• Viera Packová: Web stránka

     • 5.A, 5.B - Geografia

     • Ahoj mládež, ako sa máte? Pozdravujem Vás všetkých. Dúfam, že ste zdraví a pracujete na úlohách, ktoré sme si dali. Môžte mi napísať.  ( packova@zskombj.sk )

      Úlohy na obdobie od 30.3. do 3.4. 2020

      1. téma : Podnebie - opíšte si poznámky z priloženého dokumentu a naučte sa to. Poznámky píšte do prac. zošita na str. 44 s názvom Rozmanité krajiny Zeme.

      Podnebie.docx

      2. téma: Typy krajín na Zemi - opíšte si poznámky z priloženého dokumentu a naučte sa to. Poznámky tiež píšte do prac. zošita na str. 44 s názvom Rozmanité krajiny Zeme. Názvy typov krajín pri obrázkoch si napíšte do úlohy č. 2 v prac. zošite na str. 44.

      Typy_krajin_na_zemi.docx

       Keď budete mať všetko hotové, pošlite mi to na kontrolu.

      Úlohy pre žiakov na obdobie od 16.3. do 27.3. 2020

      Téma: Pamiatky UNESCO

      - vypracovať úlohu č.1 v pracovnom zošite na stranách 60-63 a využívať pri riešení text v učebnici na stranách 71-75

      - pripraviť si projekt o jednej pamiatke UNESCO podľa vlastného výberu

      - naučiť sa najznámejšie pamiatky UNESCO jednotlivých svetadielov

      Pozri si prezentáciu: Pamiatky_UNESCO.ppt.ppt

       

      Skontroluj si riešenia v pracovnom zošite:

      Úloha č. 1 na str. 60 - 63

      1. Žraločia zátoka

      2. Opera v Sydney

      3. pyramídy v Egypte

      4. Viktóriine vodopády

      5. Kilimandžáro

      6. Veľký čínsky múr

      7. Taj Mahal

      8. kláštor v Lhase

      9. Chichen Itza

      10. Socha slobody

      11. Machu Picchu

      12. Eiffelova veža

      13. Dóm sv. Štefana

      14. Plitvické jazerá

      15. Chrám Vasilija Blaženého

      16. Levoča

      17. Vlkolínec

      18. Spišský hrad

      19. Banská Štiavnica

      20. drevené kostoly Karpatského oblúka

      21. Bardejov