• Mária Ovšonková: Web stránka

      • SJL - 5.C, 6.B, 7.C, 7.D

      •  

        Úlohy žiakom zadávam cez webstránku www.bezkriedy.sk .