jesenné prázdniny 

       

       

      9.ročník  Týždeň 19.10.-23.10.

               Téma: Holoakust

      Ak budete mať možnosť, pozrite si nejaký film, ktorý hovorí o situácii Židov počas 2.svetovej vojny, napr. Pianista, Život je krásny, Bež, chlapče bež, CHlapec v pruhovanom pyžame, Šindlerov zoznam,  ...

      Potom sa o tom porozprávame.