• Jana Varcholová: Web stránka

     • MATEMATIKA


     • ŠKOLA Z DOMU

      V prípade akýchkoľvek otázok k učivu, problémov s riešením či iných pripomienok ma kontaktujte

      messenger:   Jana Varcholova ZSkom  

                mail:   varcholova@zskombj.sk

      spoločná komunikácia:

      uzavretá skupina 9.Corona - deviataci

      uzavretá skupina 8.A zskombj karantena - ôsmaci

      NOVÉ

      • priebežne pridám úlohy z informatiky pre jednotlivé triedy (podstránky vľavo hore)
      • Od 3.  týždňa, budem zadávať úlohy iba 3x v  PO, ST a PI. (na podstránke pre triedu) Bude ich teda menej, prosím všetkých, aby komunikovali so mnou a rodičov do školskych povinností čo najmenej zapájali. Rada odpoviem na všetky vaše otázky. Keďže nie je jasné, do kedy bude škola zavretá a rodičia majú dosť svojich povinností.

      5.ročník

      modelovanie telesa z kociek + narys bokorys a podorys

      6.ročník

      7.ročník 

      8. ročník

      hranoly - jednoduché ulohy

      úvod a jednoduché úlohy na viki

      siete hranolov v programe geogebra (voľná licencia - link na inštalačný súbor)

      trojboký  s podstavou pravouhlý trojuholník  siet_trojb_hranol.ggb

      štvorboký s podstavou rovnobežník  siet_kosodlznik.ggb

      päťboký pravidelný hranol siet_patuholnik.ggb

      9. ročníkové učivo povrch a objem gule: uč. 49/1-5.

      Testovanie M9 - na precvičenie aj staršie ročníky aj kľúče správnych odpovedí: https://monitor9.zones.sk/testy-testovanie9/