• Tatiana Tipulová

     • Matematika 9.B

     • Týždeň 1.2.- 3.2.2022

      Utorok - online hodina. Téma: Rovnice so zlomkom, PZ strany 48 a 49

      Streda - online hodina.riešenie rovníc,  PZ, s.49 a ďalej

      Štvrtok -PZ s.53/15 celá, s.54/16 a, b, c

      DÚ na víkend 53/d,e a 54/ a, b. Vypracovanie poslať do nedele 6.2. do 16:OO hod.

      Kto nepošle do tejto hodiny, automaticky má 5.

       

       

       

      17.12.2021- 9.1.2022 Vianočné prázdniny

      DÚ na prázdniny - 

      1. Dokončiť test Percentá zo zošita Testovanie9.

      2. Test z roku 2019 T9-2019_Mat_v_SJ(2).pdf  správne odpovede kluc_T9-2019_MAT.pdf

      3. Test z roku 2018  T9-2018_Mat_v_SJ.pdf     správne odpovede kluc_T9-2018_MAT.pdf

      Vypracovanie si skontrolujeme na hodine. Ak budete mať otázky, napíšte mi. 

      Prajem Vám pekné prázdniny! 

       

      Komu je málo tie dva testy, pridávam ďalšie úlohy, ktoré sú dobrovoľné (nie povinné). Spomínala som vám, že je to výber úloh z testovaní po tematických celkoch: 

      1._ZLOMKY.docx              2._VYRAZY_-_ciselne_i_s_premennou.docx               4._UHLY_A_TROJUHOLNIKY.docx

      5._POMER__MIERKA_MAPY.docx             6._PRIAMA_A_NEPRIAMA_UMERNOST.docx        7._SLOVNE_ULOHY.docx

      8._PERCENTa_a_UROKOVANIE.docx        9._KOMBINATORIKA_A_PRAVDEPODOBNOST.docx 

       

       

      Týždeň 13.12.-17.12. 2021

      Pondelok - online hodina. Kontrola testu Zlomky (Testovanie 9)

      Utorok online hodina. Zlomky

      Stredaonline hodina Opakovanie

      Štvrtokonline hodina Percentá

      Piatok - 

       

       

      Týždeň 6.12.- 10.12.2021

      POndelok - online hodina. Trojčlenka

      Utorok - online hodina Trojčlenka trojclenka_priama_a_nepriama_umernost.docx ( v tomto dokumente sú tri úlohy) 

                            + zošit Testovanie 9 test TROJČLENKA strany 82-85

      Kto chce získať známku, nech pošle do večera vypracovanú 1. a 2. úroveň.

      Streda - online hodina. Kontrola testu z Testovania - test Trojčlenka

      ŠTvrtok - online hodina Zoapkuj si, u.s.22 a 23/6, 8

      Piatok - online hodina- Zoakuj si, u.s.23 a 24

      DÚ na víkend - z Testovania 9 test ZLOMKY s.98-102. Kontrolovať  a otázky -  v pondelok

       

       

       

       

      Týždeň 11.10.-15.10.2021

      Pondelok - online hodina

      Utorok - online hodina

      Streda - online hodina

      Štvrtok -  online hodina

      Piatok online hodina

       

       

      Týždeň 4.10.-7.10.2021

      Pondelok - 

      Utorok - 

      Streda - 

      Štvrtok -  PZ strana 9/23,24 a učebnica strana 6/8,9 a strana 7/10

      Piatok -online hodina , PZ strana9 a 10

      Naučiť sa naspamäť tabuľky a druhou a treťou mocninou a odmocninou do pondelka!

       

       

       

      Týždeň 27.9.-1.10.2021

      Pondelok - 

      Utorok - 

      Streda - online hodina pre tých, ktorí sú doma. PZ strana 2 celá, strana 3/4,5,6,7

      Štvrtok -  online hodina pre tých, ktorí sú doma. Téma: odmocnina. U s 5. Prepísať tabuľky s mocninou a odmocninou, na strane 5, a tri tabuľky na strane 6

      Piatok -  online hodina pre tých, ktorí sú doma. Téma: Druhá a tretia mocnina a odmocnina