• Adriana Hudáková: Web stránka

     • ÚVOD

     • Milí žiaci, na týchto podstránkach budete pravidelne dostavať zadania, ktoré je potrebné vypracovať počas núdzového režimu výučby. Zadania budú zadávané v deň, kedy máte daný predmet.

      Pozor novinky:

      Prvá: V prípade potreby a nejasností týkajúcich sa nielen učiva a pri zadávaní úloh, ktoré mi obratom pošlete späť, ma kontaktujte mailom: hudakova@zskombj.sk

      Druhá: Interaktívne úlohy a testy na výučbu doma nájdete na stránke www.alfbook.sk.

      Nové!!!

      Vyučbu 8 svetových jazykov online pre deti a žiakov zdarma nájdete na www.jazyky-online.info.