• Učitelia

    • Mgr. Mária Peláková
    • Mgr. Mária PelákováZástupkyňapelakova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Ľudmila Frančáková
    • Mgr. Ľudmila FrančákováZástupkyňafrancakova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Viera Packová
    • Mgr. Viera PackováVýchovná poradkyňapackova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Erika Baldovičová
    • Mgr. Erika BaldovičováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.C
     baldovicova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Jana Baranová
    • Mgr. Jana BaranováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.C
     baranova@zskombj.skWeb stránka
    • PaedDr. Silvia Běčáková
    • PaedDr. Silvia BěčákováUčiteľkabecakova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Mária Čukanová
    • Mgr. Mária ČukanováUčiteľkacukanova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Mária Delejová
    • Mgr. Mária DelejováUčiteľkadelejova@zskombj.skWeb stránka
    • RNDr. Dana Ellerová
    • RNDr. Dana EllerováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.A
     ellerova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Alena Geffertová
    • Mgr. Alena GeffertováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.C
     geffertova@zskombj.skWeb stránka
    • PaedDr. Ľudmila Glittová
    • PaedDr. Ľudmila GlittováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.A
     glittova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Jarmila Gubová
    • Mgr. Jarmila GubováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.C
     gubova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Zuzana Hanobiková
    • Mgr. Zuzana HanobikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.A
     hanobikova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Adriana Hudáková
    • Mgr. Adriana HudákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.A
     hudakova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Zoran Kollárovič
    • Mgr. Zoran KollárovičUčiteľ
     Triedny učiteľ: 8.D
     kollarovic@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Anna Kostárová
    • Mgr. Anna KostárováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.B
     a.kostarova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Oľga Lišivková
    • Mgr. Oľga LišivkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.C
     lisivkova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Darina Marcinčová
    • Mgr. Darina MarcinčováŠkolská špeciálna pedagogičkamarcincova@zskombj.sk
    • Mgr. Alena Matiašová
    • Mgr. Alena MatiašováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.A
     matiasova@zskombj.skWeb stránka
    • Ing. Gabriela Niemašíková
    • Ing. Gabriela NiemašíkováUčiteľkaniemasikova@zskombj.skWeb stránka
    • Ing. Mária Onuščáková
    • Ing. Mária OnuščákováUčiteľkaonuscakova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Mária Ovšonková
    • Mgr. Mária OvšonkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.A
     ovsonkova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Beatrix Palubová
    • Mgr. Beatrix PalubováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.B
     palubova@zskombj.skWeb stránka
    • PaedDr. Jana Paľuvová
    • PaedDr. Jana PaľuvováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.C
     paluvova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Andrej Pečeňuk
    • Mgr. Andrej PečeňukUčiteľ
     Triedny učiteľ: 6.C
     pecenuk@zskombj.skWeb stránka
    • PaedDr. Emília Popjak Petková
    • PaedDr. Emília Popjak PetkováŠkolská špeciálna pedagogičkapopjak.petkova@zskombj.skWeb stránka
    • PaedDr. Viera Remetová
    • PaedDr. Viera RemetováUčiteľkaremetova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Sláva Rusnáková
    • Mgr. Sláva RusnákováKatechétkarusnakova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Ľubica Sabolová
    • Mgr. Ľubica SabolováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.B
     sabolova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Andrea Senajová
    • Mgr. Andrea SenajováUčiteľkasenajova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Róbert Senčák
    • Mgr. Róbert SenčákUčiteľ
     Triedny učiteľ: 7.D
     sencak@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Dana Skalová
    • Mgr. Dana SkalováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.C
     skalova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Beáta Skreptáčová
    • Mgr. Beáta SkreptáčováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.D
     skreptacova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Zdenka Šinaľová
    • Mgr. Zdenka ŠinaľováUčiteľkasinalova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Tatiana Tipulová
    • Mgr. Tatiana TipulováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.B
     tipulova@zskombj.skWeb stránka
    • PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
    • PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: 4.A
     tribusova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Jana Varcholová
    • Mgr. Jana VarcholováUčiteľkavarcholova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Viktória Vasilegová
    • Mgr. Viktória VasilegováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.B
     vasilegova@zskombj.skWeb stránka
    • Mgr. Tatiana Vavreková
    • Mgr. Tatiana VavrekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.A
     vavrekova@zskombj.skWeb stránka
    • PaedDr. Gabriela Voľanská
    • PaedDr. Gabriela VoľanskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.B
     volanska@zskombj.sk
    • Mgr. Alena Zavacká
    • Mgr. Alena ZavackáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.B
     zavacka@zskombj.skWeb stránka
    • Bc. Darina Kostárová
    • Bc. Darina KostárováVychovávateľkad.kostarova@zskombj.sk
    • Ľuboslava Brejníková
    • Ľuboslava BrejníkováVychovávateľkabrejnikova@zskombj.sk
    • Mgr. Katarína Grocká
    • Mgr. Katarína GrockáVychovávateľkagrocka@zskombj.sk
    • Bc. Zlata Kendrová
    • Bc. Zlata KendrováVychovávateľkakendrova@zskombj.sk
    • Mgr. Mária Klimeková
    • Mgr. Mária KlimekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.D
     klimekova@zskombj.sk
    • Mgr. Eva Pergerová
    • Mgr. Eva PergerováVychovávateľkapergerova@zskombj.sk
    • Jana Petričová
    • Jana PetričováVychovávateľkapetricova@zskombj.sk
    • Mgr. Martina Škvareková
    • Mgr. Martina ŠkvarekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.D
     skvarekova@zskombj.sk
    • Alena Bubeníková
    • Alena BubeníkováPedagogická asistentkabubenikova@zskombj.sk
    • Bc. Renáta Hájková
    • Bc. Renáta HájkováPedagogická asistentkahajkova@zskombj.sk
    • Lucia Chomová
    • Lucia ChomováPedagogická asistentkachomova@zskombj.sk
    • Mgr. Jana Kubisová
    • Mgr. Jana KubisováPedagogická asistentkakubisova@zskombj.sk
    • Mgr. Tatiana Labancová
    • Mgr. Tatiana LabancováVychovávateľkalabancova@zskombj.sk
    • Mgr. Tatiana Marušinová
    • Mgr. Tatiana MarušinováPedagogická asistentkamarusinova@zskombj.sk
    • Mgr. Marek Petnuch
    • Mgr. Marek PetnuchPedagogický asistentpetnuch@zskombj.sk
    • Mgr. Marta Tkáčová
    • Mgr. Marta TkáčováPedagogická asistentkatkacova@zskombj.sk
    • PaedDr. Jarmila Dzambová
    • PaedDr. Jarmila DzambováŠkolská digitálna koordinátorkadzambova@zskombj.sk
    • Mgr. Ľubomír Kuča
    • Mgr. Ľubomír KučaSprávca siete - IT administrátorWeb stránka
    • Mgr. Silvia Novotná
    • Mgr. Silvia NovotnáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.B
     Web stránka
    • Mgr. Ivana Sobeková Fecenková
    • Mgr. Ivana Sobeková FecenkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.B
     Web stránka
    • Mgr. Natália Kažimirová
    • Mgr. Natália KažimirováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.C
    • Katarína Meriavčíková
    • Katarína MeriavčíkováPedagogická asistentka
    • Mgr. Jana Varcholová
    • Mgr. Jana VarcholováŠkolská digitálna koordinátorka