• Učitelia a zamestnanci

    • Mgr. Erika Baldovičová
    • Mgr. Erika BaldovičováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.A
     Web stránka
    • Mgr. Jana Baranová
    • Mgr. Jana BaranováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.C
    • PaedDr. Silvia Běčáková
    • PaedDr. Silvia BěčákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.B
    • RNDr. Dana Ellerová
    • RNDr. Dana EllerováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.B
    • Mgr. Alena Geffertová
    • Mgr. Alena GeffertováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.C
     Web stránka
    • Mgr. Jarmila Gubová
    • Mgr. Jarmila GubováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.B
    • Mgr. Zuzana Hanobiková
    • Mgr. Zuzana HanobikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.A
     Web stránka
    • Mgr. Adriana Hudáková
    • Mgr. Adriana HudákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.B
    • Mgr. František Chudík
    • Mgr. František ChudíkUčiteľ
     Triedny učiteľ: 6.D
    • Mgr. Zoran Kollárovič
    • Mgr. Zoran KollárovičUčiteľ
     Triedny učiteľ: 9.D
    • Mgr. Anna Kostárová
    • Mgr. Anna KostárováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.B
     Web stránka
    • Mgr. Sergej Kravec
    • Mgr. Sergej KravecUčiteľ
     Triedny učiteľ: 6.C
     Web stránka
    • Mgr. Ľudmila Kurimská
    • Mgr. Ľudmila KurimskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.A
    • Mgr. Oľga Lišivková
    • Mgr. Oľga LišivkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.C
    • Mgr. Darina Marcinčová
    • Mgr. Darina MarcinčováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.D
    • Mgr. Ingrid Masicová
    • Mgr. Ingrid MasicováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.A
    • Mgr. Alena Matiašová
    • Mgr. Alena MatiašováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.C
     Web stránka
    • Ing. Mária Onuščáková
    • Ing. Mária OnuščákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.D
     Web stránka
    • Mgr. Mária Ovšonková
    • Mgr. Mária OvšonkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.C
    • Mgr. Beatrix Palubová
    • Mgr. Beatrix PalubováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.A
    • PaedDr. Jana Paľuvová
    • PaedDr. Jana PaľuvováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.C
    • Mgr. Andrej Pečeňuk
    • Mgr. Andrej PečeňukUčiteľ
     Triedny učiteľ: 7.D
    • Mgr. Ľubica Sabolová
    • Mgr. Ľubica SabolováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.B
    • Mgr. Andrea Senajová
    • Mgr. Andrea SenajováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.B
     Web stránka
    • Mgr. Róbert Senčák
    • Mgr. Róbert SenčákUčiteľ
     Triedny učiteľ: 8.E
    • Mgr. Dana Skalová
    • Mgr. Dana SkalováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.A
    • Mgr. Beáta Skreptáčová
    • Mgr. Beáta SkreptáčováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.D
    • Mgr. Tatiana Tipulová
    • Mgr. Tatiana TipulováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.A
     Web stránka
    • PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
    • PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: 4.D
     Web stránka
    • Mgr. Jana Varcholová
    • Mgr. Jana VarcholováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.C
     Web stránka
    • Mgr. Viktória Vasilegová
    • Mgr. Viktória VasilegováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.C
    • Mgr. Tatiana Vavreková
    • Mgr. Tatiana VavrekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.A
    • PaedDr. Gabriela Voľanská
    • PaedDr. Gabriela VoľanskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.B
    • Mgr. Alena Zavacká
    • Mgr. Alena ZavackáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.B