• Zdenka Šinaľová: Web stránka

     • Informácie

     • Drahí študenti

      !! Dva dôležité oznamy pre 5. - 8. ročník:

      1. V septembri budeme objednávať pracovný zošit do ďalšieho ročníka (cena 8 eur).

      2. Zošit aj pracovný zošit, ktorý používate tento rok si určite odložte, v septembri ich budeme potrebovať ! (Máte tam dôležité gramatické tabuľky, aby ste ich nemuseli písať znova.)

       

      Na túto web stránku sa môžete obrátiť, ak máte problémy s výslovnosťou : www.oxfordlearnersdictionaries.com 

      Ak chcete, aby Vám vysvetlili gramatiku, prosím obráťte sa na túto stránku : www.engvid.com 

      Máte možnosť si prečítať anglický  časopis on-line:

      WWW.BRIDGE-ONLINE.SK

      VŠETKÝM ŠTUDENTOM SOM POSLALA NOVÉ BALÍKY NA WOCABEE. ZA VYPLNENÉ BALíKY BUDÚ JEDNOTKY

      Máte nové balíky slovíčok, opakujte si vždy aj tie už skôr zadané, aby sa vám slovíčka a frázy upevnili.

      sinalova@zskombj.sk